Austrálie: studium, práce, cestování ...

Austrálie se stala v posledních 20 letech v Česku a na Slovensku fenoménem. Stovky mladých lidí míří každým rokem do této nádherné destinace. Za dobrodružstvím, za sluníčkem, za vzděláním, za cestováním, za prací, za nádhernou přírodou, mořem, plážemi, pouští, deštnými pralesy, potápěním na Velkém bariérovém útesu ... Austrálie člověka dokáže „uhranout“ a to doslova. Každodenní pohodovost a usměvavost místních Australanů, jejich typické „No worries“, přátelské chování, dobře  fungující ekonomika, možnost spojit studium s prací a vydělat si na své životní náklady, na cestovaní a na další studia... Simply: This is Australia.

Alfa Agency již celých 20 let pomáhá plnit australské sny nejen mladým lidem z Česka a Slovenska. Ti co s námi odcestovali do Austrálie před dvaceti lety, mají již své rodiny, děti ... a mnozí z nich stále žijí v Austrálii. Rudý kontinent jim učaroval natolik, že již nedokázali najít cestu zpět do rodné země. Ti co s námi vycestovali loni, letos ... ti právě sbírají své prvotní australské zkušenosti, studují, pracují, objevují Austrálii a její krásy. Kdoví, kde budou za 5 – 10 let.

Austrálie je země bezpečná, vstřícná k zahraničním návštěvníkům, země s dobře fungující ekonomikou, s bohatými přírodními zdroji, země s velmi kvalitním vzděláním. Austrálie je ale i zemí, jíž se díky silnému ekonomickému boomu nedostává lidských zdrojů v mnoha oborech a profesích. 

A tento stav je i velkou příležitostí pro naše cestovatele – Čechy a Slováky, kteří se rozhodnou vyzkoušet si studijně pracovní pobyt v Austrálii. 
 

Australský vzdělávací systém reprezentují v podstatě tyto tři typy institucí:  střední školy, vyšší odborné školy (označovány jako VET) a univerzity. Vedle nich funguje v oblasti vzdělávání velký počet převážně soukromých jazykových škol, které se specializují na výuku angličtiny pro zahraniční studenty. Zahraniční studenti zpravidla začínají studiem AJ, na něj pak navuzuje studium na odborných školách a univerzitách.

Jazykové školy
Australské jazykové školy jsou zpravidla soukromé vzdělávací instituce, případně jazyková centra univerzit a vyšších odborných škol. Kurzy AJ jsou vstupní bránou pro následné studium na odborných školách a univerzitách. Vybrat si můžete z široké nabídky kurzů od všeobecného zaměření, až po kurzy připravující na konkrétní mezinárodně uznávané zkoušky (IELTS, Cambridge ...). Celkem studenti absolvují min 20h výuky AJ týdně, každý den 4-5h.

Střední školy 
Velmi široká síť veřejných i soukromých středních škol připravuje australské i zahraniční studenty na jejich budoucí studium či povolání. Po složení maturitní zkoušky „The Senior Secondary Certificate“ mohou studenti pokračovat přímo na univerzitě nebo studovat na některé „VET - Vocational Education and Training“ instituci. Více informací získáte v našem katalogu zaměřeném na zahraniční střední školy, na webu a v našich kancelářích. 

 

Vocational Education and Training Institutions (VET) 
Jedná se o instituce přibližně na úrovni našich vyšších odborných škol. Jejich smyslem je připravit studenty na jejich budoucí povolání. Nejrozšířenější sítí veřejných škol jsou tzv. TAFE (Technical and Further Education). Jak již z názvu vyplývá, jde o instituce zaměřené na odbornou přípravu. Většinu studentů na TAFE tvoří Australané. Vedle těchto státních škol existuje v Austrálii vysoký počet soukromých odborných škol (Colleges, Institutes), které plní obdobnou funkci jako TAFE. Mnohdy jsou tyto školy zaměřeny výhradně na výuku zahraničních studentů, které se snaží oslovit zajímavou skladbou předmětů (management, marketing, cestovní ruch, IT, grafický design), intenzitou výuky a zejména příznivou cenou. TAFE i soukromé odborné školy je možno zakončit kvalifikacemi Certificate I–IV, Diploma nebo Advanced Diploma. 

Univerzity
V Austrálii funguje přibližně 40 státních univerzit a relativně velký počet soukromých univerzit. Státní univerzity patří v mnoha oborech ke světové špičce. Alfa Agency zastupuje například The University of Queensland, která patří mezi 8 nejlepších univerzit v Austrálii. 

Školné se na australských univerzitách se většinou pohybuje od 13 000 AUD / rok (soukromé) a od 20 000 AUD / rok (státní). Pro české studenty se zájmem studovat univerzitu je mnohdy výhodnější začít se studiem Diploma na některé z odborných institucí a následně pokračovat na univerzitě. Mnohé univerzity uznávají kredity na základě absolvování těchto kurzů a umožňují studentům postup přímo do 2. ročníku bakalářského studia. Pokud přijíždíte do Austrálie již s vysokoškolským titulem, bude vás jistě zajímat, zda bude váš dosažený titul akceptován australskými univerzitami. Bohužel zde neplatí jasná pravidla a každá univerzita rozhoduje o akceptaci stupně vzdělání individuálně na základě podané přihlášky. Důležitou podmínkou pro přijetí na australskou univerzitu je také odpovídající úroveň angličtiny – IELTS min. 6.5, TOEFL 570.

