Notre Dame International High School je soukromá americká střední škola, která se nachází nedaleko Paříže. Je ideální volbou pro ty, kteří chtějí poznat francouzskou kulturu a jazyk, zároveň však studovat americké curriculum. Jedná se o velmi kvalitní školu, která je akademicky založená a dbá na rozvoji kritického, analytického a technického myšlení.

PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta 14 –18 let
Znalost angličtiny komunikativní znalost
Délka a termíny programu akademický rok/semestr
Uzávěrka přihlášek minimálně 3 měsíce před plánovaným odletem
Školní rok září-červenNotre Dame International High School je soukromá americká střední škola, která byla založena nedaleko Paříže v roce 2010. Tato škola je ideální volbou pro ty, kteří chtějí poznat Francii, francouzskou kulturu a jazyk, zároveň však studovat americký program v angličtině. Na škole potkáte studenty z celého světa s různými osobními i akademickými cíli. Škola využívá ve výuce mezinárodní curriculum, které se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení a komunikačních dovedností. Notrde Dame International je ideální volbou pro ambiciozní studenty, kteří následně dokáží využít akademické a kulturní znalosti k rozvoji analytického, kritického a technického myšlení.

K základnímu americkému curriculu škola nabízí i francouzské rozšíření, které se zaměřuje na na francouzský jazyk a kulturu. Během prázdnin a víkendů škola navíc pořádá řadu výletů, aby studenti poznali to nejkrásnější z Francie. Studenti jsou navíc umisťováni do francouzských hostitelských rodin, proto udělají neuvěřitelný pokrok jak v angličtině tak i ve francouzštině.

Na škole studuje zhruba 3 000 studentů, o které se stará více jak 230 zaměstnanců. Celý kampus využívá nádherný 13-ti hektarový komplex, který nabízí vše, co by studenti mohli potřebovat. Každý rok škola navíc investuje nemalé částky do ještě většího zmodernizování zázemí školy. 

Studenti mají každý den 6 vyučovacích hodin, a to od 8.35 do 16.30. Mimo vyučování si mohou vybrat z řady volnočasových aktivit, ať už to je badminton, divadlo, sbor, dobrovolnictví či Model UN Club. Ubytování je zajištěno buď v hostitelských rodinách či na internátě. 

Tuto školu můžeme jednoznačně doporučit. Jedná se o velmi kvalitní školu, která dbá na individuálním přístupu. Ke každému studentovi je přistupováno individuálně, tak aby byl jeho potenciál využit na maximum. Výhodou je také poloha nedaleko Paříže v moderním a luxusně vybaveném areálu.