Stále přemýšlíte nad možností studia na střední škole v zahraničí? Přečtěte si zkušenosti našeho studenta, který tento program zažil na vlastní kůži!

Vážení rodiče, milí studenti,
už jsou to čtyři roky, co jsem odletěl do Colorada na high school program. Rok po návratu ze Spojených států jsem odjel na semestr do Německa a poté na půl roku do jihoamerického Ekvádoru. Byť se jedná o naprosto odlišné kouty světa, jiné světadíly a rozdílné komunity, mají jedno společné: všechny se zasloužily o nezapomenutelný zážitek, který mě formuje po zbytek života, a o autentické nahlédnutí do cizí kultury.

Když se mě přátelé ptají, jaké to vlastně je odcestovat do neznámých končin, odpovídám, že se cítíte jako na nekončící dovolené. Znáte ten pocit, když přiletíte — ať už s rodinou či kamarády — do starobylého města, nebo dojedete do kempu zahraničního národního parku, a vše je pro vás nové? Na jídelníčku figurují neznámá slova, a ani to, co se objeví na talíři, význam slova neobjasní. Místní lidé vám sice nerozumí, ale mile vás pohostí. Potkáváte mladé turisty,
s nimiž se seznámíte a na facebooku udržujete kontakt ještě dlouhá léta. Ze začátku se ztrácíte, ale o to lépe poznáte malebná zákoutí, která v průvodcích nenajdete. Ale přednostně, každý den přináší něco osvěžujícího, něco, co vás okouzlí, něčemu naučí, překvapí vás, inspiruje, pomůže vám překonat své hranice a limity a tím vás navždy obohatí.
A přesně tak se cítíte od okamžiku, kdy se v České Republice odlepíte od země a vyletíte vstříc novým zkušenostem. Nové vjemy se na vás hrnou takovým tempem, že je místy až těžké vše vstřebávat, každý den je něčím zajímavý, výjimečný, osvěžující, a to se může jednat třeba jenom o obyčejný školní den. Tím, že jste ale mimo svoje domovské město, všechny aktivity rázem získávají další rozměr a stávají se nevšedními.
Pokud chcete zažít pocit neustálého objevování, které je ovšem ustáleno zázemím hostitelské rodiny, které vám za semestr tak přirostou k srdci, že budete udržovat kontakt ještě dlouho, určitě vám upřímně doporučuji vycestovat kamkoliv do zahraničí. Ideálně ještě během střední školy či gymnázia: s výjezdem v této době, jeho jedinečností a neuvěřitelným přínosem se totiž stáž v dospělosti vůbec nedá srovnat.
Přeji vám co nejvíce štěstí a odvahy při výběru destinace a pokud byste měli jakékoliv dotazy, co se mé zkušenosti týče, neváhejte mě přes Alfu kontaktovat.

Marek 
Rok na střední škole v USA, semestr na střední škole v Německu, semestr na střední škole v Ekvádoru

       

Proč si vybrat Alfa Agency?

• dvacetiletá zkušenosti se studijními pobyty v zahraničí
• vynikající servis
• spolupráce s prověřenými partnery
• studium v zahraničí na míru

Předběžná přihláška pro studium na střední škole v zahraničí ke stažení zde.

Jednotlivé programy se mohou v detailech trošku lišit, všechny se ale vyznačují následujícími vlastnostmi:

 • vyučování od pondělí do pátku s místními studenty
 • střídání různých předmětů (matematika, jazyk, dějepis, fyzika atd.)
 • o vašem zařazení do příslušného ročníku rozhoduje váš věk, dosavadní studijní výsledky a míra podobnosti zahraničních a tuzemských školních osnov
 • studovat můžete jeden semestr nebo celý školní rok, případně i krátkodobě (dva až tři měsíce)
 • každý student má svého koordinátora – místního zástupce zahraniční organizace, který po celý školní rok dohlíží na studenta i jeho prospěch, pomáhá při řešení každodenních situací a řeší případné problémy
 • student žije jako člen hostitelské rodiny, která mu poskytuje ubytování a stravu (neplatí pro studenty soukromých internátních škol); v některých zemích jsou tyto rodiny dobrovolnické (např. USA, Německo, Francie), v jiných placené
 • studium je zpravidla uznáváno MŠMT jako soustavná příprava na budoucí povolání
 • určeno studentům ve věku 14–19 let
  (viz podmínky jednotlivých zemí)
 • určeno pro studenty se solidní znalostí jazyka dané země

Předběžná přihláška pro studium na střední škole v zahraničí ke stažení zde.

