Velká Británie (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) je největším ostrovním státem v Evropě, ve kterém žije okolo 60 milionů obyvatel. Je tvořen unií historických zemí, do které spadá Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Je parlamentní monarchií v čele s královnou Alžbětou II. Kořeny tohoto ostrovního státu spadají až do 9. století a narodilo se tu od té doby nespočet slavných osobností z řad básníků, dramatiků, romanopisců, malířů, architektů i hudebníků. Spojené království patří k velmi časté volbě pro studium angličtiny. Je dobře dostupné letecky i autobusem a jazykové školy jsou zde na vysoké úrovni a v široké nabídce. Hlavním městem Velké Bitánie je Londýn, který se řadí mezi města s nejvyšší životní úrovní v Evropě. Čekají vás zde  procházky podél Temže, nepřeberné množství galerií, markety, umělecké čtvrti a mnoho dalších. Úředním jazykem je angličtina, kterou se mluví na většině území s mnoha dialekty. Hlavní měnou této země je libra štěrlinků. 

Historie Velké Británie sahá už do doby ledové, kdy ještě jednotlivé ostrovy tohoto státu byly spojeny s pevninou. V době neolitu (7 tis. př. n. l.), době bronzové (1800 př. n. l.) a době železné došlo k prvnímu osídlení tohoto ostrova. Na tomto ostrově se postupně vystřídalo několik kmenů, ke kterým například patřily: Keltové, Římané, Anglové, Sasové či Jutové, jejichž osídlení bylo v následujících letech:

 • 450 př. n. l. - Keltové
 • 55 př. n. l. - Římané
 • r. 407 - Germánské kmeny Anglů, Sasů a Jutů.

Důležité události Velké Británie:

 • r. 1016-1042 – území anglického království bylo napadeno a podmaněno Vikingy.
 • r. 1066 - bitva u Hastingsu, kdy byl zabit anglický král Harold II. Normanským vévodou Vilémem zvaným Dobyvatelem, který vzápětí založil novou anglickou dynastii.
 • r. 1215 byla omezena královská moc listinou Magna Charta. Jednalo se o listinu svobod, která vedla k vytvoření rady, tedy dnešního parlamentu.
 • r. 1337-1453 došlo ke stoleté válce mezi Anglií a Francií, ze které vítězně vyšla Francie.
 • r. 1485 – Válka růží, kterou způsobily neshody mezi vládnoucí dynastií Lancesterů a dynastií Yorků ohledně nástupce na trůn.
 • 15. – 17. století byl na trůnu rod Tudorovců, jejichž nejvýznamnější panovník nesl jméno Jindřich VIII. Tento panovník měl dceru Marii, která neměla žádné potomky a po její smrti na trůn nastoupila její nevlastní sestra Alžběta I. Její vláda byla označována jako zlatý věk, jelikož se značila neobyčejnou pevností, stabilitou, popularitou a respektem k osobě panovníka. Její sídlo se stalo centrem, kde se setkávali básníci, myslitelé a umělci.
 • 17. století - 1. Polovina 18. Století se po smrti Alžběty I. se trůnu ujímá rod Stuartovců.
 • r. 1770 - Anglie, Skotsko a Wales byly sloučeny do Království Velké Británie.
 • Polovina 18. století - r. 1901 – vláda Hannoverské dynastie.
 • r. 1921 - došlo k osamotnění Irska.

Velká Británie se řadí mezi oblasti s mírným oceánským podnebím, které je charakteristické vlhkým a chladnějším počasím. Zásadní vliv na počasí má Atlantský oceán a Golfský proud, který počasí otepluje a zmírňuje. Pokud bychom měli porovnat počasí Velké Británie s Českou republikou, tak jsou zde chladnější léta a mírnější zimy než u nás. Celoroční průměrné teploty se pohybují okolo 10-12 °C. V létě se tu dočkáte průměrných teplot okolo 17 °C a v zimě teplota neklesne pod 0 °C. Pokud se tedy rozhodnete Velkou Británii navštívit, měli byste si s sebou přibalit deštník či pláštěnku, jelikož počasí je zde nepředvídatelné.

Pokud se rozhodnete vycestovat do Velké Británie, je zde hned několik způsobů, jak se na tento ostrov dostat. Mezi nejvyužívanější způsob patří letecká doprava, která je v mnoha případech pohodlnější a rychlejší. Letadla létají pravidelně z Prahy nejčastěji na letiště Heathrow, které se nachází poblíž Londýna a samotný let trvá okolo 2 hodin. Co se týče dopravy v centru hlavního města, funguje zde městská hromadná doprava, která je považována za nejlepší v Evropě, díky svému propracovanému systému. Do ostatních měst Velké Británie se můžete dostat autobusovou či vlakovou dopravou. V těchto jednotlivých městech funguje také městská hromadná doprava.


Dalšími variantami dopravy do Velké Británie je autobus, trajekt či osobní auto.

 

Volný čas ve Velké Birtánii, můžete využít hned několika způsoby. Nejčastějším lákadlem pro turisty bývá samotné hlavní město Londýn, ve kterém se nachází nespočet památek.

Mezi nejznámější a nejvýznamnější památky patří:

 • Tower Bridge – nejznámější most, který patří mezi symboly města.
 • Houses of Parliament and Big Ben – z této budovy je řízeno britské království a zajímavá je i jeho architektura.
 • Buckingham palace – v tomto paláci sídlí královna Alžběta II.
 • Trafalgar square – připomínající bitvu u Trafalgaru z roku 1805.

Co byste určitě ve Velké Británii měli navštívit, pokud se řadíte mezi fotbalové nadšence, jsou města Manchester, londýnskou čtvrť Fulham, Liverpool či Glasgow.

Za zmínku stojí i tradiční anglické hospody, které byste měli také navštívit. V těchto hospodách ochutnáte tradiční, anglická, svrchně kvašená piva.

K dalším místům, které byste neměli vynechat, patří například:

 • Brighton – jedno z největších a nejznámějších letovisek Velké Británie.
 • Cornwall – tradiční anglické hrabství.
 • Lake District – největší národní park v Anglii.
 • Pro cestování do Velké Británie budete potřebovat platný cestovní pas.
 • Českou ambasádu naleznete přímo v Londýně.
 • Hodinky si přetočte o hodinu dozadu.
 • Anglická telefonní předvolba je +44.
 • Na ostrově jsou zásuvky anglického typu (230 V/50 Hz), tudíž si nezapomeňte přibalit adaptér.
 • Pro vstup do země nepotřebujete žádné specifické očkování.
 • Používání kreditních karet je rozšířené a akceptovány jsou karty Visa, Access/Mastercard, American Express.

Brexit a informace ohledně studia ve Velké Británii od ledna 2021

Od ledna 2021 jsou občané ze zemí v rámci EHP a Švýcarska považování ve Velké Británii za „non visa nationals“ a pro jejich pobyt ve Velké Británii kratší než 6 měsíců nebude třeba vízum.

Studium v rámci turistického vstupu bude možné v délce do 6 měsíců v případě, že probíhá na akreditované instituci. O vstup do Velké Británie nebude třeba žádat předem, návštěvník ze zemí v rámci EHP nebo Švýcarska se prokáže na hranicích platným pasem. Do 1. října 2021 je možné do Velké Británie vstoupit na občanský průkaz.

Pokud bude vaše studium delší než 6 měsíců, bude možné žádat o krátkodobá víza (do 11 měsíců) nebo studentská víza.

Pokud přicestujete do Velké Británie nejpozději 31. prosince 2020, je možné žádat o tzv. EU Settlement Scheme. Pokud bude vaše žádost schválena, zůstává váš status ve Velké Británii nezměněn do 30. června 2021, a i po tomto datu budete moci ve Velké Británii žít a pracovat. Pokud splníte podmínky, budete považování za „usedlíka“, pokud ne, můžete získat „předběžný status usedlíka“ a po splnění podmínek žádat o změnu na status „usedlíka“. Více informací zde.

V případě studia na středních školách dochází ke změně v tom smyslu, že studium na tzv. state schools bude možné v délce max. 6 měsíců (tedy na 1 nebo 1,5 termu). Pro studenty, kteří budou studovat na state college (pro studenty ve věku 16+), se možnost délky studia nemění a je tak možné odstudovat celé studium A-levels.


Seznam nabízených odborných kurzů podle země

SAE Institute

SAE Institute je mezinárodní síť odborných škol, která ve 28 zemích již od roku 1976 poskytuje špičkové vzdělání v moderních a tvůrčích oborech z oblasti animation, audio, design, film, games a web & mobile. SAE je synonymem pro pro kreativitu a uměleckou nezávistost v nových technologiích a médiích. V diploma a bachelor kurzech připravuje absolventy pro moderní průmysl a přibližuje je tak ke splnění jejich profesních snů. Kampus SAE London sídlí ve čtvrťi Shoreditch a patří k nejstarším a největším v Evropě.

Přejít na podrobné informace o SAE InstituteSAE Institute

SAE Institute je mezinárodní síť odborných škol, která ve 28 zemích již od roku 1976 poskytuje špičkové vzdělání v moderních a tvůrčích oborech z oblasti animation, audio, design, film, games a web & mobile. SAE je synonymem pro pro kreativitu a uměleckou nezávistost v nových technologiích a médiích. V diploma a bachelor kurzech připravuje absolventy pro moderní průmysl a přibližuje je tak ke splnění jejich profesních snů. Kampus v nejstarším studentském městě Oxford naleznete nedaleko centra ve čtvrťi Kennington.

Přejít na podrobné informace o SAE InstituteSAE Institute

FSAE Institute je mezinárodní síť odborných škol, která ve 28 zemích již od roku 1976 poskytuje špičkové vzdělání v moderních a tvůrčích oborech z oblasti animation, audio, design, film, games a web & mobile. SAE je synonymem pro pro kreativitu a uměleckou nezávistost v nových technologiích a médiích. V diploma a bachelor kurzech připravuje absolventy pro moderní průmysl a přibližuje je tak ke splnění jejich profesních snů. Kampus naleznete vedle nádraží Moorfields. Narůstající scéna filmu a her nabízí skvělé příležitosti absolventům. 

Přejít na podrobné informace o SAE InstituteSAE Institute

SAE Institute je mezinárodní síť odborných škol, která ve 28 zemích již od roku 1976 poskytuje špičkové vzdělání v moderních a tvůrčích oborech z oblasti animation, audio, design, film, games a web & mobile. SAE je synonymem pro pro kreativitu a uměleckou nezávistost v nových technologiích a médiích. V diploma a bachelor kurzech připravuje absolventy pro moderní průmysl a přibližuje je tak ke splnění jejich profesních snů. Kampus Glasgow se postupně etabloval jako přední výcvikového zařízení pro audio a film.

 

Přejít na podrobné informace o SAE Institute