Austrálie: studium, práce, cestování ...

Austrálie se stala v posledních 20 letech v Česku a na Slovensku fenoménem. Stovky mladých lidí míří každým rokem do této nádherné destinace. Za dobrodružstvím, za sluníčkem, za vzděláním, za cestováním, za prací, za nádhernou přírodou, mořem, plážemi, pouští, deštnými pralesy, potápěním na Velkém bariérovém útesu ... Austrálie člověka dokáže „uhranout“ a to doslova. Každodenní pohodovost a usměvavost místních Australanů, jejich typické „No worries“, přátelské chování, dobře  fungující ekonomika, možnost spojit studium s prací a vydělat si na své životní náklady, na cestovaní a na další studia... Simply: This is Australia.

Alfa Agency již celých 20 let pomáhá plnit australské sny nejen mladým lidem z Česka a Slovenska. Ti co s námi odcestovali do Austrálie před dvaceti lety, mají již své rodiny, děti ... a mnozí z nich stále žijí v Austrálii. Rudý kontinent jim učaroval natolik, že již nedokázali najít cestu zpět do rodné země. Ti co s námi vycestovali loni, letos ... ti právě sbírají své prvotní australské zkušenosti, studují, pracují, objevují Austrálii a její krásy. Kdoví, kde budou za 5 – 10 let.

Austrálie je země bezpečná, vstřícná k zahraničním návštěvníkům, země s dobře fungující ekonomikou, s bohatými přírodními zdroji, země s velmi kvalitním vzděláním. Austrálie je ale i zemí, jíž se díky silnému ekonomickému boomu nedostává lidských zdrojů v mnoha oborech a profesích. 

A tento stav je i velkou příležitostí pro naše cestovatele – Čechy a Slováky, kteří se rozhodnou vyzkoušet si studijně pracovní pobyt v Austrálii. 
 

Australský vzdělávací systém reprezentují v podstatě tyto tři typy institucí:  střední školy, vyšší odborné školy (označovány jako VET) a univerzity. Vedle nich funguje v oblasti vzdělávání velký počet převážně soukromých jazykových škol, které se specializují na výuku angličtiny pro zahraniční studenty. Zahraniční studenti zpravidla začínají studiem AJ, na něj pak navuzuje studium na odborných školách a univerzitách.

Jazykové školy
Australské jazykové školy jsou zpravidla soukromé vzdělávací instituce, případně jazyková centra univerzit a vyšších odborných škol. Kurzy AJ jsou vstupní bránou pro následné studium na odborných školách a univerzitách. Vybrat si můžete z široké nabídky kurzů od všeobecného zaměření, až po kurzy připravující na konkrétní mezinárodně uznávané zkoušky (IELTS, Cambridge ...). Celkem studenti absolvují min 20h výuky AJ týdně, každý den 4-5h.

Střední školy 
Velmi široká síť veřejných i soukromých středních škol připravuje australské i zahraniční studenty na jejich budoucí studium či povolání. Po složení maturitní zkoušky „The Senior Secondary Certificate“ mohou studenti pokračovat přímo na univerzitě nebo studovat na některé „VET - Vocational Education and Training“ instituci. Více informací získáte v našem katalogu zaměřeném na zahraniční střední školy, na webu a v našich kancelářích. 

 

Vocational Education and Training Institutions (VET) 
Jedná se o instituce přibližně na úrovni našich vyšších odborných škol. Jejich smyslem je připravit studenty na jejich budoucí povolání. Nejrozšířenější sítí veřejných škol jsou tzv. TAFE (Technical and Further Education). Jak již z názvu vyplývá, jde o instituce zaměřené na odbornou přípravu. Většinu studentů na TAFE tvoří Australané. Vedle těchto státních škol existuje v Austrálii vysoký počet soukromých odborných škol (Colleges, Institutes), které plní obdobnou funkci jako TAFE. Mnohdy jsou tyto školy zaměřeny výhradně na výuku zahraničních studentů, které se snaží oslovit zajímavou skladbou předmětů (management, marketing, cestovní ruch, IT, grafický design), intenzitou výuky a zejména příznivou cenou. TAFE i soukromé odborné školy je možno zakončit kvalifikacemi Certificate I–IV, Diploma nebo Advanced Diploma. 

Univerzity
V Austrálii funguje přibližně 40 státních univerzit a relativně velký počet soukromých univerzit. Státní univerzity patří v mnoha oborech ke světové špičce. Alfa Agency zastupuje například The University of Queensland, která patří mezi 8 nejlepších univerzit v Austrálii. 

Školné se na australských univerzitách se většinou pohybuje od 13 000 AUD / rok (soukromé) a od 20 000 AUD / rok (státní). Pro české studenty se zájmem studovat univerzitu je mnohdy výhodnější začít se studiem Diploma na některé z odborných institucí a následně pokračovat na univerzitě. Mnohé univerzity uznávají kredity na základě absolvování těchto kurzů a umožňují studentům postup přímo do 2. ročníku bakalářského studia. Pokud přijíždíte do Austrálie již s vysokoškolským titulem, bude vás jistě zajímat, zda bude váš dosažený titul akceptován australskými univerzitami. Bohužel zde neplatí jasná pravidla a každá univerzita rozhoduje o akceptaci stupně vzdělání individuálně na základě podané přihlášky. Důležitou podmínkou pro přijetí na australskou univerzitu je také odpovídající úroveň angličtiny – IELTS min. 6.5, TOEFL 570.