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ PROGRAMU HIGH SCHOOL

Zařízení celého studia zahrnuje několik důležitých kroků, se kterými Vám budeme pomáhat a vše společně vyřídíme.

 1. Předběžná přihláška
  Vyplňte a odešlete nám předběžnou přihlášku, kterou naleznete na našich webových stránkách ZDE. Na základě této přihlášky vás kontaktujeme, předběžně zjistíme, zda splňujete základní kriteria, podáme vám další informace a domluvíme si s vámi osobní schůzku v naší kanceláři.

 2. Osobní pohovor, jazykový test
  V kanceláři Alfa Agency absolvujete krátký rozhovor, kterým zjistíme vaši motivaci a předpoklady ke studiu v zahraničí. Testem ověříme vaše znalosti cizího jazyka. Po zaplacení registračního poplatku do programu ve výši 2 000 Kč/80 EUR vám předáme přihlašovací balíček.

 3. Podpis smlouvy, zálohová faktura
  Po přijetí pečlivě vyplněné přihlášky a dalších dokumentů s vámi podepíšeme smlouvu a vystavíme vám zálohovou fakturu na první splátku programu.

 4. Akceptace do programu
  Vaše přihláška spolu s ostatními dokumenty putuje k zahraniční partnerské organizaci. Ta ji zkontroluje a pokud je vše v pořádku, oficiálně potvrdí vaše přijetí do programu. Od tohoto okamžiku máte garantováno nalezení vhodné hostitelské rodiny i školy.

 5. Doplatek ceny programu
  Zahraniční organizace zašle oficiální dokumentaci k žádosti o víza. Zároveň vám předáme fakturu na doplatek ceny programu.

 6. Vyřízení víza
  Následuje podání žádosti o víza (pokud jsou zapotřebí). S přípravou podkladů pro víza vám samozřejmě pomůžeme. 

 7. Umístění v hostitelské rodině a škole
  Partnerská organizace v zahraničí zašle informace o umístění v hostitelské rodině a škole, začátku školního roku apod. Následně doporučujeme navázat kontakt s rodinou a udržovat jej až do vašeho odjezdu do zahraničí. 

 8. Rezervace letenky
  Rezervujeme vám letenku na letiště, které je nejblíže bydlišti vaší hostitelské rodiny.

 9. Hurá do světa!

Přerušení studia v ČR/SR

Na své současné škole si dohodnete, zda zůstanete studenty své současné školy, nebo zda vám škola přeruší studium. Většina ředitelů místních středních škol již tyto programy zná a studenty v získávání zkušeností v zahraničí podporuje. Vedení školy po vašem návratu ze zahraničí rozhodne, zda budete muset skládat rozdílové zkoušky z předmětů, které jste v cizí zemi neabsolvovali, nebo opakovat ročník.

Sociální dávky, platba zdrav. pojištění v ČR

Ve většině případů je studium na střední škole v cizině považováno za součást soustavné přípravy na budoucí povolání a rodiče tedy mají nárok na sociální dávky spojené s péčí o nezaopatřené dítě, případně o další sociální výhody, které jim zákon přiznává. Zároveň za studenty platí zdravotní pojištění v takovémto případě stát. Rodiče musí nicméně požádat Ministerstvo školství o tzv.: „Rozhodnutí o postavení studia na středních školách v zahraničí na úroveň studia na středních školách v ČR…“.

Postup je následující – na MŠMT studenti či rodiče musí po zahájení studia doložit:

 • Originální potvrzení o studiu vystavené zahraniční SŠ (obsahující datum zahájení studia, předpokládané datum ukončení studia).
 • Učební plán (výčet vyučovacích předmětů a počet vyučovacích hodin týdně).
 • Vyplněnou žádost – „ Žádost o posouzení postavení studia na SŠ v cizině pro sociální účely u účely zdravotního pojištění“
  formulář ke stažení zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/uznavani-kvalifikaci-studium-v-zahranici. 
 • plnou moc

Více detailů: +420 234 811 685studiumvcizine@msmt.cz.
V některých případech, zejména u krátkodobých středoškolských programů, zůstane účastník studentem české střední školy. V tomto případě není nutné žádost podávat, zdravotní a sociální pojištění je za studenta automaticky nadále hrazeno státem zde v ČR.

Maturita v cizině

Zahraniční škola není povinna umožnit studentům složit maturitu či získat jakýkoliv diplom nebo potvrzení o absolutoriu. Pokud vám to však vedení školy umožní a vy v cizině úspěšně ukončíte středoškolské vzdělání a obdržíte diplom, můžete si jej v ČR/SR nechat tzv. „nostrifikovat“ (uznat) Ministerstvem školství. Tento diplom má pak stejnou váhu jako naše maturitní vysvědčení a opravňuje studenta k podání přihlášky na vysokou školu.

Pojištění léčebných výloh do zahraničí

Všem účastníkům studijních pobytů v zahraničí důrazně doporučujeme zařídit si kvalitní úrazové a zdravotní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí. Při studiu na středních školách (High Schools) je pojištění povinné a v některých případech je již zahrnuto v ceně programu. V ostatních případech je třeba si pojištění sjednat.  

Předběžná přihláška pro studium na střední škole v zahraničí ke stažení zde.

 

Při pobytu v zahraničí nabízíme více typů ubytování, jedná se hlavně o hostitelskou rodinu nebo internát.

Ubytování v hostitelských rodinách

Tuto možnost volí naprostá většina našich studentů. Život v hostitelské rodině poskytuje jedinečnou možnost dozvědět se o kultuře dané země přirozenou cestou vše takzvaně z první ruky. Stejně tak přirozené je studium jazyka od hostitelských rodičů a sourozenců, které doplňuje akademické studium ve škole.
Ubytování v hostitelské rodině není podnájmem, ale soužitím s rodinou se vším, co k tomu patří. Rodina vás vnímá jako svého člena a zapojuje vás do svého každodenního života. U rodiny máte svoje zázemí a podílíte se na každodenních aktivitách jako další člen. Studenti si při pobytu v zahraničí často vytváří s rodinou vazby, které přetrvávají po několik let.

                

Ubytování na internátu

Bydlení na studentském internátu je další možností při studiu na zahraniční střední škole. Toto ubytování nabízí jen některé školy například ve Velké Británii, Spojených státech nebo Kanadě. Výhodou je neustálý kontakt s místními i mezinárodními spolužáky. Tímto způsobem často vznikají přátelství na celý život.
Internátní školy mají výborné zázemí pro aktivity po výuce, jako jsou různá sportoviště, bazén, posilovna, ateliér, hudební sál, divadelní scéna pro dramatický kroužek, apod.
Studenti jsou ubytováni v tzv. boarding houses, které jsou rozdělené pro dívky a chlapce; pokoje jsou většinou pro dva až tři studenty. V boarding houses žije i část personálu školy. Tento personál tak studentům nahrazuje lokálního koordinátora, kterého mají k dispozici studenti při ubytování v hostitelských rodinách.

Lokální koordinátor

Lokální koordinátor je pojítkem mezi studentem, školou a hostitelskou rodinou. Žije v dané zemi a se studenty je v kontaktu ještě před jejich odletem do zahraničí. Koordinátoři mají bohaté zkušenosti s výměnnými programy a studentům jsou k dispozici ke konzultacím, sledují průběh jejich studia a pomáhají jim řešit případné problémy. Koordinátoři bydlí poblíž studentů a udržují s nimi pravidelný kontakt. Po příjezdu studentů často pořádají stmelovací aktivity pro mezinárodní studenty, aby se všichni mezi sebou lépe poznali.

Vzdělávací systémy

Země nabízené v tomto katalogu se liší vzdělávacími systémy, které jsou obecně v porovnání s českým školstvím založeny na několika povinných předmětech a velkém výběru z volitelných předmětů. Nejdůležitější informace naleznete vždy u konkrétní destinace.