Věděli jste: Pokud dokončíte v Austrálii titul Bachelor nebo Master nebo Doctor, máte nárok na následné 2leté pracovní povolení v Austrálii bez omezení!

Podmínky pracovního povolení

Držitelé studentských víz mohou v Austrálii v průběhu studia legálně pracovat 40 hodin v rozmezí dvou týdnů a na plný pracovní úvazek v době prázdnin. Pracovní povolení je již součástí studentského víza. Jedinou formalitu, kterou musíte po příjezdu vyřídit, aby jste mohli pracovat, je daňové číslo (Tax File Number). Studenti, kteří se zapsali ke studiu na dobu delší 6 měsíců, se stávají australskými daňovými rezidenty „resident for tax purposes“, na základě čehož budou v průběhu studia platit nižší daně. Všichni studenti také mohou na konci finančního roku (po 30. 6.) nebo při odletu z Austrálie požádat o navrácení daní. K tomu, abyste mohli správně a kompletně vyplnit formulář na daňové vyrovnání, potřebujete potvrzení od zaměstnavatele, ve kterém jsou uvedeny detaily vašeho výdělku a výše odvedených daní. Někteří zaměstnavatelé vám toto potvrzení vydají automaticky při rozvázání pracovního poměru nebo na konci zúčtovacího období, jiní bohužel ne. Doporučujeme si proto tyto záležitosti hlídat, potvrzení se těžko dostává zpětně. Pokud si s podáním daňového přiznání nebudete vědět rady, můžete se obrátit na našeho „australského účetního“ nebo na některou ze specializovaných firem. 

Mzda a druhy studentských prací

Výše minimální mzdy je v Austrálii cca 17,70 AUD na hodinu. Mzdy studentů by se měli pohybovat nad touto hladinu, mnohdy studenti dostávají 20 AUD /h. a více. Záleží na druhu práce, městu, počtu hodin týdně, zkušenostech ... Mezi nejčastější zaměstnání patří práce v restauracích, kavárnách, hotelech, úklidy, práce v supermarketech a podobně. Mnozí studenti ale pracují i na kvalifikovaných postech. Austrálie trpí nedostatkem lidských zrojů zejména technických, technologických, strojírenských profesích. Stejně tak se jí nedostává personálu v sociálních a zdravotních službách, v řemeslných oborech. Pokud máte zkušenosti v těchto oblastech a mluvíte dobře anglicky, pak máte vysokou šanci si najít (dobře placenou) práci i ve svém oboru. 

Studenti si zpravidla zvládnou vyděli v průměru 500 AUD / týden, mnohy i více. 

Nevíš jak na to? Od toho tu jsme a rádi ti poradíme.  Stačí napsat, zavolat - poradíme ti s výběrem města, školy, vytvoříme pro tebe studijní plán, zařídíme víza, letenku ...

 

Česká i Slovenská republika mají s Austrálií zavedený vízový styk. To znamená, že si před odletem do Austrálie musíte požádat o víza, odpovídající vašemu účelu návštěvy.

Turistické vízum – je možno využít pro krátkodobé studium nepřesahující 3 měsíce nebo pro čistě turistickou návštěvu nepřesahující 12 měsíců.
Studentské vízum – je určeno pro dlouhodobé denní studium delší 3 měsíců. Výhodou studentského víza je automatické udělení pracovního povolení na 40 h v rozmezí dvou týdnů a na plný pracovní úvaze k v době prázdnin.

Vyřízení studentského či turistického víza je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejsložitějších bodů celého přípravného procesu vycestování do Austrálie. Proto vám doporučujeme věnovat přípravě žádosti o vízum maximální pozornost.

Alfa Agency má s vízovou problematikou bohaté zkušenosti. I vám rádi poradíme s přípravou potřebných dokumentů a následně pro vás vízum kompletně vyřídíme.

Podmínky žádosti o studentské vízum

I když australské imigrační úřady podmínky pro udělení víz pravidelně přehodnocují a upravují, podstata žádosti zůstává již několik let stejná. Žadatel musí vždy ambasádě dokázat, že:
- jeho hlavním cílem návštěvy je studium,
- má pevné zázemí v ČR/SR,
- disponuje dostatkem finančních prostředků na studium a životní náklady.

Podrobné informace o studentských i turistických vízech a aktuální výši vízového poplatku získáte v našich kancelářích.

 

Australský Sen,

takhle bych nazvala můj příběh.

Když jsem více než před třemi léty ucítila potřebu od základů změnit život, tušila jsem, že odcestovat do jiné země a vyzkoušet si život tam bude to pravé, co potřebuji:-)

Zamilovala jsem se do Austrálie a snila, že právě tam odcestuji.Nevěděla jsem jak se tam dostanu, co mě vlastně čeká, ale byla jsem rozhodnutá, že právě tam chci! Je pravd,a že když náhle ve 33 letech se rozhodnete pro tak obrovskou změnu, která může být i trvalá, tak nejvíce co potřebujete je velká dávka odvahy a jít za tím po čem toužíte.

Začala jsem tedy hledat  cesty jak se dozvědět co nejvíce informací. Právě v tomto okamžiku jsem se dozvěděla o Australských Dnech, které pořádala Alfa Agency, bylo to přesně to, kde jsem věděla, že informace které hledám se dozvím právě tam.

Na Australských Dnech jsem se seznámila s Alešem Bártou  a dostala více než jsem čekala. Nejen informace ale zkušenosti lidí co již v Austrálii studují a žijí a navíc, což mě naprosto překvapilo, jsem vyhrála první cenu - měsíc studia v Austrálii zdarma!