Věděli jste: Pokud dokončíte v Austrálii titul Bachelor nebo Master nebo Doctor, máte nárok na následné 2leté pracovní povolení v Austrálii bez omezení!

Podmínky pracovního povolení

Držitelé studentských víz mohou v Austrálii v průběhu studia legálně pracovat 40 hodin v rozmezí dvou týdnů a na plný pracovní úvazek v době prázdnin. Pracovní povolení je již součástí studentského víza. Jedinou formalitu, kterou musíte po příjezdu vyřídit, aby jste mohli pracovat, je daňové číslo (Tax File Number). Studenti, kteří se zapsali ke studiu na dobu delší 6 měsíců, se stávají australskými daňovými rezidenty „resident for tax purposes“, na základě čehož budou v průběhu studia platit nižší daně. Všichni studenti také mohou na konci finančního roku (po 30. 6.) nebo při odletu z Austrálie požádat o navrácení daní. K tomu, abyste mohli správně a kompletně vyplnit formulář na daňové vyrovnání, potřebujete potvrzení od zaměstnavatele, ve kterém jsou uvedeny detaily vašeho výdělku a výše odvedených daní. Někteří zaměstnavatelé vám toto potvrzení vydají automaticky při rozvázání pracovního poměru nebo na konci zúčtovacího období, jiní bohužel ne. Doporučujeme si proto tyto záležitosti hlídat, potvrzení se těžko dostává zpětně. Pokud si s podáním daňového přiznání nebudete vědět rady, můžete se obrátit na našeho „australského účetního“ nebo na některou ze specializovaných firem. 

Mzda a druhy studentských prací

Výše minimální mzdy je v Austrálii cca 17,70 AUD na hodinu. Mzdy studentů by se měli pohybovat nad touto hladinu, mnohdy studenti dostávají 20 AUD /h. a více. Záleží na druhu práce, městu, počtu hodin týdně, zkušenostech ... Mezi nejčastější zaměstnání patří práce v restauracích, kavárnách, hotelech, úklidy, práce v supermarketech a podobně. Mnozí studenti ale pracují i na kvalifikovaných postech. Austrálie trpí nedostatkem lidských zrojů zejména technických, technologických, strojírenských profesích. Stejně tak se jí nedostává personálu v sociálních a zdravotních službách, v řemeslných oborech. Pokud máte zkušenosti v těchto oblastech a mluvíte dobře anglicky, pak máte vysokou šanci si najít (dobře placenou) práci i ve svém oboru. 

Studenti si zpravidla zvládnou vyděli v průměru 500 AUD / týden, mnohy i více. 

Nevíš jak na to? Od toho tu jsme a rádi ti poradíme.  Stačí napsat, zavolat - poradíme ti s výběrem města, školy, vytvoříme pro tebe studijní plán, zařídíme víza, letenku ...

Naši specialisté na Austrálii:
Alfa Agency Praha:  Šárka a  Kristýna  Tel: 222 360 511
Alfa Agency Brno:    Pavlína a Aleš      Tel: 511 110 662

Česká i Slovenská republika mají s Austrálií zavedený vízový styk. To znamená, že si před odletem do Austrálie musíte požádat o víza, odpovídající vašemu účelu návštěvy.

Turistické vízum – je možno využít pro krátkodobé studium nepřesahující 3 měsíce nebo pro čistě turistickou návštěvu nepřesahující 12 měsíců.
Studentské vízum – je určeno pro dlouhodobé denní studium delší 3 měsíců. Výhodou studentského víza je automatické udělení pracovního povolení na 40 h v rozmezí dvou týdnů a na plný pracovní úvaze k v době prázdnin.

Vyřízení studentského či turistického víza je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejsložitějších bodů celého přípravného procesu vycestování do Austrálie. Proto vám doporučujeme věnovat přípravě žádosti o vízum maximální pozornost.

Alfa Agency má s vízovou problematikou bohaté zkušenosti. I vám rádi poradíme s přípravou potřebných dokumentů a následně pro vás vízum kompletně vyřídíme.

Podmínky žádosti o studentské vízum

I když australské imigrační úřady podmínky pro udělení víz pravidelně přehodnocují a upravují, podstata žádosti zůstává již několik let stejná. Žadatel musí vždy ambasádě dokázat, že:
- jeho hlavním cílem návštěvy je studium,
- má pevné zázemí v ČR/SR,
- disponuje dostatkem finančních prostředků na studium a životní náklady.

Podrobné informace o studentských i turistických vízech a aktuální výši vízového poplatku získáte v našich kancelářích.

Naši specialisté na Austrálii:
Alfa Agency Praha:  Šárka a  Kristýna  Tel: 222 360 511
Alfa Agency Brno:    Pavlína a Aleš      Tel: 511 110 662

Nevíš jak na to? Od toho tu jsme a rádi ti poradíme.  Stačí napsat, zavolat - poradíme ti s výběrem města, školy, vytvoříme pro tebe studijní plán, zařídíme víza, letenku ...

Naši specialisté na Austrálii:
Šárka - Alfa Praha         sarka.stufkova@alfa-agency.cz       Tel: 222 360 511
Kristýna - Alfa Praha     kristyna.vavrova@alfa-agency.cz     Tel: 222 360 511
Pavlína - Alfa Brno        pavlina.vlckova@alfa-agency.cz      Tel: 511 110 662
Aleš - Alfa Brno            ales.barta@alfa-agency.cz               Tel: 511 110 662

Australský Sen,

takhle bych nazvala můj příběh.