Předběžná přihláška pro studium na střední škole v zahraničí ke stažení zde.

Co musím splnit pro přijetí do programu?

Hlavní předpokladem je vaše chuť a motivace se programu zúčastnit. Samozřejmostí je také podpora ze strany rodiny. Jazykové předpoklady se liší podle destinace, v některých zemích je vyžadován jazykový test. Obecně se předpokládá komunikativní znalost daného jazyka. Vliv dosavadního prospěchu se liší u jednotlivých programů.

Jakou destinaci pro svoje studium si mám vybrat?

Výběr destinace závisí na vašich představách o studiu v zahraničí. Některé programy jsou více akademicky zaměřené, jiné nabízí výbornou možnost, jak skloubit studium a volnočasové aktivity. Studium v jednotlivých destinacích se také liší v náročnosti. S výběrem vhodné destinace právě pro vás vám velmi rádi pomůžeme.

Můžu si říct o konkrétní místo svého pobytu?

Umístění, např. ve městě či místě, které si student vybere, jsme schopni u většiny programů garantovat. U programu High School v USA si můžete zvolit oblast a partnerská organizace se bude snažit najít
pro vás rodinu právě tam.

Jaké si můžu zvolit ubytování?

Nejčastěji bydlí studenti u hostitelské rodiny, u některých programů je možnost zvolit si ubytování na internátu.

Můžu si svoji hostitelskou rodinu vybrat?

Umístění do hostitelské rodiny probíhá na základě vaší přihlášky, doporučujeme tedy uvést o sobě a o svých zájmech co nejvíce podrobností.

Kdy se dozvím informace o hostitelské rodině?

Čím dříve podáte přihlášku, tím více času má partnerská organizace na hledání vhodné hostitelské rodiny. Podrobnosti o rodině se můžete zpravidla dozvědět nejdříve tři měsíce, nejpozději však dva týdny před odjezdem.

Jak se dostanu z letiště ke své rodině?

Studenty středních škol na letišti vyzvedává hostitelská rodina nebo lokální koordinátor partnerské organizace, případně nasmlouvaná společnost. 

Co když se mi hostitelská rodina nebude zamlouvat?

Těžko můžete říct, že se vám rodina nelíbí ještě před tím, než se s ní osobně seznámíte. Pokud však vznesete závažné a oprávněné námitky během vašeho pobytu, vynasnaží se vám partnerská organizace najít rodinu jinou.

Co když budu mít s hostitelskou rodinou neshody?

I to se stává. V tomto případě kontaktujte svého lokálního koordinátora nebo studijního poradce a ten vám problémy pomůže vyřešit. Většinou se jedná o drobná nedorozumění. Pokud jsou neshody s rodinou závažnější nebo dlouhodobé, rozhodne o dalším postupu přímo vedení partnerské organizace.

Jaké předměty budu v zahraničí studovat?

Většinu předmětů, které budete studovat, si vyberete sami. Nabídka je opravdu široká a zvolit si můžete i ne úplně tradiční předměty. Studovat tak můžete třeba design, uměleckou fotografii, politické vědy, apod.

Jak se začlením do své nové školy?

Školy jsou zvyklé na přítomnost zahraničních studentů a jsou na ně dobře připravené. Nemusíte se tedy ničeho obávat. U mnoha programů začnete svoje studium popříjezdovým setkáním, kde se seznámíte s ostatními mezinárodními studenty a místními koordinátory. Většinu vašich spolužáků budou nicméně tvořit místní studenti a tím, že neexistují mateřské třídy, budete mít skvělou příležitost se v krátkém čase potkat a spřátelit se spoustou z nich.

Můžu v zahraničí řídit motorové vozidlo?

Ne, pokud jste účastníkem programu High School. A to i pokud jste držitelem řidičského průkazu v ČR/SR. Z bezpečnostních důvodů.

Může mě v zahraničí navštívit moje rodina?

Nejvhodnější čas pro návštěvu vaší rodiny je po ukončení vašeho studia. S rodinou tak můžete procestovat vaši hostitelskou zemi a ukončit tak svoji zkušenost s těmi, kdo vám váš pobyt umožnili.