No dokážete si představit jak mi asi bylo:-))))))

Naprosto nadšená jsem doslova odlétala z této akce , vidíc výhru jako naprosto jasné znamení a věděla jsem, že teď už mě nic nezastaví:-)

O veškeré záležitosti s odjezdem a studiem spojené se  s takovou ochotou, přátelskostí a podporou staral Aleš Bárta, kterému chci za vše moc poděkovat. Protože se rozhodli odcestovat i moji přátelé (mimochodem mezi nimi byla i rodina s dětmi), tak vše zařídit pro sedm lidí nebylo jistě snadné. Aleš s námi vše fantasticky zvládl a 8.1 2012 parta nadšenců odlétala do západní Austrálie města Perth.

Žiji a studuji tu stále a jsem Austrálií a lidmi tady čím dál více okouzlená. Netvrdím že začátky jsou snadné, ale to myslím nikde, vím ale, že kdo opravdu chce, dobrou práci si najde a ubytování na místě dle svých představ také.Vše je o vašem přístupu a o tom, co chcete. Mohu to posoudit ze zkušeností svých i přátel.

Austrálie mi změnila život. Když totiž člověk vystoupí ze své kultury a podívá se na svět jinak, zjistí, že může žít jinak.

Našla jsem tu sama sebe a cítím se tu svobodná a sama sebou.

Doporučuji tuhle zkušenost každému.

S Alešem  jsem ve spojení i nadále a stále mi pomáhá řešit věci, které potřebuji.Vážím si našeho přátelství a vždy obdivuji s jakou profesionalitou a lehkostí zařídí vše, co je třeba.

Jestli přemýšlíte o tom někam vycestovat neváhejte, najdete cenné zkušenosti, nové přátelé a svěží vítr do života:-)

Všechny zdravím a přeji odvahu a sílu všem cestovatelům:-)

Markéta, Studium na jazykové škole Kaplan v Perthu a následně odborný kurz Sport and Fitness

Do začátku nového australského života, pomáháme studentům najít a zprostředkovat ubytování v blízkosti školy. Většinou sjednáváme ubytování na 4 - 8 týdnů. Studenti jsou ubytovaní v hostitelských rodinách, přímo u Australanů. To samosebou přináší celou řádku výhod, například:

  • naprosté ponoření do anglického prostředí a s tím spojené jazykové zlepšení,
  • seznámení se s místními a jejich zvyklotsmi a tradicemi,
  • zisk osobních "tipů a triků" - jak se pobybovat po městě, jakou MHD využít, kde se vaří nejlahodnější jídlo,..,
  • finančně úspornější forma bydlení,
  • možnost poznat destinaci z trochu jiné stránky, než jenom jako turista,
  • v mnoha případech i zisk druhé rodiny,
  • nezapomenutelné zážitky.

Po inspiraci se můžete podívat na video.

Jakmile se v Austrálii studenti aklimatizují, můžou si bydlení v rodině prodloužit anebo si s novými kamárády najít vlastní sdílené ubytování. Ke hledání vlastního ubytování doporučujeme použít například tyto weby:


Seznam nabízených odborných kurzů podle země

AIPE

AIPE -Australian Institute of Professional Education  poskytující jak jazykové kurzy tak několik bakalářských programů a tím má v Sydney své výrazné zastoupení. Škola se nachází v srdci pulsujícího Sydney CBD hned vedle Darling Harbour. Studium je velmi popolární zejména díky poměru kvalita/cena a možnosti dvouletého pracovního povolení, v případě bakalářského na 3 roky. V Sydney je největší koncentrace národností, zábavy a pracovních příležitostí. Můžeme jen doporučit!

Přejít na podrobné informace o AIPEAustralian College of Sport and Fitness

Australian College of Sport & Fitness (ACSF) patří k TOP odboným školám poskytujícím kvalitní vzdělání již více než dvě dekády  v oblasti sportu a péče o lidské tělo. Mezi stěžejní studijní programy patří kurzy „Fitness“ a „Massage Therapy“. Škola má kampusy v Sydney, Perthu a Melbourne a díky příznivé ceně patří k nejvyhledávanějším odborným školám. Řada našich studentů si nemůže vynachválit flexibilní časový rozvrh s možností večerního studia, vstřícný a přátelský přístup profesionálních lektorů.

 

Přejít na podrobné informace o Australian College of Sport and FitnessAcademies Australasia

Společnost Academies Australasia provozuje v soušasnosti několik škol. Během více než 40- ti let zde úspěšně absolvovali své studium tisíce zahraničních studentů. Nabízí kurzy od obecné angličtiny, přes diploma kurzy až k vysokoškolskému studiu Bachelor a to v oborech: Accounting, Management, Marketing, Information, Care, Turism and Traveling, Guiding a Hospitality. Budova školy se nachází v klidnější části Sydney, v blízkosti Sydney Harbour Bridge, Opera House a The Rocks. Ideální místo pro rozšíření Vašeho vzdělání!

Přejít na podrobné informace o Academies AustralasiaAustralian College of Sport & Fitness

Australian College of Sport & Fitness (ACSF) patří k TOP odboným školám poskytujícím kvalitní vzdělání již více než dvě dekády  v oblasti sportu a péče o lidské tělo. Mezi stěžejní studijní programy patří kurzy „Fitness“ a „Massage Therapy“. Škola má kampusy v Sydney, Perthu a Melbourne a díky příznivé ceně patří k nejvyhledávanějším odborným školám. Řada našich studentů si nemůže vynachválit flexibilní časový rozvrh s možností večerního studia, vstřícný a přátelský přístup profesionálních lektorů.

