Představovat Německo, našeho největšího souseda, pravděpodobně není potřeba. Německo je tahounem nejen české ale i evropské ekonomiky a důležitým hráčem ve světové politice. Už asi žádné důležité jednání bychom si nedovedli představit bez Angely Merkel.

Přestože se jedná o tak velkou a známou zemi, tak si dovolíme shrnout ty nejdůležitější informace. Hlavním městem je Berlín, jelikož se jedná o spolkovou republiku, tak se dále člení na 16 spolkových zemí (Berlin, Bremen a Hamburg včetně). Jednotlivé spolkové země disponují poměrně velkou autonomií. Největší spolkovou zemí je Bavorsko a nejvíce zalidněnou průmyslové Severní Porýní-Vestfálsko. 

Přestože není Německo příliš surovinově bohatá země, tak německá ekonomika patří mezi ty úplně nejsilnější. Ekonomika se opírá především o služby a průmysl. Dlouhodobě je Německo mezi největšími vývozci zboží na světě. Každého určitě napadne automobilový, strojírenský či elektrotechnický průmysl.

Přestože není Německo turistickou destinací číslo 1, tak nabízí velkou řadu zajímavých míst a je velká škoda, že není mezi turisty tolik rozšířené. 

Mezi největší města patří Berlín, Hamburk, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem či Kolín nad Rýnem. Každé z nich je úplně jiné a pyšní se jinou atmosférou.

Berlín - typická metropole, kulturní centrum s řadou památek, muzeí a parků. Jako hlavní město nabízí vzrušující a mezinárodní atmosféru, která pohltí každého. Co by při návštěvě rozhodně nemělo být opomenuto, jsou památky odkazující na válečné období a události minulého století.

         

Metropolí jižního Německa a zároveň hlavním městem Bavorska je Mnichov. Atmosféra a mentalita celého Bavorska je zcela unikátní a odlišná v porovnání se zbytkem země. Bavorsko nabízí velkou řadu turistických cílů, ať už samotný Mnichov, pohádkový zámek Neuschwanstein či Bodamské jezero.

     

Zcela opačný ráz a atmosféru města nabízí severoněmecký Hamburk. Hamburk je moderní, přístavní město, které můžeme nazvat "Benátkami severu".

         

 

Podnebí Německa můžeme obecně přiřadit do mírného klimatického pásma Střední Evropy, přičemž se nachází v přechodném pásmu mezi oceánským a kontinentálním klimatem. Jelikož se jedná o tak velkou a členitou zemi, tak i podnebí se velmi liší v různých částech Německa. Sever je ovlivněn přímořskou polohou, a proto je poměrně bohatý na srážky. Jih země je naopak pod vlivem Alp.

Doprava do Německa je z České republiky opravdu velmi snadná a díky velké konkurenci i poměrně levná. 

Do blízkého okolí doporučujeme vlaky, které vítězí svým pohodlím. Dobré ceny a časté spoje nabízí autobusová doprava - za nás můžeme určitě doporučit např. Flixbus či Student Agency.

Pro vzdálenější destinace jako např. Hamburk je vhodné využít leteckou dopravu, nízkonákladová společnost Germanwings má většinou velmi zajímavé ceny.

Historie této země sahá už do starší doby kamenné, kdy se zde mohly najít pračlověkovy stopy. V 5. st. př. n. l. zde sídlili Germáni a Keltové. Na přelomu letopočtu si Říše římská přisvojila polovinu dnešního území Německa. Po nějaké době se stalo Německo centrem Francké říše, po jejímž rozpadu se začaly formovat nové státní útvary, tedy Svatá Říše Římská. Ve 14. století se zde také objevili ve funkci Lucemburkové, které o něco později, přesněji o 100 let později vystřídali Habsburkové, kteří panovali až do zániku Svaté říše římské (začátek 19. století). Poté následovala vláda Císaře Karla VI., který neměl mužského nástupníka a tak vydal tzv. Pragamtickou sankci, aby pojistil trůn ženskému pohlaví - v té době Marii Terezii. Marie Terezie, to avšak neměla vůbec jednoduché, jelikož i před tzv. Pragmatickou sankcí si trůn musela obhájit v boji s Fridrichem II. pruským králem. V tomto boji zvítězil pruský král Fridrich II. a od tohoto momentu došlo k vyhlášení Německého císařství v roce 1871. Celá Evropa byla ale ještě před bojem zatažena do Napoleonských válek, ve kterých Napoleon zrušil Svatou říši římskou a nahradil ji částečně Rýnským spolkem. Po těchto událostech nastala 1. světová válka, ve které Německo prohrálo. Dopadem byly vysoké poválečné sankce, které částečně způsobily nástup fašismu a k moci se dostal Adolf Hitler, který v roce 1939 rozpoutal 2. světovou válku. Poválečný vývoj směřoval k  rozdělení Německa na dvě části a až teprve změnapolitických poměrů na začátku 90.let umožnila opětovné sjednocení Německa.