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí.

Program BridgeUSA (dříve J1 Exchange)

Program je určený pro studenty od 15 do 18 a půl let, kteří se rozhodnou poznat život v USA prostřednictvím studia na střední škole. Studenti jsou ubytovaní v dobrovolnických hostitelských rodinách po celém území USA. 

Cena za rok od: 8 000 USD/Cena za semestr od: 8 000 USD

Přejít na podrobné informace o Program BridgeUSA (dříve J1 Exchange)Státní střední školy - program F1

Kromě programu J1 vám můžeme nabídnout také placenou variantu středoškolských pobytů, a sice program F1. V rámci tohoto programu můžete studovat na konkrétní státní střední škole s ubytováním v hostitelské rodině. 

Cena za rok od: 17 380 USD/Cena za semestr od: 14 700 USD

Přejít na podrobné informace o Státní střední školy - program F1Kanada - státní střední školy - provincie Ontario (Toronto)

Do Kanady se můžete vydat za studiem na střední škole v délce jednoho trimestru, semestru nebo celého školního roku. Jednotlivé provincie mají společnou kvalitu vzdělávání. Ontario je druhá největší provincie v Kanadě dle rozlohy a také zde žije třetina všech obyvatel Kanady. Nachází se zde jednak Toronto, které je hlavním městem provincie, ale také Ottawa, tedy hlavní město Kanady. 

Cena za rok od: 30 100 CAD/Cena za semestr od: 17 000 CAD

Přejít na podrobné informace o Kanada - státní střední školy - provincie Ontario (Toronto)Kanada - státní střední školy - provincie Nova Scotia

Nova Scotia International Student Program vznikl na základě spojení regionálních školních rad a ministerstva školství, jenž zaručuje stejnou kvalitu škol po celém území provincie Nova Scotia. Na střední školy sem každoročně přijíždí okolo 1000 zahraničních studentů například z Belgie, Brazílie, Číny, Kolumbie, Německa, Itálie, Japonska, Mexika či České republiky.

Cena za rok od: 25 000 CAD/Cena za semestr od: 14 000 CAD

Přejít na podrobné informace o Kanada - státní střední školy - provincie Nova ScotiaKanada - státní střední školy - provincie Britská Kolumbie (Vancouver)

Vancouver je oblíbeným městem na pobřeží Tichého oceánu, jak pro turisty, tak pro studenty středních, vysokých a jazykových škol. Nabídka je v této oblasti opravdu bohatá. Vancouver vás nadchne svojí atmosférou a možnostmi. Ne nadarmo se stále pohybuje na předním místech na žebříčku nejlepších měst podle kvality života. 

 

Cena za rok od: 31 000 CAD/Cena za semestr od: 17 000 CAD

Přejít na podrobné informace o Kanada - státní střední školy - provincie Britská Kolumbie (Vancouver)Kanada - soukromé střední školy

Kanadské státní školství je na dobré úrovni, ale i přesto někteří naši studenti volí pro své studium školu soukromou. Může to být například přání bydlet na internátě nebo spojit zahraniční studium s oblíbeným sportem. Některé naše partnerské školy například úzce spolupracují s renomovanými hokejovými akademiemi. Výuka na takové škole je perfektně uzpůsobena pro pravidelné tréninky. Více informací o hokeji zde

 

Přejít na podrobné informace o Kanada - soukromé střední školyStátní střední školy - Austrálie

Alfa Agency spolupracuje s celou řadou státních i soukromých škol. Umístit vás můžeme jak na východním, tak na západním pobřeží. Jelikož máme zastoupení v Sydney a v Perthu, budou pro vás možná nejatraktivnější tato města. Nemusíte se ovšem obávat ani dalších měst, neboť každá škola má svého studijního poradce starajícího se o zahraniční studenty.

Cena za rok od: 33 000 AUD/Cena za semestr od: 18 800 AUD

Přejít na podrobné informace o Státní střední školy - AustrálieStátní střední školy - Velká Británie

Velká Británie je oblíbenou zemí nejen pro studium angličtiny v rámci jazykových kurzů, ale i pro středoškolské studium. Pyšní se vysokou kvalitou vzdělávání a péčí o mezinárodní studenty na jednotlivých školách. 