Přejít na podrobné informace o Australian College of Sport & FitnessAustralian College of Sport and Fitness

Australian College of Sport & Fitness (ACSF) patří k TOP odboným školám poskytujícím kvalitní vzdělání již více než dvě dekády  v oblasti sportu a péče o lidské tělo. Mezi stěžejní studijní programy patří kurzy „Fitness“ a „Massage Therapy“. Škola má kampusy v Sydney, Perthu a Melbourne a díky příznivé ceně patří k nejvyhledávanějším odborným školám. Řada našich studentů si nemůže vynachválit flexibilní časový rozvrh s možností večerního studia.

.

Přejít na podrobné informace o Australian College of Sport and FitnessAustralian College of Sport and Fitness

Australian College of Sport & Fitness (ACSF) patří k TOP odboným školám poskytujícím kvalitní vzdělání  již více než dvě dekády kvalitní v oblasti sportu a péče o lidské tělo. Mezi její stěžejní studijní programy patří kurzy „Fitness“ a „Massage Therapy“. Škola má kampusy v Sydney, Perthu a Melbourne a díky příznivé ceně patří k nejvyhledávanějším kurzům. Řada našich studentů si nemůže vynachválit flexibilní časový rozvrh, vstřícný a přátelský přístup učitelů a vedení školy.

Přejít na podrobné informace o Australian College of Sport and FitnessAustralian Institute of Commerce + Technology

Australian Institute of Commerce + Technology je akreditovaná a na technickém poli uznávaná odborná škola nejen v Perthu. Od roku 1988 poskytuje inovativní styl přípravy v informačních technologiích a v obchodní sféře. Škola hojně využívá kooperaci s partnery z průmyslové sítě a to zvyšuje úspěšnost umístění absolventů, nabízení praktických zkušenosti a rozvoj dovedností. Studenti tak kromě praxe mohou získat řadu certifikátů a referencí z odborné praxe. Budova školy se nachází přímo v centru Perthu.

Přejít na podrobné informace o Australian Institute of Commerce + TechnologyAIH

Australian Institute of Higher Education Sydney nabízí vysoce kvalitní univerzitní vzdělání zejména z ekonomie a obchodních informačních systémů. Škola má několik akreditací a patří mezi prestižní i mezi Australské studenty. Příjemné prostředí, národnostní mix a moderní vybavení nabízí to nejlepší k příjemnému studiu. Vysoce akreditovaní učitelé a příjemné prostředí školy jistě splní Vaše očekávání kvalitního vysokoškolského studia.

 

Přejít na podrobné informace o AIHBrowns Professional

V roce 2003 Browns Professional otevřeli kampusy i pro odborné kurzy, které stejně jako jazykové nabízí špičkovou kvalitu a nesou řadu ocenění. Díky interaktivnímu stylu výuky, velmi dobrému vybavení a nízkému počtu studentů ve třídách, je výuka vysoce úspěšná. Business kurzy, které škola nabízí jsou vyučovány profesionály a díky garantovanému Intershipu Vám studium otevře dveře do vaši budoucí kariéry. Moderní budova je vybavena nejnovější technologií a nachází se v blízkosti řeky a Anzak parku.

Přejít na podrobné informace o Browns ProfessionalCollege of Sports and Fitness

College of Sports and Fitness je odborná škola se specializací na trenérství a sportovní management. V roce 2009 získala akreditaci na výuku zahraničních studentů a již od začátku se těší velkému zájmu a mezi zaměstnaveteli je o absolventy poptávka. Můžete studovat koučování, instruktorství v tělocvičně, sportovní administrátorství, organizátora sportovních akcí, osobního trenér či dokonce rozhodčí, a to v řadě sportů jako ftiness, Yoga, Surfing, Soccer, plavání, bojová umění, Basketbal atd. Kampusy naleznete v centru a v Manly. Nyní škola nově nabízí i kurzy Leadership a Management!

Přejít na podrobné informace o College of Sports and FitnessKaplan Business School

Kaplan Business School patří do sítě Kaplan International, největšího privátního poskytovatele vdělávání. Tato soukromá vysoká škola více než konkuruje státním vysokým školám v nabízených studijních programech z oblasti Business, Accounting, Hospitality and Tourism Management a Marketingu. Můžete si vybrat zda chcete studovat v Sydney, Adelaide, Brisbane nebo Melbourne. Díky výhodným cenám kurzů, oproti stáním školám a výborným ohlasům našich studentů, můžeme školu jen doporučit!

Přejít na podrobné informace o Kaplan Business SchoolKaplan Business School

Kaplan Business School patří do sítě Kaplan International, největšího privátního poskytovatele vdělávání. Tato soukromá vysoká škola více než konkuruje státním vysokým školám v nabízených studijních programech z oblasti Business, Accounting, Hospitality and Tourism Management a Marketingu. Můžete si vybrat zda chcete studovat v Sydney, Adelaide, Brisbane nebo Melbourne. Díky výhodným cenám kurzů, oproti stáním školám a výborným ohlasům našich studentů, můžeme školu jen doporučit!

