Stránka se připravuje

 
 
 
 

Soukromé střední školy v Kanadě

Kanadské státní školství je na dobré úrovni, ale i přesto někteří naši studenti volí pro své studium školu soukromou. Často je tomu z toho důvodu, že studenti mají nějaké specifické požadavky, které státní střední škola nemůže naplnit. Může to být například přání bydlet na internátě nebo spojit zahraniční studium s oblíbeným sportem. Některé naše partnerské školy například úzce spolupracují s renomovanými hokejovými akademiemi. Výuka na takové škole je perfektně uzpůsobena pro pravidelné tréninky

Specifika soukromého školství v Kanadě

I pro kanadské soukromé střední školy platí obdobné výhody jako pro soukromé školy jinde po světě. Jsou bezesporu výborně vybavené, disponují specializovanými učebnami, různými sportovišti, ateliéry a v neposlední řadě také kvalitními vyučujícími. Soukromé školy v Kanadě jsou často menší a kontakt mezi studenty a personálem školy je tak velmi úzký a osobní. Běžný je na těchto školách vyšší podíl mezinárodních studentů oproti studentům kanadským. Školy mohou být smíšené nebo čistě dívčí a chlapecké. Na soukromé kanadské škole se tak můžete těšit na mezinárodní interaktivní prostředí a spoustu inspirace například pro své budoucí vysokoškolské studium. O konkrétní nabídce se informujte v našich kancelářích, rádi vám připravíme studium na soukromé střední škole v Kanadě přímo na míru.

Švýcarsko je ideální volbou pro ty, co chtějí zažít něco jiného, nového, zajímavého a přesto zůstat v Evropě. Švýcarsko patří mezi nejvyspělejší země světa, vše je na velmi vysoké úrovni. Neutralita země navíc zabezpečuje dobrou bezpečností situaci. V rámci tohoto programu jsou studenti umisťováni do hostitelských rodin v německy mluvící části země. 

Hostitelské rodiny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány. Rodiny se účastní tohoto programu z vlastního zájmu a nedostávají žádné finanční kompenzace. Záleží jim velmi na tom, aby byli studenti spokojení, tráví dohromady volný čas. Na druhou stranu poskytují studentům dostatek volnosti, aby se mohli setkávat s přáteli a objevovat švýcarskou kulturu. 

Cena již od 7 400 EUR!

Ceny pro školní rok 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

Studium na střední škole v USA

Program BridgeUSA (dříve J1 Exchange) je jedním z nejrozšířenějších a cenově nejdostupnějších středoškolských programů v zahraničí. Je určený pro studenty, kteří se rozhodnou poznat život na střední škole v USA, zlepšit svoje jazykové dovednosti, osamostatnit se a seznámit se s americkou kulturou díky bezprostřednímu kontaktu s americkými studenty.

Na americké High School si vyberete předměty, které chcete studovat, a se svými spolužáky budete přes den putovat po škole a v krátkých přestávkách hledat učebny, kde zrovna máte výuku. Ale nebojte se, rychle si na to zvyknete! Po ukončení vyučování se zapojíte do mimoškolních aktivit - do různých zájmových kroužků a sportovních klubů. Tyto odpolední aktivity jsou nedílnou součástí vašeho studia v zahraničí a je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak se začlenit do nového prostředí, najít nové kamarády, a třeba i ukázat, co v daném odvětví dovedete. 

V rámci programu budete bydlet u americké hostitelské rodiny, která hostí zahraniční studenty bez nároku na odměnu. Jejich důvody jsou různé: chtějí prostřednictvím zahraničního studenta poznat zemi, kterou nikdy nenavštívily; jsou zvědavé na jinou kulturu a mentalitu; jejich vlastní děti odešly z domu např. za studiem na univerzitu nebo do zahraničí a jim se stýská; nebo si přejí dalšího sourozence pro vlastní ratolesti. Pod pojmem hostitelská rodina si asi představíte rodiče a jejich děti – hostit studenty však mohou i rodiny neúplné nebo bezdětné. Hostitelské rodiny jsou pečlivě prověřovány a osobně navštěvovány zástupci americké partnerské organizace. Mnohé rodiny hostí studenty již více než 10 let. Některé rodiny hostí zároveň i dva studenty z různých zemí. Před umístěním do rodiny s jiným zahraničním studentem se vždy ptáme na váš souhlas. Není výjimkou, že naši studenti udržují kontakt s americkou hostitelskou rodinou ještě dlouhá léta po ukončení programu. Vaši rodinu vám naše partnerská organizace přiřadí nejpozději v průběhu srpna daného roku. 