Cena za rok od: 15 150 GBP/Cena za semestr od: 8 300 GBP

Přejít na podrobné informace o Státní střední školy - Velká BritánieSoukromé střední školy - Velká Británie

V rámci britského vzdělávacího systému mají soukromé školy poměrně silnou pozici. Platí to nejenom historicky, ale bezesporu i v současné době. Jednotlivé školy jsou hodně osobité, ale vyznačují se i určitými společnými parametry. Mají zpravidla vysokou akademickou úroveň a často i prestiž a studentům nabízí nadstandardní zázemí jak po stránce personální (vyučující), tak i materiální (budovy školy, sportoviště, ateliéry, apod.) Na všechny tyto okolnosti jsou profesoři i studenti dané školy patřičně hrdí. 

Cena za rok od: 45 000 GBP/Cena za semestr od: 25 000 GBP

Přejít na podrobné informace o Soukromé střední školy - Velká BritánieStátní a soukromé střední školy - Irsko

Historie této země s pěti miliony obyvatel je spjata s keltskými kmeny i se sousední Velkou Británií a je velmi bohatá na mytologii. Tradičně je Irsko označováno jako země svatých nebo země vzdělanosti; říká se také, že v Irsku naleznete více než 40 odstínů zelené. Kromě toho je Irsko vyhlášené vytříbenou angličtinou, což z něj dělá ideální destinaci pro středoškolská studia. Třešničkou na dortu může být pro mnohé tradiční irská hudba a irský tanec.

Cena za rok od: 11 950 EUR/Cena za semestr od: 9 750 EUR

Přejít na podrobné informace o Státní a soukromé střední školy - IrskoStátní a soukromé střední školy - Francie

Tato země je cílem studentů, kteří si váží dobrého vzdělání. I my vám nabízíme možnost strávit trimestr, semestr nebo celý školní rok studiem ve Francii. V naší nabídce najdete státní střední školy po celém území Francie. A pokud se chcete vydat na internátní francouzskou střední školu, i toto je možné. Stačí si jen vybrat z naší nabídky. Umístění je buď u dobrovolnických či placených hostitelských rodin, nebo na internátu školy v případě soukromých škol. 

Cena za rok od: 8 100 EUR/Cena za semestr od: 6 300 EUR

Přejít na podrobné informace o Státní a soukromé střední školy - FrancieStátní střední školy - Německo

Na českých středních školách je němčina velmi oblíbený cizí jazyk a tak není překvapivé, že studenti rádi vyráží za středoškolským studiem právě k našim západním sousedům.

Cena za rok od: 11 900 EUR/Cena za semestr od: 7 400 EUR

Přejít na podrobné informace o Státní střední školy - NěmeckoStátní střední školy - Španělsko

Španělsko ležící na Pyrenejské poloostrově je konstituční monarchií. Přestože se v současné době nachází v nelehké ekonomické situaci, stále patří mezi aktraktivní destinace k návštěvě a zachovává si svou jedinečnou svéraznost a kouzlo. Španělsko je zemí dobrého jídla a pití, tance, pohodových obyvatel a historie plné velkých osobností, jako byl například Picasso. Španělština je druhým nejrozšířenějším jazykem na světě (mluví jim cca 400 mil. rodilých mluvčích).

Cena za rok od: 9 800 EUR/Cena za semestr od: 8 200 EUR

Přejít na podrobné informace o Státní střední školy - ŠpanělskoStudium na kanadské střední škole s hokejem

Každý kluk jistě někdy vzal do ruky hokejku. A kdo to myslí s hokejem trochu vážně, začne dříve nebo později pokukovat po kolébce tohoto sportu, po Kanadě. Je jasné, že pro efektivní vyučování je důležitá motivace a pozitivní nálada. Pokud spojíte studium na kanadské střední škole s něčím, co milujete - tedy s HOKEJEM, máte zaručené, že se domů vrátíte nejenom se zajímavým hokejovým „životopisem“, ale také s perfektní angličtinou.