Přejít na podrobné informace o Kaplan Business SchoolKaplan Business School

Kaplan Business School patří do sítě Kaplan International, největšího privátního poskytovatele vdělávání. Tato soukromá vysoká škola více než konkuruje státním vysokým školám v nabízených studijních programech z oblasti Business, Accounting, Hospitality and Tourism Management a Marketingu. Můžete si vybrat zda chcete studovat v Sydney, Adelaide, Brisbane nebo Melbourne. Díky výhodným cenám kurzů, oproti stáním školám a výborným ohlasům našich studentů, můžeme školu jen doporučit!

Přejít na podrobné informace o Kaplan Business SchoolKaplan Business School

Kaplan Business School patří do sítě Kaplan International, největšího privátního poskytovatele vdělávání. Tato soukromá vysoká škola více než konkuruje státním vysokým školám v nabízených studijních programech z oblasti Business, Accounting, Hospitality and Tourism Management a Marketingu. Můžete si vybrat zda chcete studovat v Sydney, Adelaide, Brisbane nebo Melbourne. Díky výhodným cenám kurzů, oproti stáním školám a výborným ohlasům našich studentů, můžeme školu jen doporučit!

Přejít na podrobné informace o Kaplan Business SchoolImagine Education

Imagine Education nabízí kurzy obecné angličtiny, IELTS a mnoha odborných kurzů z oblasti Business, Automotive, Hospitality, Children´s Services a Hairdressing. Studenti oceňují kromě kvalitní výuky také flexibilní rozvrh, řadu školních aktivit a asistenci při hledání práce. Budovy obou kampusů se nacházejí v městké části Southport, která je označována jako Surfing Paradise s nejkrásnějšími plážemi Gold Coastu. Tak neváhejte a vyrazte studovat do surfařského ráje!

Přejít na podrobné informace o Imagine EducationHolmes Institute

Holmes Colleges byla založena již v roce 1963 a patří k největším soukromým školám v Austrálii. Škola navíc spolupracuje Australskými univerzitami – s James Cook University a The University of Newcastle. Studenti Holmes Colleges mohou využít možnosti změnit v průběhu studia místo  v rámci celého východního pobřeží Austrálie! Další výhodou, díky spolupráci s australskými univerzitami, je možnost vstoupit přímo do 2. ročníku univerzitního studia po získání titulu Diploma, tím získáváte studium za nižší cenu!

Přejít na podrobné informace o Holmes InstituteHolmes Institute

Holmes Colleges byla založena již v roce 1963 a patří k největším soukromým školám v Austrálii. Škola navíc spolupracuje Australskými univerzitami – s James Cook University a The University of Newcastle. Studenti Holmes Colleges mohou využít možnosti změnit v průběhu studia místo  v rámci celého východního pobřeží Austrálie! Další výhodou, díky spolupráci s australskými univerzitami, je možnost vstoupit přímo do 2. ročníku univerzitního studia po získání titulu Diploma, tím získáváte studium za nižší cenu!

Přejít na podrobné informace o Holmes InstituteHolmes Institute

Holmes Colleges byla založena již v roce 1963 a patří k největším soukromým školám v Austrálii. Škola navíc spolupracuje Australskými univerzitami – s James Cook University a The University of Newcastle. Studenti Holmes Colleges mohou využít možnosti změnit v průběhu studia místo  v rámci celého východního pobřeží Austrálie! Další výhodou, díky spolupráci s australskými univerzitami, je možnost vstoupit přímo do 2. ročníku univerzitního studia po získání titulu Diploma, tím získáváte studium za nižší cenu!

Přejít na podrobné informace o Holmes InstituteSwan Institute Australia

Swan Institute Australia nabízí obecné i odborné kurzy a  bakalářské studijní programy ve spolupráci s Federation University Australia, která patří  mezi nejuznávanější univerzity v Perthu. Po ukončení diploma kurzu mohou studenti navázat rovnou do druhého ročníku bakalářského programu na Federation University Australia a získat titul titul Bachelor Business nebo Bachelor of Management.  Škola má také pestrý mix zahraničních i místních studentů a pořádá mnoho volnočasových aktivit. 

Přejít na podrobné informace o Swan Institute AustraliaThe Eagle Academy

The Eagle Academy již od roku 2003 poskytuje odborné kurzy z oblasti Sportu a Business. Škola patří díky své cenové dostupnosti a pestré nabídce kurzů zejména z oblasti Sportu a Business k nejoblíbenějším na východím pobřeží. Můžete si vybrat z kampusů na slunném Gold Coast nebo v dynamickém Brisbane. Moderní vybavení učeben a rozsáhlé sportovní zázemí umožňuje interaktivní a cílenou výuku. Aktivní spolupráce školy s místními organizacemi napomáhá studentům k profesnímu uplatnění.

Přejít na podrobné informace o The Eagle AcademyThink Education

Think Education Sydney patří do sítě mezinárodních vysokých škol Think Education Group, která má dlouholeté zastoupení v 28 zemích světa na 80 kampusech. Kampus v Sydney nabízí akreditované bakalářské a magisterské programy v oblasti Hospitality, Business, Healtha a  Design. Kvalita výuky byla nejednou vysoce hodnoce na poli akademického vzdělávání. Škola má v Sydney 3 velmi moderně vybavené kampusy, které také zajišťují studentům ve firmách odbornou praxi.

