Na českých středních školách je němčina velmi oblíbený cizí jazyk a tak není překvapivé, že studenti rádi vyráží za středoškolským studiem právě k našim západním sousedům.

PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta 14–18 let
Znalost němčiny cca 3 roky studia, komunikativní znalost, jazykový test
Délka a termíny programu term (3 měs.): září–listopad, únor–duben semestr (5 měs.): září–leden, leden–červen školní rok (10 měs.): září–červen
Uzávěrka přihlášek individuální, cca 3 měsíce před nástupem (roční dobrovolnický program do konce března)
Školní rok září–červen

Zodpovědná osoba: Ales Barta, e-mail: ales.barta@alfa-agency.cz, telefon: +420 777 778 990Státní střední školy

Německo

Spolkovou republiku Německo tvoří 16 spolkových zemí. Patří mezi nejsilnější ekonomiky na světě. Hlavní město Berlín je známé svými širokými bulváry, spoustou zeleně a navzdory své velikosti i určitou relaxovanou atmosférou. Naši studenti však častěji vyhledávají o něco menší města, která nabízí spoustu příležitostí pro smysluplné trávení volného času. Věřte, že v organizovaném a odpovědném přístupu Němců a jejich disciplíně lze po čase najít zalíbení. To platí i pro německý vzdělávací systém.

Vzdělávací systém v Německu

Vzdělání v Německu je řízeno spolkovými vládami, proto se podmínky škol a osnovy v jednotlivých spolkových státech liší. Školní docházka je povinná od 7 do 15 let věku studenta. Po absolvování základní školy (Grundschule) nastupují studenti na Gymnasium (trvá 8–9 let a připravuje studenty pro akademickou dráhu) nebo Gesamtschule (trvá 5–6 let). Poté mohou pokračovat ve studiu na odborných středních školách (Fachoberschule, Berufsschule) nebo přestoupit na Gymnasium. Gymnázium je zakončeno zkouškou „Abitur“, která je obdobou naší maturity. I když v Německu existují i soukromé střední školy, většina německých studentů navštěvuje školy státní. Zařazení do ročníku záleží vždy na škole. studenti mohou být zařazeni do nižšího, než v jakém by byli v ČR. To záleží na počtu ročníků na dané škole, věku studenta, ale i znalosti němčiny. Vyučování v německých školách je rušnější než v těch českých. Od studentů se očekává vypracovávání samostatných projektů, účast v diskuzích a aktivní přístup. Rozvrh vyučování v německých školách je podobný tomu našemu. 

Oblast umístění

Studenty umisťujeme po celém Německu, ve větších i malých městech. Německá města jsou bezpečná a dobře obsloužena městskou hromadnou dopravou. Pokud si student přeje umístit v určité oblasti/městě, je to při včasném přihlášení ve vybraných lokalitách možné, ovšem za příplatek. Více informací získáte u nás v kanceláři.

Ceny pro školní rok 2021/2022

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

 

Cena zpravidla zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole v Německu
 • ubytování v hostitelské rodině
 • stravu – polopenzi, případně plnou penzi
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • vyzvednutí na letišti/nádraží při příjezdu
 • podporu místního koordinátora v Německu
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu
 • pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia

Cena nezahrnuje

 • školní učebnice a fotokopie (cca 50 EUR), školní obědy, školní výlety apod.
 • zpáteční letenku/jízdenku
 • místní dopravu (40 - 80 EUR/měsíc)
 • kapesné během pobytu (doporučujeme cca 250 EUR/měsíc)
 • případný jazykový kurz před začátkem školního roku (podrobnosti u nás v kanceláři)

 

Ahoj,

Rád se pokusím shrnout do pár řádků. Pokud byste v budoucnu něco potřebovali, tak můžete kdykoliv napsat. Fotky žádné neposílám :)

V rámci mého studijního pobytu v německém Wiesbadenu jsem se setkal s velikou laskavostí a ochotou, kterou jsem pociťoval již od doby, kdy jsem přišel do Alfa Agency s žádostí o tento pobyt.

Ve škole byli k zahraničním studentům velmi přívětiví a snažili se vyhovět každému přání, ale zároveň se ke mně chovali jako ke každému jinému “normálnímu” studentovi jejich gymnázia. To mi dalo možnost doopravdy poznat jaké je to studovat v Německu. Byl jsem regulérně známkován ze všech předmětů jako ostatní studenti, což mě motivovalo ukázat, jak dobří čeští studenti jsou.

Rodina, ve které jsem pobýval, bydlela velmi blízko školy, takže jsem nemusel jezdit daleko městskou hromadnou dopravou. Měl jsem k dspozici vlastní pokoj a koupelnu.

Studijní pobyt v zahraničí dá člověku možnost osamostatnit se, jelikož si musí prakticky všechno vyřídit sám. Samozřejmě lze všechny případné problémy a požadavky řešit přes Alfa Agency. Já jsem se je ale snažil řešit sám, protože je to jeden z nejlepších způsobů, jak se naučit jazyk. Našel jsem si plno kamarádů, se kterými se vzájemně navštěvujeme. Pobyt mně osobně pomohl k dosažení Goethe certifikátu C1 a čtvrtého místa v Krajském kole (Praha) olympiády z němčiny.

s přáním krásného dne a příjemně prožitých Velikonoc,

 

Oskar Hochman (semestrální pobyt na střední škole v Německu) 

Ales Barta

Ales Barta
specialista na tento program

+420 777 778 990