Když jsem více než před třemi léty ucítila potřebu od základů změnit život, tušila jsem, že odcestovat do jiné země a vyzkoušet si život tam bude to pravé, co potřebuji:-)

Zamilovala jsem se do Austrálie a snila, že právě tam odcestuji.Nevěděla jsem jak se tam dostanu, co mě vlastně čeká, ale byla jsem rozhodnutá, že právě tam chci! Je pravd,a že když náhle ve 33 letech se rozhodnete pro tak obrovskou změnu, která může být i trvalá, tak nejvíce co potřebujete je velká dávka odvahy a jít za tím po čem toužíte.

Začala jsem tedy hledat  cesty jak se dozvědět co nejvíce informací. Právě v tomto okamžiku jsem se dozvěděla o Australských Dnech, které pořádala Alfa Agency, bylo to přesně to, kde jsem věděla, že informace které hledám se dozvím právě tam.

Na Australských Dnech jsem se seznámila s Alešem Bártou  a dostala více než jsem čekala. Nejen informace ale zkušenosti lidí co již v Austrálii studují a žijí a navíc, což mě naprosto překvapilo, jsem vyhrála první cenu - měsíc studia v Austrálii zdarma!

No dokážete si představit jak mi asi bylo:-))))))

Naprosto nadšená jsem doslova odlétala z této akce , vidíc výhru jako naprosto jasné znamení a věděla jsem, že teď už mě nic nezastaví:-)

O veškeré záležitosti s odjezdem a studiem spojené se  s takovou ochotou, přátelskostí a podporou staral Aleš Bárta, kterému chci za vše moc poděkovat. Protože se rozhodli odcestovat i moji přátelé (mimochodem mezi nimi byla i rodina s dětmi), tak vše zařídit pro sedm lidí nebylo jistě snadné. Aleš s námi vše fantasticky zvládl a 8.1 2012 parta nadšenců odlétala do západní Austrálie města Perth.

Žiji a studuji tu stále a jsem Austrálií a lidmi tady čím dál více okouzlená. Netvrdím že začátky jsou snadné, ale to myslím nikde, vím ale, že kdo opravdu chce, dobrou práci si najde a ubytování na místě dle svých představ také.Vše je o vašem přístupu a o tom, co chcete. Mohu to posoudit ze zkušeností svých i přátel.

Austrálie mi změnila život. Když totiž člověk vystoupí ze své kultury a podívá se na svět jinak, zjistí, že může žít jinak.

Našla jsem tu sama sebe a cítím se tu svobodná a sama sebou.

Doporučuji tuhle zkušenost každému.

S Alešem  jsem ve spojení i nadále a stále mi pomáhá řešit věci, které potřebuji.Vážím si našeho přátelství a vždy obdivuji s jakou profesionalitou a lehkostí zařídí vše, co je třeba.

Jestli přemýšlíte o tom někam vycestovat neváhejte, najdete cenné zkušenosti, nové přátelé a svěží vítr do života:-)

Všechny zdravím a přeji odvahu a sílu všem cestovatelům:-)

Markéta, Studium na jazykové škole Kaplan v Perthu a následně odborný kurz Sport and Fitness

Do začátku nového australského života, pomáháme studentům najít a zprostředkovat ubytování v blízkosti školy. Většinou sjednáváme ubytování na 4 - 8 týdnů. Studenti jsou ubytovaní v hostitelských rodinách, přímo u Australanů. To samosebou přináší celou řádku výhod, například:

  • naprosté ponoření do anglického prostředí a s tím spojené jazykové zlepšení,
  • seznámení se s místními a jejich zvyklotsmi a tradicemi,
  • zisk osobních "tipů a triků" - jak se pobybovat po městě, jakou MHD využít, kde se vaří nejlahodnější jídlo,..,
  • finančně úspornější forma bydlení,
  • možnost poznat destinaci z trochu jiné stránky, než jenom jako turista,
  • v mnoha případech i zisk druhé rodiny,
  • nezapomenutelné zážitky.

Po inspiraci se můžete podívat na video.

Jakmile se v Austrálii studenti aklimatizují, můžou si bydlení v rodině prodloužit anebo si s novými kamárády najít vlastní sdílené ubytování. Ke hledání vlastního ubytování doporučujeme použít například tyto weby:

Australské Dny 2019 aneb jak si splnit můj australský sen?

BRNO | Út 14.5. 15:00 - 18:00 | kancelář Alfa Agency, Nám. Svobody 12, 3. patro, Brno

Milí příznivci cestování, 
rádi bychom vás tímto pozvali na již 14. ročník Australských dnů, věnovaných studiu, práci a cestování (a nejenom těmto oblastem) v Austrálii. Setkání pořádáme ve spolupráci s vybranými australskými vzdělávacími institucemi, každoročně pod záštitou Australského honorárního konzula. Pokud se tedy chystáte do Austrálie, ať již za studiem nebo jste jen cestovatelští fandové a nadšenci, potom je tato unikátní akce pro vás skvělou příležitostí, jak se o zemi „DOWN UNDER“ dozvědět co nejvíce.

Proč navštívit Australské Dny:
• Potkáš se s lidmi, kteří mají s cestami do Austrálie dlouholeté zkušenosti.
• Dozvíš se detaily a podmínky víz, na která můžeš vycestovat
• Budeš moci vyzpovídat bývalé "australské" studenty.
• Vyzkoušíš si hru na hudební nástroj australských domorodců DIDGERIDOO.
• Získáš zajímavé slevy a akční nabídky od australských škol.
• A třeba to budeš ty, kdo si odnese jednu z mnoha zajímavých výher.

Vezmi i své kamarády, těšíme se na vás :)

Vstup ZDARMA

STAY TUNED! Sledujte událost na Facebooku.

Pro více info kontaktujte Pavlínu v naší brněnské kanceláře:
pavlina.vlckova@alfa-agency.cz +420 608 561 888

 

 


Seznam nabízených jazykových kurzů podle země

Kaplan International English Manly, Sydney

Kaplan je mezinárodní síť škol s  výborným vybavením, příjemnými prostory a pečlivou organizaci kurzů angličtiny. Výhodou studia na Kaplanu je i ta skutečnost, že organizace má své sesterské školy v Perthu, Brisbane, Melbourne, Adelaide a Cairns. Studenti tak mohou v průběhu svého pobytu v Austrálii pohodlně změnit svou studijní destinaci! Budova školy se nachází přímo u pláže a také s výbornou dopravní dostupností! Sydney je největší město Austrálie a současně jedno z nejkosmopolitnějších měst na světě.

 

Přejít na podrobné informace o Kaplan International English ManlyInternational House, Sydney

Předností IH Sydney je bezesporu její akademická úroveň, nabídka Cambridge kurzů a také speciálních kurzů pro učitele “Teacher Training“. Studenti zajisté ocení i moderní zázemí školy – prostorné, klimatizované učebny s nejnovější multimediální technikou, přístup na internet, WIFI připojení, dobře vybavená studovna, velká společenská místnost ... Navíc díky velmi atraktivní ceně, kterou jsme pro naše studenty vyjednali, můžeme IH Sydney považovat za jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu jazykových škol v Sydney.

 

Přejít na podrobné informace o International HouseDiscover English, Melbourne

Discover English nabízí širokou škálu jazykových kurzů – od všeobecné angličtiny, obchodní angličtiny až po přípravu na zkoušky Cambridge či IELTS. Škola používá velmi moderní a pokrokové způsoby výuky, vše podpořeno vysoce kvalifikovanými a pečlivě vybranými učiteli AJ s bohatými pedagogickými zkušenostmi. Škola sídli v centru města a může se pochlubit velmi moderním vybavením a pěknou terasou s výhledem do okolí. Přijďte studovat do tenisového Melbourne a užijte si více než studium!

 

 

 

Přejít na podrobné informace o Discover EnglishNavitas City, Sydney

Navitas je akreditovaná škola s dlouholetou tradicí a patří mezi špičku, také proto může v Sydney nabídnout hned 3 kampusy s moderním vybavením a vysokou kvalitou výuky. Škola pravidelně připravuje studenty na všechny úrovně zkoušek Cambridge i IELTS. Školní club pořádá až několikrát týdně zábavný mimoškolní program pro studenty. Těm, kteří chtějí vyzkoušet studium ve dvou destinacích, nabízí škola tzv. „Navitas Air Link“ – program, kdy studentům zaplatí přelet mezi dvěma australskými městy!

 

Přejít na podrobné informace o Navitas CityNavitas, Perth

Navitas patří právem mezi nejlepší školy v Perthu, má dlouholetou tradici, výborné zázemí a nachází se v kulturní čtvrti Norhtbridge, pouhý 1km od centra města. Škola pravidelně připravuje studenty na všechny úrovně zkoušek Cambridge i IELTS. Budovy Navitas jsou skvěle vybavené a školní club pořádá zábavný mimoškolní program pro studenty. Těm, kteří chtějí vyzkoušet studium ve dvou destinacích, nabízí škola tzv. „Navitas Air Link“ – program, kdy studentům zaplatí přelet mezi dvěma australskými městy.

 

Přejít na podrobné informace o NavitasNavitas, Brisbane

Navitas Brisbane má zastoupení také subtropickém Brisbane, nabízí výborné klima a kvalitní výuka na akreditované škole. Škole. Kampus se nachází v samém srdci Brisbane nedaleko řeky, nabízí kvalitní výuku, moderní vybavení a výbordnou dopravní dostupnost. Školní club pořádá až čtyřikrát týdně mimoškolní program pro studenty. Těm, kteří chtějí vyzkoušet studium ve dvou destinacích, nabízí škola tzv. „Navitas Air Link“ – program, kdy studentům zaplatí přelet mezi dvěma australskými městy!

Přejít na podrobné informace o NavitasNavitas, Darwin

Navitas v Darwinu patří mezi nejlepší  místní školy, nespornou výhodou je, že se nachází přímo v kampusu univerzity Charlese Darwina. Studenti mohou plně využívat univerzitní zařízení a také využít možnosti konverzace s místními studenty. Těm, kteří chtějí vyzkoušet studium ve dvou destinacích, nabízí škola tzv. „Navitas Air Link“ – program, kdy studentům zaplatí přelet mezi dvěma australskými městy. Darwin je město s přátelskou atmosférou a nabízí velmi dobré pracovní příležitosti.

 

Přejít na podrobné informace o NavitasKaplan International English, Brisbane

Kaplan je mezinárodní síť škol s  výborným vybavením, příjemnými prostory a pečlivou organizaci kurzů angličtiny. Výhodou studia na Kaplanu je i ta skutečnost, že organizace má své sesterské školy v Perthu, Brisbane, Melbourne, Adelaide a Cairns. Studenti tak mohou v průběhu svého pobytu v Austrálii pohodlně změnit svou studijní destinaci! Budova školy je v centru města, v pěší dostupnosti kaváren, restaurací, autobusové zastávky i dokonce krásně řeky. Díky rychlému růstu nabízí i výborné pracovní příležitosti!

Přejít na podrobné informace o Kaplan International EnglishKaplan International English, Perth

Kaplan je mezinárodní síť škol s  výborným vybavením, příjemnými prostory a pečlivou organizaci kurzů angličtiny. Výhodou studia na Kaplanu je i ta skutečnost, že organizace má své sesterské školy v Perthu, Brisbane, Melbourne, Adelaide a Cairns. Studenti tak mohou v průběhu svého pobytu v Austrálii pohodlně změnit svou studijní destinaci! Silnou stránkou školy Kaplan je vysoká akademická úroveň v přípravných kurzech Cambridge. Budova školy se nachází v pěším dosahu centra. 

 

 

Přejít na podrobné informace o Kaplan International EnglishLexis English, Brisbane

Lexis English je akreditovaná škola, která klade důraz na akademickou kvalitu svých jazykových kurzů, nicméně si zároveň uchovává velmi osobní a vstřícný přístup. Moderní budova školy se nachází v centru města Brisbane s krásným výhledem na radnici ze střešní terasy, kde studenti rádi tráví volný čas. Lexis pořádá také mnoho mimoškolních aktivit a vyniká zejména špičkovou úrovni služeb pro studenty. Díky výborné dopravní dostupnosti se můžete vydat  po okolí města nebo do nedalého D'Aguilar národního parku  či na pláž. 

 

 

Přejít na podrobné informace o Lexis EnglishLexis English, Byron Bay

Lexis English je akreditovaná škola, která klade důraz na akademickou kvalitu svých jazykových kurzů, nicméně si zároveň uchovává velmi osobní a vstřícný přístup. Pokud hledáte pohodové prostředí, přátelský a individuální přístup pak je pro vás škola v Byron bay to pravé! Oblast na nejvýchodnějším cípu Austrálie je skutečným přírodním skvostem, který nabízí ty nejlepší podmínky pro surfování a další sportovní aktivity. Ze školy se na pláž dostanete za pouhých 5 minut. Byron Bay patří je mstěo s nejpohodovější atmostéfou!

Přejít na podrobné informace o Lexis EnglishLexis English, Noosa

Lexis English je akreditovaná škola, která klade důraz na akademickou kvalitu svých jazykových kurzů, nicméně si zároveň uchovává velmi osobní a vstřícný přístup. Kampus Noosa se nachází na severo-východním pobřeží, kde již panuje tropické klima a Koala se vyskutuje volně v přírodě! Škola má moderní klimatizované učebny a atrium, kde studenti tráví break time. Noosa je obklopena úchvatnou přírodu,  nedaleko můžete navštívit národní park, nádherné pláže nebo zajít za zábavou do centra města.

Přejít na podrobné informace o Lexis EnglishLexis English - Sunshine Coast, Sunshine Coast

Lexis English je akreditovaná škola, která klade důraz na akademickou kvalitu svých jazykových kurzů, nicméně si zároveň uchovává velmi osobní a vstřícný přístup. Kampus Sunshine Coast je poměrně nový, nicméně Lexis Sunshine Coast je dokonale umístěn v centru Maroochydore, oblasti blízko Korálového moře a nejkrásnějších. Škola se nachází jen kousek od pláže, ze třetího patra má krásný výhled na oceán. Kromě kvalití výuku nabízí nová studijní destinace také pracovní příležitosti a levnější ubytování.

Přejít na podrobné informace o Lexis English - Sunshine CoastLexis English, Perth

Lexis English je akreditovaná škola, která klade důraz na akademickou kvalitu svých jazykových kurzů, nicméně si zároveň uchovává velmi osobní a vstřícný přístup. Jako jedinná ze všech škol v Perthu se nachází přímo na největší pláži Scarborough Beach a pouhých 20 minut od centra. Ohlasy našich studentů nám ukazují, že tuto školu můžeme jen doporučit. Perth je největší město západní Austrálie a tak nabízí mnoho pracovních příležitostí a díky stále slunečnému počasí Vás jistě bude i bavit!

 

 

Přejít na podrobné informace o Lexis EnglishLangports English College, Sydney

Škola si zakládá na vysoké kvalitě výuky, vyváženém národnostním mixu, individuálním přístupu a také na moderním a na soukromou školu až ojedinělým vybavením. Kampus se nachází ve čtvrti Pyrmont s výbornou dopravní dostupností a výbornými příležitostmi k práci a bydlení. Škola kromě kvalitní výuky disponuje moderními a prostornými učebnami, společenskou místnostní s TV, kuchyňkou s lednicí, mikrovlnkami. V pěší vzdálenosti můžete navštívit například Darling Harbour nebo Town Hall.

 

Přejít na podrobné informace o Langports English CollegeLangports English College, Brisbane

Škola si zakládá na vysoké kvalitě výuky, vyváženém národnostním mixu, individuálním přístupu a také na moderním a na soukromou školu až ojedinělým vybavením s bazénem s posilovnou ZDARMA! Na základě hodnocení studentů byla v roce 2014 vyhlášena za nejlepší jazykovou školu Austrálie! Kampus se nachází v blízkosti autobusového nádraží, nákupního centra a mnoha kavárnami. Vše nasvědčuje, že Langport Brisbane je výbornou volbou!
 

 

Přejít na podrobné informace o Langports English CollegeLangports English College, Gold Coast

Škola si zakládá na vysoké kvalitě výuky, vyváženém národnostním mixu, individuálním přístupu a také na moderním a na soukromou školu až ojedinělým vybavením a to v nejlepší lokalitě Gold Coastu zvaném Surfing Paradise. Škola kromě velmi  kvalitní výuky obecné angličtiny a Cambridge kurzů nabízí také speciální učitelské kurzy TOEIC. Díky velmi dobré organizaci školních aktivit a kvalitní výuky, můžeme školu jen doporučit!

 

 

Přejít na podrobné informace o Langports English CollegeMilner International College of English, Perth

Milner College byla založena před více než 30 lety panem Warrenem Milnerem a je nejstarší jazykovou školou v Perthu a jednou z nejstarších v celé Austrálii. Škola nabízí přípravné kurzy na všechny úrovně Cambridge zkoušek, včetně Business English Cambridge Exam. Jako jedna z mála pravidelně otevírá třídu přípravy na Cambridge Proficiency Exam. Dále zde můžete studovat a připravovat se na zkoušky TOEFL a IELTS. Díky velmi vysoké úspěšnosti studentů u zkoušek můžeme tuto kvalitní školu jen doporučit!

Přejít na podrobné informace o Milner International College of EnglishKaplan International English, Melbourne

Kaplan je mezinárodní síť škol s  výborným vybavením, příjemnými prostory a pečlivou organizaci kurzů angličtiny. Výhodou studia na Kaplanu je i ta skutečnost, že organizace má své sesterské školy v Perthu, Brisbane, Melbourne, Adelaide a Cairns. Studenti tak mohou v průběhu svého pobytu v Austrálii pohodlně změnit svou studijní destinaci!. Moderní budova školy se nachází v širším centru s výbornou dopravní dostupností. Kosmopolitní život v krásném přioceánském Melbour e Vás jistě pohltí.

 

Přejít na podrobné informace o Kaplan International EnglishKaplan International English, Adelaide

Předností je bezesporu vysoká kvalita výuky a rozsah kurzů, které školy nabízejí. V Melburne naleznete přípravné kurzy na zkoušky Cambridge (FCE, CAE), Adelaide však tyto kurzy nevyučuje, místo nich můžete složit mezvinárodně uznávané zkoušky IELTS. Budova školy se nachází přímo v srdci Adelaide ve výborné dopravní dostupnosti. Adelaide je centrem umění celé země, panuje zde poklidné životní tempo a díky rozsáhlé zeleni patří k nejčistějším městům na světě.

Přejít na podrobné informace o Kaplan International EnglishImpact English College, Melbourne

Impact English College sídlí v centru Melbourne a nabízí širokou škálu jazykových kurzů – obecnou angličtinu, obchodní angličtiny, Cambridge kurzy, IELTS, ale také specializované Barista/Café English kurzy, které ocení ti, kteří plánují nalézt práci v této oblasti pracovního trhu. Škola používá velmi moderní a pokrokové způsoby výuky, vše podpořeno vysoce kvalifikovanými a pečlivě vybranými učiteli AJ s bohatými pedagogickými zkušenostmi.

Přejít na podrobné informace o Impact English CollegeKaplan International English City, Sydney

Kaplan je mezinárodní síť škol s  výborným vybavením, příjemnými prostory a pečlivou organizaci kurzů angličtiny. Výhodou studia na Kaplanu je i ta skutečnost, že organizace má své sesterské školy v Perthu, Brisbane, Melbourne, Adelaide a Cairns. Studenti tak mohou v průběhu svého pobytu v Austrálii pohodlně změnit svou studijní destinaci! Budova školy se nachází přímo v rušném centru, nabízí tak nespočet nákupních příležitostí, kaváren, nočních klubů a zábavy všeho durhu, V Sydney si užijete každý krok!

 

Přejít na podrobné informace o Kaplan International English CityPhoenix Academy, Perth

Phoenix Academy je škola s mnoha certifikáty, která se řadí mezi nejlepší školy Austrálie. Nabídne studentům kvalitní výuku od obecné angličtiny, cambridge kurzy, přípravu pro učitele (CELTA, DELTA, TKT) až k odborným vysokoškolským kurzům jako  Diploma of Business. Kampus se nachází v krásné zahradě městské části Leederville, která je pouhých 10 minut od centra města. Perth je největší město západní Austrálie a druhé nejslunečnější město na světě, proto ve volných chvílích jistě oceníte neustávající krásné počasí.

Přejít na podrobné informace o Phoenix AcademyNavitas Bondi, Sydney

Navitas je akreditovaná škola s dlouholetou tradicí a patří mezi špičku, také proto může v Sydney nabídnout hned 3 kampusy s moderním vybavením a vysokou kvalitou výuky. Škola pravidelně připravuje studenty na všechny úrovně zkoušek Cambridge i IELTS. Budovy Navitas jsou skvěle vybavené, školní club pořádá až čtyřikrát týdně mimoškolní program pro studenty. Těm, kteří chtějí vyzkoušet studium ve dvou destinacích, nabízí škola tzv. „Navitas Air Link“ – program, kdy studentům zaplatí přelet mezi dvěma australskými městy!

Přejít na podrobné informace o Navitas BondiNavitas Manly, Sydney

Navitas je akreditovaná škola s dlouholetou tradicí a patří mezi špičku, také proto může v Sydney nabídnout hned 3 kampusy s moderním vybavením a vysokou kvalitou výuky. Škola pravidelně připravuje studenty na všechny úrovně zkoušek Cambridge i IELTS. Budovy Navitas jsou skvěle vybavené, školní club pořádá až čtyřikrát týdně mimoškolní program pro studenty. Těm, kteří chtějí vyzkoušet studium ve dvou destinacích, nabízí škola tzv. „Navitas Air Link“ – program, kdy studentům zaplatí přelet mezi dvěma australskými městy!

Přejít na podrobné informace o Navitas ManlyImpact English College, Brisbane

Impact English College sídlí v Golden Triangle, jen kousek od Queen Street. Kampus je supermoderní a nabízí širokou škálu jazykových kurzů – obecnou angličtinu, obchodní angličtiny, Cambridge kurzy, IELTS, ale také specializované Barista/Café English kurzy, které ocení ti, kteří plánují nalézt práci v této oblasti pracovního trhu. Škola používá velmi moderní a pokrokové způsoby výuky, vše podpořeno vysoce kvalifikovanými lektory. Brisbane díky rychlému růstu nabízí výborné pracovní příležitosti!

Přejít na podrobné informace o Impact English CollegeAbility English, Sydney

Ability English Sydney se pyšní několika oceněními za inovativní kurzy a výbornou kvalitu, současně je díky cenové dostupnosti se řadí mezi nejoblíbenější školy v Sydney. Budova školy se nachází nedaleko nákupního centra Paddy´s Market a vlakové stanice. Celé zázemí je velmi moderní a desingové. V okolí se nachází řada obchodů a restaurací, výborná příležitost k získání práce či trávení volného času. Pokud hledáte kvalitní a dynamickou výuku, tak Ability English můžeme jen doporučit!

Přejít na podrobné informace o Ability EnglishAbility English, Melbourne

Ability English Sydney se pyšní několika oceněními za inovativní kurzy a výbornou kvalitu, současně je díky cenové dostupnosti se řadí mezi nejoblíbenější školy také v Melbourne. Kampus Ability Melbourne se nacházející  v obchodním centru  v blízkosti obchodů, restaurací, barů a zábavy. Výborná poloha pro hledání práce, trávení volného času a také dopravní dostupnosti. Studenti Ability mají vysokou úspěšnost u Cambridge zkouškách a díky snaživému kolektivu školy můžeme jen doporučit!

Přejít na podrobné informace o Ability EnglishBrowns English Language School, Gold Coast

BROWNS English Language School patří na Gold Coast k nejprestižnějším školám, v roce 2010 získala prestižní cenu časopisu Language Travel magazine, jako nejlepší jazyková škola na jižní polokouli. Dokonce v roce 2015 byla vyhodnocena Japanese Ryugaku jako nejlepší jazyková škola. Škola si zakládá na přátelském a profesionálním přístupu a maximálního efektu výuku. Škola působí skutečně prestižním dojmem, a přesto si zachovává příznivou cenu kurzovného. Kampus se nachází v městské části Southport, nedaleko nákupního centra.

Přejít na podrobné informace o Browns English Language SchoolBrowns English Language School, Brisbane

BROWNS English Language School patří k nejprestižnějším školám Austrálie, v roce 2010 získala prestižní cenu časopisu Language Travel magazine, jako nejlepší jazyková škola na jižní polokouli. Dokonce v roce 2015 byla vyhodnocena Japanese Ryugaku jako nejlepší jazyková škola. Škola si zakládá na přátelském a profesionálním přístupu a maximálního efektu výuku. Škola působí skutečně prestižním dojmem, a přesto si zachovává příznivou cenu kurzovného a přátelský přístup. Škola se nachází v centru města naproti Muzeu.

Přejít na podrobné informace o Browns English Language SchoolGreen & Gold College, Gold Coast

Green & Gold Day Night College je škola rodinného typu, která nabízí akreditované kurzy obecné angličtiny, přípavné kurzy IELTS, který nabízí jako jedna z mála i ve večerní formě. Pro zájemce o učitelský kurz, školal pořádá také kurz TOEIC. Škola pod vedením Japonského ředitele Hashimoto si zakládá především na kvalitě výuky a příjemném a relaxačním prostředí pro studenty. Pořádá řadu aktivit a díky poloze kampusu, který je nedaleko Surfers Paradise studentům skutečně nabízí skvělé prostředí pro studium.

Přejít na podrobné informace o Green & Gold CollegeImagine Education, Gold Coast

Imagine Education nabízí kurzy obecné angličtiny, IELTS a mnoha odborných kurzů z oblasti Business, Automotive, Hospitality, Children´s Services a Hairdressing. Studenti oceňují kromě kvalitní výuky také flexibilní rozvrh, řadu školních aktivit a asistenci při hledání práce. Budovy obou kampusů se nacházejí v městké části Southport, která je označována jako Surfing Paradise s nejkrásnějšími plážemi Gold Coastu. Tak neváhejte a vyrazte studovat do surfařského ráje!

Přejít na podrobné informace o Imagine EducationSwan Institute Australia, Perth

Swan Institute Australia nabízí obecné i odborné kurzy a současně aprobuje nabízet bakalářské studijní programy ve spolupráci s Federation University Australia, která patří  mezi nejuznávanější univerzity v Perthu. Škola má pestrý mix zahraničních i místních studentů a pořádá mnoho volnočasových aktivit pro studenty. Velkou výhodou je možnost navázat na některý z odborných kurzů a získat titul Diploma. Kampus školy se nachází na jedné z hlavních tepen Perthu a umožňuje Vám výbornou dopravní dostupnost do nedalekého centra.

 

Přejít na podrobné informace o Swan Institute AustraliaILSC, Sydney

Školy ILSC mají více než dvacetiletou tradici ve výuce angličtiny, která si pyšní nejedním oceněním za kvalitu a inovativní metody výuky. Díky širokové nabídce kurzů můžete začít studovat obecnou angličtinu, Cambridge kurzy nebo některý z odborných kurzů. Budovu školy nalezneme v samotném centru města, ve vyhlášené historické čtvrti The Rocks, kousek od přístaviště Circular Quay. Studenti tak mají na dosah dvě největší turistické atrakce Sydney - proslulé stavby Opera House a Sydney Harbour Bridge.

