Znalost cizího jazyka je v dnešní době nepostradatelnou dovedností snad každého z nás. Studenti se nezřídka setkávají s literaturou v některém ze světových jazyků, s přednášejícími, jejichž rodným jazykem není čeština, využívají možnosti vycestovat na semestr do zahraničí, případně studují celý program v cizím jazyce. Své jazykové znalosti využijí následně i ve své profesní dráze, kdy je po nich častěji a častěji požadovaná znalost minimálně jednoho ze světových jazyků a zdokonalování se v dalších. S evropskou integrací se kladou vyšší nároky nejenom na zaměstnance ve státní správě, ale i na ty, kdo chtějí být ve sjednocené Evropě i v celém světě konkurenceschopní. Vedle profesních požadavků na jazykovou znalost i každý z nás, kdo kdy vycestoval do zahraničí, poznal, že dorozumět se ve světě česky není úplně reálné. 

I z těchto důvodů je zájem o jazykové kurzy v zahraničí rok od roku vyšší. Jazykový kurz v zahraničí je přínosem nejen s ohledem na intenzivní studium jazyka, ale i s ohledem na skutečnost, že student je několik týdnů či dokonce měsíců v prostředí, které na něj ze všech stran jazykově působí. A tak student někdy ani neví, že se například při konverzaci s hostitelskou rodinou při večeři vlastně také zdokonaluje. 


Již od roku 1996 pro vás Alfa Agency každoročně připravuje nabídku studijních, vzdělávacích a pracovních programů v zahraničí. V naší nabídce naleznete jazykové školy po celém světě, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, pravidelně je navštěvujeme a ohlasy našich klientů nám potvrzují jejich kvalitu. Tyto kurzy jsou vhodné pro všechny úrovně jazyka a téměř všechny věkové kategorie. Nabídnout vám můžeme i specializované kurzy pro manažery nebo učitele cizích jazyků.

  • Alfa Agency zastupuje několik desítek zahraničních jazykových škol, které pravidelně navštěvujeme. 
  • Tým Alfa Agency má s jazykovými kurzy v zahraničí osobní zkušenosti. Můžete se spolehnout na to, že vám vždy poskytnou dostatek důležitých a objektivních informací, které potřebujete pro výběr vhodného kurzu. 
  • Alfa Agency vám kompletně zajistí váš jazykový kurz, ubytování, vyzvednutí na letišti, případně další vámi požadované služby.
  • Ceny uvádíme v zahraniční měně a v přepočtu i v českých korunách. Studijní pobyt můžete zaplatit v zahraniční měně, ale také v Kč podle aktuálního devizového kurzu. 
  • Studijní pobyt budete mít smluvně zajištěn s právním subjektem v ČR/SR. Nemusíte tak posílat peníze do zahraničí.
  • Alfa Agency dodržuje oficiální ceníky škol. S mnohými školami máme dokonce dojednány výrazně nižší ceny. Naše náklady hradí školy, které reprezentujeme.
  • Pokud budete pro svoje studium potřebovat vízum, zdarma jej pro vás vyřídíme.
  • Zajistíme vám levné studentské letenky, případně autobusovou dopravu. 

1. V jakém předstihu je třeba studijní pobyt zařizovat?
Při pobytech, kde není třeba žádat o vízum, je ideální se vším začít alespoň tři až čtyři týdny před plánovaným odletem. U vízových destinací doporučujeme alespoň dva měsíce předem. Pokud plánujete vyrazit na jazykový kurz přes léto, doporučujeme také včasné objednání.

2. Jaký je minimální akceptovaný věk studentů?
Standardně zahraniční jazykové školy akceptují studenty od 17 let. Studenti mladšího věku mohou navštěvovat školy, které nabízí speciální kurzy pro juniory. Zde je věkové rozmezí cca 12–17 let. Tyto kurzy naleznete v našem katalogu pro středoškoláky.

3. Jak vypadá první den ve škole?
První den začíná škola zpravidla v 8.30–9.30, a to registrací a následným jazykovým rozřazovacím testem. Podle něj vás zařadí do příslušné jazykové úrovně. Školy mají standardně zhruba šest až osm různých úrovní – levelů, od úplných začátečníků až po pokročilé. Po testu již následuje normální výuka v jednotlivých studijních skupinách.

4. Jakou mají jazykové kurzy intenzitu? 
Záleží čistě na vás, jak intenzivní kurz si vyberete. Školy běžně nabízejí kurzy o 15, 20, 25 i 30 lekcích týdně. Tzn. že denně můžete studovat tři až šest lekcí. Délka jedné lekce se v závislosti na konkrétní škole pohybuje v rozmezí 45–60 min. 

5. Jaký typ ubytování je pro mě nejlepší?
Pokud chcete maximalizovat jazykový přínos z daného pobytu, potom doporučujeme ubytování v hostitelské rodině. To vám zaručí komunikaci v cizím jazyce i mimo školu a navíc se můžete dozvědět i něco více o kultuře, mentalitě a společenských zvycích daného národa. Zároveň jde o nejlevnější formu ubytování, která zpravidla obsahuje v ceně i polopenzi. Těm z vás, kdo se vydávají na delší jazykový pobyt, doporučujeme rezervovat ubytování v rodině jen na první měsíc až dva a následně jej na místě buď prodloužit nebo vyzkoušet i jinou formu ubytování.

6. Kolik studentů je standardně v jedné skupině?
Velikost jedné třídy je běžně 10–15 studentů, nicméně těm z vás, kteří chtějí osobnější přístup, můžeme doporučit výuku v tzv. „mini-groups“ (skupinky pro čtyři až pět studentů) nebo dokonce „One to One“ (individuální) výuku s lektorem.

7. Kdy jsou na školách nástupní termíny?
Pro kurzy typu obecná angličtina (obdobně i v jiných jazycích) se může začít prakticky každé pondělí! Pokud jedete studovat nějaký specifičtější kurz (např. přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky), potom jsou nástupní termíny několikrát do roka. 

8. Kdy jsou na zahraničních jazykových školách prázdniny?
Zahraniční jazykové školy jsou otevřeny prakticky celý rok bez přestávky. Pouze přes Vánoce bývají školy na jeden až tři týdny zavřené. Během roku se nevyučuje ve dnech státních svátků. Pozor, tyto dny nebývají nijak nahrazeny.

9. Kolik týdnů zvolit?
Obecně samozřejmě platí čím více tím lépe. Během letních měsíců jezdí studenti na přibližně dva až čtyři týdny. Pokud si můžete dovolit vycestovat na čtyři týdny a déle, je to ideální. Ne každý si ale takto dlouhý kurz, zejména díky časové náročnosti, může dovolit. Nicméně velmi podstatná je i mimoškolní příprava, komunikace a vliv celého místního prostředí – mnohdy důležitější než samotná dopolední výuka!

10. Podle čeho vybrat ideální školu, ideální kurz?
Zaručený návod neexistuje! Ale abyste se nespálili, doporučujeme využít služeb některé z tuzemských jazykových agentur, kde vám podle vašich kritérií pomůžou vybrat to nejideálnější řešení. Agentury navíc se zahraničními jazykovými školami spolupracují dlouhodobě, sledují spokojenost svých klientů na těchto školách, pravidelně je navštěvují a jejich zaměstnanci mají s danou problematikou patřičné zkušenosti. Navíc veškerá komunikace při objednávání kurzu probíhá ve vašem rodném jazyce! A hlavně, celý pobyt vás nebude stát o nic více, než kdybyste si studium zařizovali sami, ba spíše naopak!