Přejít na podrobné informace o Think EducationThink Education

Think Education Sydney patří do sítě mezinárodních vysokých škol Think Education Group, která má dlouholeté zastoupení v 28 zemích světa na 80 kampusech. Kampus v Sydney nabízí akreditované bakalářské a magisterské programy v oblasti Hospitality, Business, Healtha a  Design. Kvalita výuky byla nejednou vysoce hodnoce na poli akademického vzdělávání. Kampus v centru města je velmi moderně vybaven a  díky spolupráci s místními firmami studenti mohou získat odbornou praxi.

Přejít na podrobné informace o Think EducationThink Education

Think Education Sydney patří do sítě mezinárodních vysokých škol Think Education Group, která má dlouholeté zastoupení v 28 zemích světa na 80 kampusech. Kampus v Sydney nabízí akreditované bakalářské a magisterské programy v oblasti Hospitality, Business, Healtha a  Design. Kvalita výuky byla nejednou vysoce hodnoce na poli akademického vzdělávání. Kampus v centru města je velmi moderně vybaven a  díky spolupráci s místními firmami studenti mohou získat odbornou praxi.

Přejít na podrobné informace o Think EducationHolmes Institute

Holmes Colleges byla založena již v roce 1963 a patří k největším soukromým školám v Austrálii. Škola navíc spolupracuje Australskými univerzitami – s James Cook University a The University of Newcastle. Studenti Holmes Colleges mohou využít možnosti změnit v průběhu studia místo  v rámci celého východního pobřeží Austrálie! Další výhodou, díky spolupráci s australskými univerzitami, je možnost vstoupit přímo do 2. ročníku univerzitního studia po získání titulu Diploma, tím získáváte studium za nižší cenu!

Přejít na podrobné informace o Holmes InstituteHolmes Institute

Holmes Colleges byla založena již v roce 1963 a patří k největším soukromým školám v Austrálii. Škola navíc spolupracuje Australskými univerzitami – s James Cook University a The University of Newcastle. Studenti Holmes Colleges mohou využít možnosti změnit v průběhu studia místo  v rámci celého východního pobřeží Austrálie! Další výhodou, díky spolupráci s australskými univerzitami, je možnost vstoupit přímo do 2. ročníku univerzitního studia po získání titulu Diploma, tím získáváte studium za nižší cenu!

Přejít na podrobné informace o Holmes InstituteSAE Institute

SAE Institute je mezinárodní síť odborných škol, která ve 28 zemích již od roku 1976 poskytuje špičkové vzdělání v moderních a tvůrčích oborech z oblasti animation, audio, design, film, games a web & mobile. SAE je synonymem pro pro kreativitu a uměleckou nezávistost v nových technologiích a médiích. V diploma a bachelor kurzech připravuje absolventy pro moderní průmysl a přibližuje je tak ke splnění jejich profesních snů. Čtyřpodlažní moderní kampus v Brisbane se nachází v městské čtvrti West End.

Přejít na podrobné informace o SAE InstituteSAE Institute

SAE Institute je mezinárodní síť odborných škol, která ve 28 zemích již od roku 1976 poskytuje špičkové vzdělání v moderních a tvůrčích oborech z oblasti animation, audio, design, film, games a web & mobile. SAE je synonymem pro pro kreativitu a uměleckou nezávistost v nových technologiích a médiích. V diploma a bachelor kurzech připravuje absolventy pro moderní průmysl a přibližuje je tak ke splnění jejich profesních snů. Moderní kampus s 10-ti studii se nachází v centru Sydney a splňuje tak nejvyšší požadavky na studium.

Přejít na podrobné informace o SAE InstituteSAE Institute

SAE Institute je mezinárodní síť odborných škol, která ve 28 zemích již od roku 1976 poskytuje špičkové vzdělání v moderních a tvůrčích oborech z oblasti animation, audio, design, film, games a web & mobile. SAE je synonymem pro pro kreativitu a uměleckou nezávistost v nových technologiích a médiích. V diploma a bachelor kurzech připravuje absolventy pro moderní průmysl a přibližuje je tak ke splnění jejich profesních snů. Moderní kampus s 10-ti studii se nachází v centru Sydney a splňuje tak nejvyšší požadavky na studium.

Přejít na podrobné informace o SAE InstituteSAE Institute

SAE Institute je mezinárodní síť odborných škol, která ve 28 zemích již od roku 1976 poskytuje špičkové vzdělání v moderních a tvůrčích oborech z oblasti animation, audio, design, film, games a web & mobile. SAE je synonymem pro pro kreativitu a uměleckou nezávistost v nových technologiích a médiích. V diploma a bachelor kurzech připravuje absolventy pro moderní průmysl a přibližuje je tak ke splnění jejich profesních snů. Kampus v Perthu se nachází v Northbridgi, v centru veškerého zábavného dění.

Přejít na podrobné informace o SAE InstituteSAE Institute

SAE Institute je mezinárodní síť odborných škol, která ve 28 zemích již od roku 1976 poskytuje špičkové vzdělání v moderních a tvůrčích oborech z oblasti animation, audio, design, film, games a web & mobile. SAE je synonymem pro pro kreativitu a uměleckou nezávistost v nových technologiích a médiích. V diploma a bachelor kurzech připravuje absolventy pro moderní průmysl a přibližuje je tak ke splnění jejich profesních snů. Kampus v Byron Bay je populární plážový kampus s menším počtem studentů ve třídách.