Přejít na podrobné informace o Studium na kanadské střední škole s hokejemStátní střední školy - Belgie

Belgie není jenom Brusel s centrem Evropské unie a dalšími mezinárodními organizacemi. Belgie je především velmi multikulturní a tolerantní země, kde se můžete seznámit s lidmi z opravdu celého světa. Belgie, to jsou čokoládové pralinky, wafle, pivo a hranolky s andaluskou omáčkou. Díky velké multikulturalitě můžete při svém pobytu procvičit několik jazyků najednou. Zajimavá je i samotná historie, která vytváří velmi zajímavé sociální prostředí.

 

 

Cena za rok od: 7 600 EUR/Cena za semestr od: 6 200 EUR

Přejít na podrobné informace o Státní střední školy - BelgieStudium umění v Los Angeles

Naše partnerská organizace v Los Angeles nabízí skvělou možnost studia střední školy v prosluněném L.A. Hlavní cílová skupina jsou studenti s uměleckým nadáním (tanec, zpěv, hudba, herectví, výtvarné umění, film..), kteří se chtějí těmto oborům věnovat.

*Tento program je momentálně pozastavený. 

 

 

Cena za rok od: 29 490 USD/Cena za semestr od: 17 490 USD

Přejít na podrobné informace o Studium umění v Los AngelesF1 - Soukromé internátní školy

Internátní školy neboli Boarding Schools jsou velmi oblíbenou variantou studentů, kteří chtějí strávit svůj středoškolský pobyt mezi ostatními studenty a bydlet přímo v kampusu školy. Mezinárodním studentům je umožněno semestrální, roční či víceleté studium i s možností zakončení maturitou. Tyto školy mají vždy velmi vysokou úroveň vzdělání a většina absolventů pak pokračuje na prestižních amerických univerzitách. 

Cena za rok od: 28 790 USD/Cena za semestr od: 15 590 USD

Přejít na podrobné informace o F1 - Soukromé internátní školyStátní střední školy - Rakousko

Rakousko je země vyhlášená pro svou barvitou přírodu, ať už se vydáte na nádherné pohoří Alp s nesčetnými možnostmi pro lyžování nebo se uchýlíte ke krystalovým jezerům k odpočinku v letním obodobí. A kdo se věnuje hudebnímu umění, Salzburg je jedním z nejpopulárnějších míst pro milovníky klasické hudby. Na své si přijdou jak příznivci velkých měst, tak malebných vesniček se všudypřítomnou starší architekturou a romantickým nádechem v místních uličkách.

Přejít na podrobné informace o Státní střední školy - RakouskoStátní střední školy - Itálie

Láká vás jižní Evropa a chcete zažít něco neobvyklého ve svém studentském životě? Učíte se alespoň jeden rok italštinu? Pokud ano, můžete s námi odjet na střední školu do Itálie a studovat tak v nádherné zemi, užívat si výborné jídlo, nasávat staletí historie, a poznat blíže život italských rodin. 

Cena za rok od: 7 850 EUR/Cena za semestr od: 6 650 EUR

Přejít na podrobné informace o Státní střední školy - ItálieStřední školy - Argentina

Španělština, nádherná příroda a neskutečně přátelští lidé - to vše zažijete v Argentině! Pokud vás baví španělský jazyk a jsou vám blízké latinskoamerické kultury, tak v Argentině zažijete opravdu nezapomenutelný semestr či celý akademický rok. Můžete si vybrat z různých typů středních škol přesně podle vašeho akademického profilu. Ubytování v hostitelských rodinách vám navíc nabídne vhled do pravé argentinské domácnosti. Estudia en España!

Cena za rok od: 8 100 USD/Cena za semestr od: 7 150 USD

Přejít na podrobné informace o Střední školy - ArgentinaAuckland - Avondale College

Avondale College vyniká vysokou úrovní vzdělání, a řadí se tak mezi největší a nejkvalitnější střední školy na Novém Zélandu. Akademický úspěch studentů je  pro Avondale College klíčový a je podporován sportovními, společenskými  a kulturními  událostmi. Studenti se pravidelně umisťují na předních příčkách v mezinárodních soutěžích v oborech jako je IT, biologie či zeměpis. Škola se nachází nedaleko samotného centra Aucklandu.