Přejít na podrobné informace o ILSCILSC, Brisbane

Školy ILSC mají více než dvacetiletou tradici ve výuce angličtiny, která si pyšní nejedním oceněním za kvalitu a inovativní metody výuky. Díky širokové nabídce kurzů můžete začít studovat obecnou angličtinu, Cambridge kurzy nebo některý z odborných kurzů. Budova školy se nachází poblíž překrásného městského parku, pouhé dvě minutky od hlavní železniční stanice Central Railway Station. Vedle moderního a velmi bohatého vybavení školních prostor a učeben mohou studenti využívat prostornou venkovní terasu.

Přejít na podrobné informace o ILSCKingsway Institute, Sydney

Kingsway Institute has a fine reputation as an exciting and innovative centre of learning English and is conveniently located in the centre of Sydney CBD. Kingsway Institute staff members are specially selected for their experience, qualifications and demonstrated success with students to give students a practical and pleasant learning advantage. Kingsway Institute provides multi-level General English, IELTS Preparation and English for Academic Purposes (EAP) programs focused on tertiary studies, vocational, business and management courses for students wishing to be job-ready.

Přejít na podrobné informace o Kingsway InstituteInternational House, Darwin

International House je ověřená a kvalitní síť jazykových škol, která patří mezi naše nejoblíbenější! V roce 2017 otevřela v Austrálii další pobočku, a to v Darwinu. Můžete se proto těšit na novou budovu s veškerým moderním vybavením, a to navíc přímo v samotném centru Darwinu. Northern Territory je také ideálním místem pro poznávání té pravé Austrálie!

Přejít na podrobné informace o International HouseBarton International College, Sydney

Barton International College je poměrně nová jazyková škola, která má standardní nabídku kurzů. Tedy obecnou angličtinu, Cambridge přípravu, IELTS přípravu a akademickou angličtinu. Pro některé studenty může být výhodou, že jazykové kurzy probíhají oproti jiným školám pouze od pondělí do čtvrtka a tak mají více volného času. Díky tomu jsou kurzy i levnější a tak Barton řadíme jako ideální low cost variantu.

Přejít na podrobné informace o Barton International CollegeEnglish Unlimited, Brisbane

English Unlimited je dynamická instituce zaměřená na vylepšení komunikačních dovedností svých zahraničních studentů. Škola nabízí celou řadu ELICOS kurzůvyučovaných vyškolenými a zkušenými učiteli. Studenti si mohou vybrat z kurzů obecné angličtiny (general english), přípravy na Cambridge/IELTS nebo TOEFL kurzů. Kampus školy se nachází v centru města Brisbane a škola nabízí svým studentům spousty možností, jak trávit svůj volný čas. Budova je v pěší vzdálenosti od mnoha turistických atrakcí.

Přejít na podrobné informace o English UnlimitedCairns College of English and Business, Cairns

Cairns College of English and Business je vyšší doborná škola vhodná pro mladé a aktivní studenty. Škola má pouze jeden kampus, proto si studenti mohou být jisti příjemným prostředím, moderním vybavením, Wi-Fi ve všech prostorách a kvalitním a osobním přístupem učitelů. Mimo výuku si každý může vybrat ze široké nabídky mimoškolních aktivit. 

Přejít na podrobné informace o Cairns College of English and BusinessILSC, Melbourne

Školy ILSC mají více než dvacetiletou tradici ve výuce angličtiny, která si pyšní nejedním oceněním za kvalitu a inovativní metody výuky. Díky širokové nabídce kurzů můžete začít studovat obecnou angličtinu, Cambridge kurzy nebo některý z odborných kurzů. Budovu školy nalezneme v samotném centru města, ve vyhlášené historické čtvrti The Rocks, kousek od přístaviště Circular Quay. Studenti tak mají na dosah dvě největší turistické atrakce Sydney - proslulé stavby Opera House a Sydney Harbour Bridge.

Přejít na podrobné informace o ILSCEnglish Unlimited, Melbourne

English Unlimited je dynamická instituce zaměřená na vylepšení komunikačních dovedností svých zahraničních studentů. Škola nabízí celou řadu ELICOS kurzůvyučovaných vyškolenými a zkušenými učiteli. Studenti si mohou vybrat z kurzů obecné angličtiny (general english), přípravy na Cambridge/IELTS nebo TOEFL kurzů. Kampus školy se nachází v centru města Brisbane a škola nabízí svým studentům spousty možností, jak trávit svůj volný čas. Budova je v pěší vzdálenosti od mnoha turistických atrakcí.

Přejít na podrobné informace o English UnlimitedEnglish Unlimited, Sydney

English Unlimited je dynamická instituce zaměřená na vylepšení komunikačních dovedností svých zahraničních studentů. Škola nabízí celou řadu ELICOS kurzůvyučovaných vyškolenými a zkušenými učiteli. Studenti si mohou vybrat z kurzů obecné angličtiny (general english), přípravy na Cambridge/IELTS nebo TOEFL kurzů. Kampus školy se nachází v centru města Brisbane a škola nabízí svým studentům spousty možností, jak trávit svůj volný čas. Budova je v pěší vzdálenosti od mnoha turistických atrakcí.

Přejít na podrobné informace o English Unlimited