Přejít na podrobné informace o SAE InstituteILSC

Školy ILSC mají více než dvacetiletou tradici ve výuce angličtiny, která si pyšní nejedním oceněním za kvalitu a inovativní metody výuky. Můžete si vybrat mezi certifikovaným kurzem nebo kurzem diploma v oborech Business a Marketing, které patří mezi nejžádanější. Budovu školy nalezneme v samotném centru města, ve vyhlášené historické čtvrti The Rocks, kousek od přístaviště Circular Quay. Studenti tak mají na dosah dvě největší turistické atrakce Sydney - proslulé stavby Opera House a Sydney Harbour Bridge.

Přejít na podrobné informace o ILSCILSC

Školy ILSC mají více než dvacetiletou tradici ve výuce angličtiny, která si pyšní nejedním oceněním za kvalitu a inovativní metody výuky. Můžete si vybrat mezi certifikovaným kurzem nebo kurzem diploma v oborech Business a Marketing, které patří mezi nejžádanější. Budova školy se nachází poblíž překrásného městského parku, pouhé dvě minutky od hlavní železniční stanice Central Railway Station. Vedle moderního a velmi bohatého vybavení školních prostor a učeben mohou studenti využívat prostornou venkovní terasu.

Přejít na podrobné informace o ILSCInternational Training College

The International Training College je akreditovaná a uznávaná škola poskytující kurzy z oblasti fitness, sportu a rekreace s volitelnými předměty jako surfování, joga,  jiu jitsu, potápění, pádlování nebo sportovní výživa. Kurzy se soustředí na praktické dovednosti a techniky, rehabilitace, ale také řízení sportovního podniku. Po absolvování kurzu ITC budete připraveni vstoupit do fitness nebo sportovního a rekreační průmyslu kdekoli v Austrálii nebo na světě. Moderně vybavený kampus se nachází krásné lokalitě Paradise Avenue.

Přejít na podrobné informace o International Training CollegeBrowns Professional

V roce 2003 Browns Professional otevřeli kampusy i pro odborné kurzy, které stejně jako jazykové nabízí špičkovou kvalitu a nesou řadu ocenění. Díky interaktivnímu stylu výuky, velmi dobrému vybavení a nízkému počtu studentů ve třídách, je výuka vysoce úspěšná. Business kurzy, které škola nabízí jsou vyučovány profesionály a díky garantovanému Intershipu Vám studium otevře dveře do vaši budoucí kariéry. Kampus se nachází v městské části Southport, nedaleko nákupního centra.

Přejít na podrobné informace o Browns ProfessionalSterling Business College

Sterling Business College již od roku 1996 poskytuje kvalitní vzdělání v odborných kurzech z oblasti Business, Marketing, Leadership and Management, Design, Arts, Tourism, Travel a Early Childhood Care. Škola je charakteristická menším počtem studentů s výborným mezinárodním mixem včetně Australských studentů. Výuka probíhá 3x do týdne, což vám umožňuje mít dostatek času na práci či cestování. Kampus je v blízkosti centra a vlakové stanice.

Přejít na podrobné informace o Sterling Business CollegeThe Eagle Academy

The Eagle Academy již od roku 2003 poskytuje odborné kurzy z oblasti Sportu a Business. Škola patří díky své cenové dostupnosti a pestré nabídce kurzů zejména z oblasti Sportu a Business k nejoblíbenějším na východím pobřeží. Můžete si vybrat z kampusů na slunném Gold Coast nebo v dynamickém Brisbane. Moderní vybavení učeben a rozsáhlé sportovní zázemí umožňuje interaktivní a cílenou výuku. Aktivní spolupráce školy s místními organizacemi napomáhá studentům k profesnímu uplatnění.

Přejít na podrobné informace o The Eagle AcademyThe University of Queensland

The University of Queensland (UQ) je jednou z nejlepších univerzit v Austrálii. Patří do tzv. Group of Eight - což je uskupení osmi renomovaných australských univerzit, které se dlouhodobě zabývají výzkumem a inovacemi. Impozatní campus UQ naleznete ve městě Brisbane - jedná se v podstatě o město ve městě. Alfa Agency je dlouhodobým partnerm této univerzity.

Přejít na podrobné informace o The University of QueenslandTorrens University

Welcome to Australia’s global university. Torrens University Australia brings a fresh, modern, careers-focused and global perspective to higher education. Here’s what that means for you.

A game-changing university, Torrens is aimed at providing graduates with a globally oriented skill-set that will make them a valuable commodity to any employer. It is deeply focused on providing an avenue towards rewarding employment that will fit with the lifestyles of our students.

Přejít na podrobné informace o Torrens University

Business

Business

Leadership Management

Business

Leadership Management

Business

Leadership Management

Business

Leadership Management

Business

BusinessTorrens University

Welcome to Australia’s global university. Torrens University Australia brings a fresh, modern, careers-focused and global perspective to higher education. Here’s what that means for you.

Přejít na podrobné informace o Torrens UniversityEntrepreneur Education

Entrepreneur Education je mladistvá škola s velmi inovativním a moderním přístupem k výuce. Pokud vás zajímá oblast entrepreneurship, leadership nebo design, tak tato škola je právě pro vás! Škola byla založena s cílem změnit přístup ke vzdělávání v Austrálii a my musíme pouze souhlasit - na této škole nezažijete klasické sezení v lavici a poslouchání nudné teorie. Věděli jste, že právě Gold Coast bývá označováno za australské Silicon Valley? Kde jinde proto nastartovat vaši kariéru?