Přejít na podrobné informace o Auckland - Avondale CollegeMount Maunganui College

Jako všechny novozélandské školy, tak i Mount Maunganui College klade velký důraz na kvalitu vzdělání.  Škola se navíc nachází v nádherném, klidném a bezpečném prostředí v blízkosti oceánu. Tato poloha proto vybízí k vyzkoušení neobvyklých aktivit jako je surfing, plachtění, kite-surfing nebo potápění.Samozřejmostí je pestrá škála předmětů a volnočasových aktivit, ze kterých si mohou studenti vybírat.

Cena za rok od: 37 000 NZD/Cena za semestr od: 21 000 NZD

Přejít na podrobné informace o Mount Maunganui CollegeBrockenhurst College

Brockenhurst College je velmi prestižní britská střední škola, která se pyšní bezkonkureční polohou v srdci nadhérného New Forest National Park v hrabství Hampshire. Škola má více jak stoletou historii a nabízí mnoho A Level kurzů a kurzů vyššího vzdělání. Na škole studuje okolo 3 000 studentů, z čehož je 5 % mezinárodních. Brockenhurst College je tak ideální volbou, pokud chcete zažít pravou atmosféru britské college. Studenti se také každoročně dostávají na nejlepší světové univerzity.

 

Cena za rok od: 18 650 GBP/Cena za semestr od: 12 350 GBP

Přejít na podrobné informace o Brockenhurst CollegeStátní střední školy - Švýcarsko

Švýcarský vzdělávací systém patří mezi nejlepší na světě. Studenti si mohou vybrat z celé řady středních škol podle jejich zaměření a akademických cílů. Mezinárodní studenti jsou umisťováni ve většině případů na gymnázia, a to obvykle do 10. či 11. ročníku. Mezinárodní studenti obvykle také docházejí na kurzy německého jazyka, aby byl přínos pobytu co největší.

Cena za rok od: 7 890 CHF/Cena za semestr od: 7 190 CHF

Přejít na podrobné informace o Státní střední školy - ŠvýcarskoKanada - státní střední školy - provincie Alberta

Alberta je ideálním řešením pro ty, kteří hledají kompromis mezi Nova Scotia na úplném východě země a Vancouverem na západě. Vzdělávací systém provincie je na velmi vysoké úrovni a dlouhodobě se v různých světových žebříčcích umisťuje na předních pozicích. 

Cena za rok od: 29 000 CAD/Cena za semestr od: 16 000 CAD

Přejít na podrobné informace o Kanada - státní střední školy - provincie AlbertaSoukromá střední škola - Notre Dame International

Notre Dame International High School je soukromá americká střední škola, která se nachází nedaleko Paříže. Je ideální volbou pro ty, kteří chtějí poznat francouzskou kulturu a jazyk, zároveň však studovat americké curriculum. Jedná se o velmi kvalitní školu, která je akademicky založená a dbá na rozvoji kritického, analytického a technického myšlení.

Přejít na podrobné informace o Soukromá střední škola - Notre Dame InternationalKanada - střední školy - provincie Québec

Pokud studujete angličtinu a zároveň i francouzštinu, není lepší destinace než rozlohou největší kanadská provincie Québec. V této oblasti Kanady se setkáte s největším počtem bilingvních rodin, které mluví oběma jazyky a máte tak možnost se souběžně zdokonalovat ve svých znalostech tou nejpřirozenější cestou. 

Cena za rok od: 27 000 CAD/Cena za semestr od: 16 000 CAD

Přejít na podrobné informace o Kanada - střední školy - provincie QuébecKanada - státní střední školy - provincie Manitoba (Winnipeg)

V rámci provincie Manitoba nabízíme studium v jejím hlavním městě, tedy Winnipegu. Bydlet a studovat budete přímo v tomto městě a vše potřebné budete mít tedy na dosah. 

 

Cena za rok od: 26 000 CAD/Cena za semestr od: 15 000 CAD

Přejít na podrobné informace o Kanada - státní střední školy - provincie Manitoba (Winnipeg)