Notre Dame International High School je soukromá americká střední škola, která se nachází nedaleko Paříže. Je ideální volbou pro ty, kteří chtějí poznat francouzskou kulturu a jazyk, zároveň však studovat americké curriculum. Jedná se o velmi kvalitní školu, která je akademicky založená a dbá na rozvoji kritického, analytického a technického myšlení.

PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta 14 –18 let
Znalost angličtiny komunikativní znalost
Délka a termíny programu akademický rok/semestr
Uzávěrka přihlášek minimálně 3 měsíce před plánovaným odletem
Školní rok září-červenNotre Dame International High School je soukromá americká střední škola, která byla založena nedaleko Paříže v roce 2010. Tato škola je ideální volbou pro ty, kteří chtějí poznat Francii, francouzskou kulturu a jazyk, zároveň však studovat americký program v angličtině. Na škole potkáte studenty z celého světa s různými osobními i akademickými cíli. Škola využívá ve výuce mezinárodní curriculum, které se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení a komunikačních dovedností. Notrde Dame International je ideální volbou pro ambiciozní studenty, kteří následně dokáží využít akademické a kulturní znalosti k rozvoji analytického, kritického a technického myšlení.

K základnímu americkému curriculu škola nabízí i francouzské rozšíření, které se zaměřuje na na francouzský jazyk a kulturu. Během prázdnin a víkendů škola pořádá řadu výletů, aby studenti poznali to nejkrásnější z Francie. Studenti jsou umisťováni do francouzských hostitelských rodin, nebo mohou bydlet na internátu školy. 

Na škole studuje zhruba 3 000 studentů, o které se stará více jak 230 zaměstnanců. Celý kampus využívá nádherný komplex, který nabízí vše, co by studenti mohli potřebovat. Každý rok škola navíc investuje nemalé částky do ještě většího zmodernizování zázemí školy. 

Studenti mají každý den 6 vyučovacích hodin, a to od 8.35 do 16.30. Mimo vyučování si mohou vybrat z řady volnočasových aktivit, ať už to je badminton, divadlo, sbor, dobrovolnictví či Model UN Club. 

Tuto školu můžeme jednoznačně doporučit. Jedná se o velmi kvalitní školu, která dbá na individuálním přístupu. Ke každému studentovi je přistupováno individuálně, tak aby byl jeho potenciál využit na maximum. Výhodou je také poloha nedaleko Paříže v moderním a luxusně vybaveném areálu.