Představovat Německo, našeho největšího souseda, pravděpodobně není potřeba. Německo je tahounem nejen české ale i evropské ekonomiky a důležitým hráčem ve světové politice. 

Přestože se jedná o tak velkou a známou zemi, tak si dovolíme shrnout ty nejdůležitější informace. Hlavním městem je Berlín, jelikož se jedná o spolkovou republiku, tak se dále člení na 16 spolkových zemí (Berlin, Bremen a Hamburg včetně). Jednotlivé spolkové země disponují poměrně velkou autonomií. Největší spolkovou zemí je Bavorsko a nejvíce zalidněnou průmyslové Severní Porýní-Vestfálsko. 

Přestože není Německo příliš surovinově bohatá země, tak německá ekonomika patří mezi ty úplně nejsilnější. Ekonomika se opírá především o služby a průmysl. Dlouhodobě je Německo mezi největšími vývozci zboží na světě. Každého určitě napadne automobilový, strojírenský či elektrotechnický průmysl.

Mezi největší města patří Berlín, Hamburk, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem či Kolín nad Rýnem. Každé z nich je úplně jiné a pyšní se jinou atmosférou.

Berlín - typická metropole, kulturní centrum s řadou památek, muzeí a parků. Jako hlavní město nabízí vzrušující a mezinárodní atmosféru, která pohltí každého. Co by při návštěvě rozhodně nemělo být opomenuto, jsou památky odkazující na válečné období a události minulého století.

         

Metropolí jižního Německa a zároveň hlavním městem Bavorska je Mnichov. Atmosféra a mentalita celého Bavorska je zcela unikátní a odlišná v porovnání se zbytkem země. Bavorsko nabízí velkou řadu turistických cílů, ať už samotný Mnichov, pohádkový zámek Neuschwanstein či Bodamské jezero.

     

Zcela opačný ráz a atmosféru města nabízí severoněmecký Hamburk. Hamburk je moderní, přístavní město, které můžeme nazvat "Benátkami severu".

         

 

Podnebí Německa můžeme obecně přiřadit do mírného klimatického pásma Střední Evropy, přičemž se nachází v přechodném pásmu mezi oceánským a kontinentálním klimatem. Jelikož se jedná o tak velkou a členitou zemi, tak i podnebí se velmi liší v různých částech Německa. Sever je ovlivněn přímořskou polohou, a proto je poměrně bohatý na srážky. Jih země je naopak pod vlivem Alp.

Doprava do Německa je z České republiky opravdu velmi snadná a díky velké konkurenci i poměrně levná. 

Do blízkého okolí doporučujeme vlaky, které vítězí svým pohodlím. Dobré ceny a časté spoje nabízí autobusová doprava - za nás můžeme určitě doporučit např. Flixbus či Student Agency.

Pro vzdálenější destinace jako např. Hamburk je vhodné využít leteckou dopravu, nízkonákladová společnost Germanwings má většinou velmi zajímavé ceny.

Historie této země sahá už do starší doby kamenné, kdy se zde mohly najít pračlověkovy stopy. V 5. st. př. n. l. zde sídlili Germáni a Keltové. Na přelomu letopočtu si Říše římská přisvojila polovinu dnešního území Německa. Po nějaké době se stalo Německo centrem Francké říše, po jejímž rozpadu se začaly formovat nové státní útvary, tedy Svatá Říše Římská. Ve 14. století se zde také objevili ve funkci Lucemburkové, které o něco později, přesněji o 100 let později vystřídali Habsburkové, kteří panovali až do zániku Svaté říše římské (začátek 19. století). Poté následovala vláda Císaře Karla VI., který neměl mužského nástupníka a tak vydal tzv. Pragamtickou sankci, aby pojistil trůn ženskému pohlaví - v té době Marii Terezii. Marie Terezie, to avšak neměla vůbec jednoduché, jelikož i před tzv. Pragmatickou sankcí si trůn musela obhájit v boji s Fridrichem II. pruským králem. V tomto boji zvítězil pruský král Fridrich II. a od tohoto momentu došlo k vyhlášení Německého císařství v roce 1871. Celá Evropa byla ale ještě před bojem zatažena do Napoleonských válek, ve kterých Napoleon zrušil Svatou říši římskou a nahradil ji částečně Rýnským spolkem. Po těchto událostech nastala 1. světová válka, ve které Německo prohrálo. Dopadem byly vysoké poválečné sankce, které částečně způsobily nástup fašismu a k moci se dostal Adolf Hitler, který v roce 1939 rozpoutal 2. světovou válku. Poválečný vývoj směřoval k  rozdělení Německa na dvě části a až teprve změnapolitických poměrů na začátku 90.let umožnila opětovné sjednocení Německa.

  • Pro cestování do Velké Německa budete potřebovat platný cestovní pas nebo občanský průkaz.
  • Českou ambasádu naleznete v Berlíně (Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin).
  • Telefonní předvolba je +49.
  • Pro vstup do země nepotřebujete žádné specifické očkování.
     

 


Seznam nabízených středních škol podle země

Státní střední školy - Německo

Na českých středních školách je němčina velmi oblíbený cizí jazyk a tak není překvapivé, že studenti rádi vyráží za středoškolským studiem právě k našim západním sousedům.

Cena za rok od: 11 900 EUR/Cena za semestr od: 7 400 EUR

Přejít na podrobné informace o Státní střední školy - Německo