O programech

A-levels (Advanced levels)

jsou státní zkoušky, které britští studenti skládají ve věku 18 let. Jsou v podstatě ekvivalentem české maturity. Diplom A-level je mezinárodně uznávaný a akceptovaný většinou zahraničních univerzit. Příprava na dosažení plného A-level je dvouletá. Typický český student má ve 3. a 4. ročníku střední školy 8–12 různých předmětů. Britští středoškoláci se ve věku 16 až 18 let zaměřují na hlubší studium předmětů, ze kterých maturují, a které chtějí později studovat na univerzitě. V rámci A-levels tak studenti studují tři předměty, ze kterých po dvouletém studiu skládají závěrečnou zkoušku. 

IB Program (International Baccalaureate)

je dvouletý akademický program zakončený mezinárodně uznávanou kvalifikací - diplomem IB. Příprava na IB je o něco náročnější než na A-levels a klade na studenty již při vstupu do programu vyšší požadavky. Nezbytná je velmi dobrá úroveň agnlického jazyka, nadprůměrné výsledky v prvních dvou letech středoškolského studia a vysoká motivace k dalšímu vzdělávání. Student se po dobu dvou let věnuje prohlubování znalostí v šesti předmětech - oblastech. Jedná se o angličtinu, druhý cizí jazyk, matematiku, experimental science (přírodní vědy), social science (společenské vědy) a dramatickou výchovu.

Studium IB je v mnoha ohledech podobné spíše vysokoškolskému modelu výuky. Klade si za cíl nejenom studenty co nejvíce vzdělat v daných předmětech, ale také rozvíjet jejich kritické myšlení a kreativitu. V neposlední řadě je učí "jak se učit", což je předpokladem k úspěchu na kvalitní vysoké škole, na kteoru tito studenti směřují. 

Ceny pro školní rok 2021/2022

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku.