Alfa Agency spolupracuje s celou řadou státních i soukromých škol. Umístit vás můžeme jak na východním, tak na západním pobřeží. Jelikož máme zastoupení v Sydney a v Perthu, budou pro vás možná nejatraktivnější tato města. Nemusíte se ovšem obávat ani dalších měst, neboť každá škola má svého studijního poradce starajícího se o zahraniční studenty.

PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta 14–18 (19) let
Znalost angličtiny komunikativní znalost, zpravidla podmíněno vstupním testem
Délka a termíny programu term (3 měs.): únor–duben, duben–červenec, červenec–září, září–prosinec semestr (5,5 měs.): únor–červenec,
červenec–prosinec školní rok (11 měs): únor–prosinec
Uzávěrka přihlášek 3 měsíce před plánovaným odletem
Školní rok leden/únor–prosinec

Zodpovědná osoba: Ales Barta, e-mail: ales.barta@alfa-agency.cz, telefon: +420 777 778 990Austrálie

Austrálie (the Commonwealth of Australia) byla založena v roce 1901, kdy se původní britské kolonie dohodly na vytvoření federace. Tato federace se v současnosti sestává ze šesti států a dvou pevninských a několika malých ostrovních teritorií. Formální hlavou Austrálie je stále britská královna Alžběta II. Královna na návrh australské vlády jmenuje generálního guvernéra, který královnu v Austrálii zastupuje. Za vzdělání jsou odpovědné vlády v jednotlivých státech a teritoriích, nicméně pro zajištění kontinua spolupracují státy s federální vládou. Studovat lze na státních i soukromých školách. Mezi českými a slovenskými studenty je Austrálie v posledních letech velmi oblíbenou destinací. Alfa Agency se na tuto destinaci specializuje prakticky od svého vzniku a skvěle vám poradí, kam se za středoškolským studiem vydat. 

Australský vzdělávací systém

V roce 2008 přijaly státy Australského společenství Deklaraci o vzdělávacích cílech mladých Australanů, kterou si kladou za cíl sjednotit australské školství s důrazem na vysokou kvalitu vzdělávání. Cílem je také to, aby mladí Australané byli úspěšnými studenty, sebevědomými a kreativními jednotlivci a aktivními občany. Mohlo by se zdát, že toto má pramálo společného se zahraničními studenty, nicméně pokud budete jako zahraniční studenti součástí tohoto systému, důraz na vědomosti, porozumění a dovednosti nutné pro život ve 21. století dozajista ovlivní pozitivně i vás. Australské střední školy, ať již státní či soukromé, jsou svojí strukturou obdobou našich víceletých gymnázií. Střední školy navštěvují studenti ve věku od 13 do 17 let. Ročník 8 až 10 spadá pod nižší střední školu a navštěvují jej studenti od 13 do 15 let. Při studiu na tomto stupni rozvíjí studenti vědomosti a dovednosti nabité dříve a soustředí se na další rozvoj s ohledem na své osobní učební cíle a potřeby. Ve vyšších ročnících 11 a 12 se studenti zaměřují na oblast, které by se chtěli věnovat při dalším studiu nebo práci. Odlišností je u Austrálie začátek a rozdělení školního roku. Ten je rozdělen do čtyř částí, tzv. terms, kdy školní rok začíná ke konci ledna příp. začátkem února a končí v prosinci před Vánoci. Letní prázdniny mají Australané v prosinci a lednu, kratší prázdniny potom v období mezi jednotlivými termy. Australské zákony vyžadují, aby měli všichni studenti mladší 18 let ustanoveného místního opatrovníka (tzv. Guardian). Jeho funkci zpravidla plní hostitelská rodina nebo škola, podle typu ubytování.

Umístění

Alfa Agency spolupracuje s celou řadou státních i soukromých škol, studovat můžete ve městě na pobřeží i ve vnitrozemí. 

Jazyková příprava

Vstupní podmínkou mnoha středních škol je dobrá znalost anglického jazyka, prokázaná některou z mezinárodně uznávaných zkoušek. Pokud vaše jazykové znalosti nejsou ještě dostatečné, můžete před vlastním nástupem na střední školu absolvovat v Austrálii jazykovou přípravu na jedné z mnohých jazykových škol, které zastupujeme. 

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

 

 

 

Ales Barta

Ales Barta
specialista na tento program

+420 777 778 990