  • Pro cestování do Velké Německa budete potřebovat platný cestovní pas nebo občanský průkaz.
  • Českou ambasádu naleznete v Berlíně (Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin).
  • Telefonní předvolba je +49.
  • Pro vstup do země nepotřebujete žádné specifické očkování.
     

 


Seznam nabízených jazykových kurzů podle země

F + U Academy of Languages, Heidelberg

V Heidelbergu naleznete úžasné historické centrum a v jeho okolí nádhernou krajinu plnou zalesněných kopců. Kromě toho je Heidelberg také vědeckým, obchodním a kulturním centrem. Pokud hledáte skutečné studentské místo pro studium němčiny, je Heidelberg a F+U Academy of Languages tou správnou volbou.

Přejít na podrobné informace o F + U Academy of LanguagesDID Deutsch - Institut, Mnichov

DID nabízí kurzy německého jazyka ve čtyřech významných německých městech, a sice v Berlíně, Frankfurtu, Hamburgu a Mnichově. Od roku 1970 se tato jazyková škola věnuje studentům a poskytuje jim vzdělání v oblasti jazyka i německé kultury. Spojte studium s cestováním po Německu a nakombinujte si kurzy třeba ve všech čtyřech nabízených městech!

Přejít na podrobné informace o DID Deutsch - InstitutDID Deutsch - institut, Hamburg

DID nabízí kurzy německého jazyka ve čtyřech významných německých městech, a sice v Berlíně, Frankfurtu, Hamburgu a Mnichově. Od roku 1970 se tato jazyková škola věnuje studentům a poskytuje jim vzdělání v oblasti jazyka i německé kultury. Spojte studium s cestováním po Německu a nakombinujte si kurzy třeba ve všech čtyřech nabízených městech!

Přejít na podrobné informace o DID Deutsch - institutDID Deutsch - Institut, Frankfurt

DID nabízí kurzy německého jazyka ve čtyřech významných německých městech, a sice v Berlíně, Frankfurtu, Hamburgu a Mnichově. Od roku 1970 se tato jazyková škola věnuje studentům a poskytuje jim vzdělání v oblasti jazyka i německé kultury. Spojte studium s cestováním po Německu a nakombinujte si kurzy třeba ve všech čtyřech nabízených městech!

Přejít na podrobné informace o DID Deutsch - InstitutDID Deutsch - institut, Berlin

DID nabízí kurzy německého jazyka ve čtyřech významných německých městech, a sice v Berlíně, Frankfurtu, Hamburgu a Mnichově. Od roku 1970 se tato jazyková škola věnuje studentům a poskytuje jim vzdělání v oblasti jazyka i německé kultury. Spojte studium s cestováním po Německu a nakombinujte si kurzy třeba ve všech čtyřech nabízených městech!

Přejít na podrobné informace o DID Deutsch - institutSprachcaffe, Frankfurt

Síť škol Sprachcaffe nabízí výbornou kvalitu osvědčenou mnoha certifikáty, kterou také dokazují zkušenosti našich studentů. Moderní budova školy se nachází v krásné čvrťi Sachsenhausen, disponuje výborným studijním vybavením a příjemnou kavárnou. Procházkou přes známý most Eiserner Steg se dostanete do centra města, kde se nachází řada muzeí, galerií, kina, divadla, ale i řada moderních restaurací a kaváren. Pojďte studovat a procvičovat němčinu do bízkého Frankfurtu.

Přejít na podrobné informace o SprachcaffeSprachcaffe, Mnichov

Síť škol Sprachcaffe nabízí výbornou kvalitu osvědčenou mnoha certifikáty, kterou také dokazují zkušenosti našich studentů. Budova škola je stavěna v klasické německé architektuře, vybavena moderním desingovým nábytkem a nachází se v půvabné čtvrti Schwabing. V docházkové vzdálenosti se nachází kina, restaurace, bary, ale také velký městský park zvaný Englischer Garten. Díky výborné dopravní dostupnosti se můžete vydat na okružní cestu městem a poznávat půvaby hlavního města Bavorska.

Přejít na podrobné informace o Sprachcaffe