Přejít na podrobné informace o Entrepreneur EducationAustralian Business School

Australian Business School je mladá a inovativní škola, která si od svého založení v roce 2010 získala širokou základnu mezinárodních i místních studentů. Tato škola je ideální pro ty, kteří se zabývají o oblast Business and Management, IT a Digital Media, Aged care a obecné kurzy anglického jazyka. Škola se navíc nachází v samotném centru Brisbane, které patří mezi TOP 50 nejlepších studentských měst na světě.

Přejít na podrobné informace o Australian Business SchoolInternational House Business College

International House je ověřená a kvalitní síť jazykových škol, která patří mezi naše nejoblíbenější! V roce 2017 otevřela v Austrálii další pobočku, a to v Darwinu. Můžete se proto těšit na novou budovu s veškerým moderním vybavením, a to navíc přímo v samotném centru Darwinu. Northern Territory je také ideálním místem pro poznávání té pravé Austrálie!

Přejít na podrobné informace o International House Business CollegeInternational House Business College

IH je známá především jako velice kvalitní jazyková škola nabízející kurzy angličtiny a přípravu na Cambridge kurzy. Nyní na podzim roku 2017 IH nově otevřel i odborné kurzy v oboru Business a Project Management. Tímto se studentům nabítzí možnost skloubit studium angličtiny společně s odborným kurzem a nemuset přitom měnit školu, což je vždy velká výhoda.

Přejít na podrobné informace o International House Business College4 Life College

4 Life College je odborná škola nabízející studijní obory, které se zabývají péčí o druhé. Jedná se o péči o děti, starší osoby, nebo handicapované. V Austrálii má 4 Life College pouze jeden kampus v centru Sydney. Během svého jedenáctiletého působení si vytvořila díky své kvalitě a přístupu velice dobré jméno a je stále více poptávaná. 

Přejít na podrobné informace o 4 Life CollegeAustralian Pacific College

Australian Pacific College (APC) byla založena v roce 1994 a během své existence se zařadila mezi školy zajišťující výuku angličtiny a odborných kurzů.  Každoročně se vzdělává na této škole 5000 studentů z více než  70 zemí. 

Přejít na podrobné informace o Australian Pacific CollegeMnM Insitute

Škola MNM Institute je poměrně nová a kreativní škola. O tom svědčí už moderně zařízená vstupní hala. Nevědět že se jedná o školu, určitě byste toto místo na školu netipovali.. Hlavní myšlenkou školy je vést své studenty ke kreativním a inovativním nápadům. „Řekni nám o svém projektu a my ti ho pomůžeme zrealizovat“, právě v tomto duchu se bude odehrávat Vaše studium, proto se mimo jiné můžete těšit na velice individuální přístup učitelů i personálu. 

Přejít na podrobné informace o MnM InsituteCairns College of English and Business

Cairns College of English and Business je vyšší doborná škola vhodná pro mladé a aktivní studenty. Škola má pouze jeden kampus, proto si studenti mohou být jisti příjemným prostředím, moderním vybavením, Wi-Fi ve všech prostorách a kvalitním a osobním přístupem učitelů. Mimo výuku si každý může vybrat ze široké nabídky mimoškolních aktivit. 

Přejít na podrobné informace o Cairns College of English and BusinessGold Coast Dive Centre & Marine Training College

Gold Coast Dive Centre otevřelo své dveře veřejnosti před více než třemi lety. Je to docela nová, ale dobře zavedená a vzrušující společnost v potápěčském průmyslu, s dlouholetými zkušenostmi stojícími za týmem lektorů.

Škola je jednou z největších, které nabízejí vzdělání v oboru, a je tak přínosem pro všechny studenty, kteří žijí svůj australský sen. Každodenní součástí studia tak jsou pláže, nádherné počasí a zažívání jedinečného potápění do hlubinných krás světa.

Všechny kurzy jsou uznávány na celém světě, takže se studenti mohou stát profesionálními potápěči a cestovat po celém světě s těmito kvalifikacemi.

Přejít na podrobné informace o Gold Coast Dive Centre & Marine Training CollegeGriffith University

At Griffith, we believe in, strive for and celebrate the Remarkable

The remarkable people who better our world, the remarkable experiences that transform people and communities, and the remarkable contributions that change the future forever.

We know success often comes from being an exception to the norm-challenging convention, adapting and innovating, creating bold new trends and pioneering solutions ahead of their time. At Griffith, remarkable is the norm.

Since we started teaching over 40 years ago, we’ve been deeply connected to the Asian region, socially conscious and environmentally aware, an integral part of the community and heavily industry focused. We’ve also become a comprehensive, research-intensive university, ranking in the top 3% of universities worldwide.

Our teaching and research spans five campuses in South East Queensland and all disciplines, while our network of more than 200,000 graduates extends around the world.

Přejít na podrobné informace o Griffith UniversityGriffith University

At Griffith, we believe in, strive for and celebrate the Remarkable

The remarkable people who better our world, the remarkable experiences that transform people and communities, and the remarkable contributions that change the future forever.

We know success often comes from being an exception to the norm-challenging convention, adapting and innovating, creating bold new trends and pioneering solutions ahead of their time. At Griffith, remarkable is the norm.

Since we started teaching over 40 years ago, we’ve been deeply connected to the Asian region, socially conscious and environmentally aware, an integral part of the community and heavily industry focused. We’ve also become a comprehensive, research-intensive university, ranking in the top 3% of universities worldwide.

Our teaching and research spans five campuses in South East Queensland and all disciplines, while our network of more than 200,000 graduates extends around the world.

Přejít na podrobné informace o Griffith University