Do vaší nové "rodiny" bude patřit i váš lokální koordinátor. Je to zaměstnanec americké partnerské organizace, který žije ve vaší blízkosti a udržuje s vámi pravidelný kontakt. Je vaším pomocníkem a rádcem a dohlíží také na vaše chování a prospěch ve škole. Jeho jméno a kontakt na něj se dozvíte ještě před odjezdem spolu s informacemi o vaší hostitelské rodině.

Víza

Pro rok na střední škole v USA, který funguje pod záštitou vládní organizace USA, je nutné žádat o tzv. J1 víza. Stěžejním dokumentem pro jejich získání je formulář DS 2019, který vystaví naše partnerská organizace poté, co obdrží celkovou platbu za program. V současnosti si dle platné americké legislativy musí každý žadatel vyřídit víza individuálně. Alfa Agency vám nicméně pomůže podklady pro víza připravit. S vízy jsou spojené dva poplatky – vízový poplatek americké ambasádě a tzv. “SEVIS fee“ (poplatek americkým úřadům za elektronické zpracování žádosti). Více informací o vízech a poplatcích vám sdělíme v naší kanceláři. Naleznete je také na http://www.usembassy.cz.

Kapesné

Studentům a jejich rodičům doporučujeme počítat s kapesným ve výši 250—350 USD na měsíc pobytu. Kapesné studenti použijí na své osobní výdaje, na školní výlety, členství ve školních klubech a aktivitách. První měsíc je třeba počítat s výdaji na učebnice a studijní materiály – cca 300 USD. Nedoporučujeme převážet veškeré kapesné v hotovosti! Výhodnější je vybavit studenta platební kartou k bankovnímu účtu rodičů, popř. vlastnímu bankovnímu účtu.

Zdravotní pojištění

Součástí programu je i zdravotní pojištění u mezinárodní pojišťovny, které kryje léčebné výlohy v zahraničí. Zároveň v sobě toto pojištění zahrnuje úrazové pojištění, pojištění ztráty zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. K tomuto pojištění již není třeba žádné extra pojištění v ČR/SR sjednávat.

 

 

Kromě programu J1 vám můžeme nabídnout také placenou variantu středoškolských pobytů, a sice program F1. V rámci tohoto programu můžete studovat na konkrétní státní nebo soukromé škole.

Státní střední školy

Pokud vám nevyhovuje umístění ve Spojených státech bez možnosti výběru a chcete mít nad svým umístěním kontrolu, můžete s námi probrat nabídku státních středních škol a vybrat si konkrétní variantu. Ubytováni poté budete v placených hostitelských rodinách a na škole budete studovat s dalšími americkými studenty.

Soukromé střední školy - ubytování v hostitelské rodině nebo na internátu

Velikou výhodou soukromých škol je malý počet studentů připadajících na jednoho učitele. To je jeden z důvodů, proč jsou soukromé školy schopny nabídnout ke studiu velmi individualizované podmínky. Zastoupení amerických studentů na školách je různé, někde můžete studovat mezi většinou amerických studentů, jiné školy jsou zaměřeny spíše na mezinárodní studenty. Rádi vám pomůžeme vybrat alternativu vhodnou právě pro vás. Stejně tak je na vás, zda si vyberete denní soukromou školu s ubytováním v hostitelské rodině nebo školu internátní, kde si vyzkoušíte život na kolejích.

Soukromé denní školy

jsou vhodnou alternativou pro ty z vás, kteří vedle jedinečné zahraniční zkušenosti kladou velký důraz i na akademickou stránku studia, a kteří chtějí žít u americké rodiny. Privátní školy nabízí zpravidla excelentní studijní zázemí a vybavení, vysokou úroveň výuky a velmi motivované akademické prostředí. Denní školy v naší nabídce jsou často umístěny ve velmi atraktivních lokalitách, jako je Kalifornie, Florida nebo oblast Nové Anglie na severovýchodě USA. Obvykle se nachází ve větším měste nebo na jeho okraji. Pokud máte určitou preferenci místa nebo dokonce školy, určitě nám řekněte, navrhneme vám program přímo na míru.

Internátní soukromé školy

nabízí jedinečnou kombinaci vysoké akademické kvality a možnosti ubytování spolu s dalšími studenty přímo v areálu školy. Školy bývají nadstandardně vybaveny pro výuku konkrétních předmětů a sportovní aktivity. Jsou běžně situovány v menších městech či na venkově. V tomto případě vám ruch velkého města plně nahradí skvěle vybavené areály, bohaté víkendové aktivity a možnost soužití s ostatními studenty v pěkném prostředí.

Proč studovat v Ontariu?

Školní distrikty v Ontariu nabízí vysoce kvalitní, bezpečné a kulturně bohaté prostředí pro studium zahraničních studentů. Všichni jsou vřele přivítání svou hostitelskou rodinou a díky společnému žití se tak studenti zapojí do každodenního života Kanaďanů a poznají zblízka místní kulturu. Studovat lze v menších městečkách o několika tisíci obyvatel, ale také ve větším městě, vše záleží na Vašich preferencích. Spousta místních škol má blízké vztahy s univerzitami a odbornými školy nabízející pomaturitní studium, kvalifikovaní profesoři Vám rádi poradí, kam zamířit po ukončení střední školy. V Ontariu není nikterak zima, klima je vemi podobné našemu českému. Během svého pobytu podniknete spoustu výletů do okolních proslulých míst, ať už tu budou návštěvy velkoměst Toronto a Ottawa nebo úchvatných vodopádů Niagara Falls. 

Lambton Kent District School Board 

V rámci distriktu nacházejícícho se 2,5 hodiny cesty od Toronta v jihozápadní části Ontaria si můžete vybrat z 10 středních škol. Vždy záleží na Vašich představách a také aktuální dostupnosti pro zahraniční studenty. V této části Ontaria narazíte na nespočet menších městeček s dvěma hlavními většími centry - Sarnia a Chatham-Kent. Komunity zde žíjící jsou z 99 % anglicky rodilí mluvčí a díky pravidelné kontrole certifikovaných profesorů je zaručen vysoký standard výuky.  

 

 

 

Státní střední školy v Novém Skotsku

V rámci provincie Nové Skotsko působí organizace NSISP, která združuje sedm regionálních školských rad v rámci provincie a zašťiťuje v provincii mezinárodní program. Každoročně sem přijíždí na 1 000 studentů z různých koutů světa, aby studovali na některé z místních středních škol. Tento program je dlouhodobě nejoblíbenější a brzy se plní, nezapomeňte tedy podat přihlášku včas!

Lokace

Poloostrov a zároveň jedna z deseti provincií Kanady Nova Scotia se nachází v jihovýchodní části Kanady, na pobřeží Atlantického oceánu. Nova Scotia se může chlubit nejdelší 7 400 km dlouhou pobřežní čarou v Severní Americe. Z jakéhokoliv místa na poloostrově se na pobřeží dostanete v maximálním časovém horizontu jedné hodiny. Naleznete zde písečné pláže vhodné ke koupání, severské jehličnaté lesy vybízející k výletům a hory vhodné pro lyžaře a snowboardisty. Ač se to může zdát nepravděpodobné, Nova Scotia se nachází jižněji než Česká republika!

 

Podnebí

Tato provincie patří díky proudění Golfského proudu k nejteplejším v Kanadě. Podnebí je podobné tomu v New Yorku, Bostonu nebo i klimatu České republiky. Přes léto se teplota může vyšplhat na 25–32 °C a v zimě padá na 0 až –10 °C.

Školy v Novém Skotsku

Všechny školy musí dodržovat stejnou nabídku předmětů stanovenou ministerstvem školství, jsou tedy na kvalitativně stejné úrovni. Velké množství škol navíc poskytuje širokou nabídku mimoškolních aktivit. Můžete se zapojit do četných kroužků a klubů například s hudebním, uměleckým nebo sportovním zaměřením. Na rozdíl od amerických státních škol máte na školách v Kanadě možnost maturovat a školy této provincie úzce spolupracují s univerzitami, takže se pro Vás studium na střední škole v Kanadě může stát vstupenkou na kanadskou univerzitu!

Výběr školy a rodiny

Studenti jsou umísťováni na základě vyplněné přihlášky, kde se zohledňují studentovy zájmy a předměty, které studuje ve škole. Je možné dát preferenci většího či menšího města, města s možností určitého sportu, či návštěvy určitého zájmového kroužku. Každá rodina je pečlivě vybírána a pravidelně navštěvovaná regionálním koordinátorem. Nova Scotia má jednu z nejhustších sítí místních koordinátorů, kterých je v provincii 25.

Vancouver

Vancouver je městem ležícím na pobřeží Tichého oceánu v kanadské provincii Britská Kolumbie. Klima v této oblasti je mírné oceánské. Vancouver je díky své poloze chráněn horami a ohříván teplými proudy Tichého oceánu. Zároveň město před extrémy počasí chrání také Vancouver Island. Vancouver se stále pohybuje na žebříčku nejlepších měst podle kvality života. Rozmanitost skýtá ve Vancouveru složení obyvatel, kterého si místní vláda velmi cení, je totiž pro ni zdrojem kreativity a síly. Vancouver je osmým největším městem Kanady s počtem obyvatel ve Vancouver City pohybujícím se kolem 600 000. Na metropolitním území obklopujícím Vancouver (tzv. Metro Area) žije nicméně přes dva miliony obyvatel. Bohatá je zde také síť škol, které Vancouver nabízí, a to jak základních a středních, tak i univerzit. Kromě oblíbeného programu v Severním Vancouveru fungují v provincii další distrikty s mezinárodním programem, např. Langley, Burnaby, Delta, Greater Victoria, West Vancouver, Coquitlam, apod. 

Podnebí

Podnebí Vancouveru je ovlivněno Tichým oceánem a blízkými horami. I když v průběhu zimy může být klima vlhké, nemusíte se ve městě bát výrazných sněhových přeháněk nebo zimy. Sněhu si ale určitě užijete v horách v okolí, které vybízejí ke spoustě zimních sportů. Na jaře se ve Vancouveru teploty pohybují od 12 do 15 °C, přes léto kolem 22 °C, ale mohou vystoupat až ke 30 °C. Podzim a zima jsou mírné, na podzim se průměr-né teploty pohybují od 6 do 12 °C, v zimě od 3 do 7 °C stupňů.

Výběr školy

Studenti si mohou při podání přihlášky dát preferenci škol, které je v nabídce distriktů zaujmou. Jednotlivé školy se ve svých profilech a zaměření liší, takže studenti mohou zohlednit své zájmy nebo předměty, které chtějí ve Vancouveru studovat. 

Austrálie

Austrálie (the Commonwealth of Australia) byla založena v roce 1901, kdy se původní britské kolonie dohodly na vytvoření federace. Tato federace se v současnosti sestává ze šesti států a dvou pevninských a několika malých ostrovních teritorií. Formální hlavou Austrálie je stále britská královna Alžběta II. Královna na návrh australské vlády jmenuje generálního guvernéra, který královnu v Austrálii zastupuje. Za vzdělání jsou odpovědné vlády v jednotlivých státech a teritoriích, nicméně pro zajištění kontinua spolupracují státy s federální vládou. Studovat lze na státních i soukromých školách. Mezi českými a slovenskými studenty je Austrálie v posledních letech velmi oblíbenou destinací. Alfa Agency se na tuto destinaci specializuje prakticky od svého vzniku a skvěle vám poradí, kam se za středoškolským studiem vydat. 

Australský vzdělávací systém

V roce 2008 přijaly státy Australského společenství Deklaraci o vzdělávacích cílech mladých Australanů, kterou si kladou za cíl sjednotit australské školství s důrazem na vysokou kvalitu vzdělávání. Cílem je také to, aby mladí Australané byli úspěšnými studenty, sebevědomými a kreativními jednotlivci a aktivními občany. Mohlo by se zdát, že toto má pramálo společného se zahraničními studenty, nicméně pokud budete jako zahraniční studenti součástí tohoto systému, důraz na vědomosti, porozumění a dovednosti nutné pro život ve 21. století dozajista ovlivní pozitivně i vás. Australské střední školy, ať již státní či soukromé, jsou svojí strukturou obdobou našich víceletých gymnázií. Střední školy navštěvují studenti ve věku od 13 do 17 let. Ročník 8 až 10 spadá pod nižší střední školu a navštěvují jej studenti od 13 do 15 let. Při studiu na tomto stupni rozvíjí studenti vědomosti a dovednosti nabité dříve a soustředí se na další rozvoj s ohledem na své osobní učební cíle a potřeby. Ve vyšších ročnících 11 a 12 se studenti zaměřují na oblast, které by se chtěli věnovat při dalším studiu nebo práci. Odlišností je u Austrálie začátek a rozdělení školního roku. Ten je rozdělen do čtyř částí, tzv. terms, kdy školní rok začíná ke konci ledna příp. začátkem února a končí v prosinci před Vánoci. Letní prázdniny mají Australané v prosinci a lednu, kratší prázdniny potom v období mezi jednotlivými termy. Australské zákony vyžadují, aby měli všichni studenti mladší 18 let ustanoveného místního opatrovníka (tzv. Guardian). Jeho funkci zpravidla plní hostitelská rodina nebo škola, podle typu ubytování.

Umístění

Alfa Agency spolupracuje s celou řadou státních i soukromých škol, studovat můžete ve městě na pobřeží i ve vnitrozemí. 

Jazyková příprava

Vstupní podmínkou mnoha středních škol je dobrá znalost anglického jazyka, prokázaná některou z mezinárodně uznávaných zkoušek. Pokud vaše jazykové znalosti nejsou ještě dostatečné, můžete před vlastním nástupem na střední školu absolvovat v Austrálii jazykovou přípravu na jedné z mnohých jazykových škol, které zastupujeme. 

Long Bay College

Long Bay College patří mezi nejlepších 10 středních škol ve městě Auckland. Nachází se na velice atraktivním místě v rezidenční severní části města zvané North Shore. Rozlehlý zelený areál školy s výhledem na moře má až exotickou atmosféru. Hostitelské rodiny bydlí v pěší vzdálenosti od školy, a tak si můžete každý den užívat nádhernou novozélandskou přírodu počínaje cestou do školy. Všichni studenti na Long Bay College včetně mezinárodních jsou povinni nosit školní uniformu. Na to si však brzy zvyknete. Long Bay College klade důraz na kreativního ducha, její studenti se každoročně účastní národních soutěží v oblasti technologie, umění, grafiky a také sportu s finálním umístěním.

Novinkou je na Long Bay College možnost rezidentního ubytování. Pokud tedy preferujete bydlení s dalšími mezinárodními studenty před ubytováním u hostitelské rodiny, Long Bay College vám tuto možnost poskytne!

 

Nabídka vyučovacích předmětů

Long Bay College nabízí velkou škálu klasických a i na naše poměry netradičních předmětů. Patří mezi ně například matematika, business, anglický jazyk, výběr dalších jazyků, média, IT, sociální vědy, umění (grafika, design, tanec, drama, hudba), vaření, sport (atletika, basketbal, rugby, plachtění, volejbal, plavání, tenis). Studenti absolvují šest předmětů ročně, dva povinné a čtyři volitelné. 

Mezinárodní studenti

Long Bay College zapisuje mezinárodní studenty do ročníků 9 až 13. Škola jim poskytuje kvalitní akademické a bezpečné zázemí. Mezinárodní studenti mají svobodu vybrat si předměty, které je zajímají, a často volí takové z nich, které si nemají možnost vyzkoušet doma.Personál školy, který má mezinárodní studenty na starosti, monitoruje prospěch každého z nich a poskytuje mu excelentní péči během studia. V současnosti na škole studují studenti z Brazílie, Číny, České republiky, Francie, Německa, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Slovenska a Taiwanu.

Znalost angličtiny

Škola nepožaduje po zahraničních studentech žádné mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Studenti by měli mít alespoň komunikativní znalost jazyka před nástupem na školu. V případě, že potenciální studenti nemají dostačující znalost, doporučujeme jazykový kurz na škole Unique. Více informací vám velice rádi podáme osobně.

Velká Británie

Velká Británie je zemí vzdělanosti. Gramotnost a všeobecný přehled Britů se v mezinárodním srovnání drží elegantně vysoko. Přítomnost mezinárodních studentů a kvalitní péče o ně je součástí dobré vizitky většiny britských colleges (středních škol). Programy pro mezinárodní studenty jsou ve Velké Británii pečlivě propracované. Citlivě zohledňují individuální potřeby každého mladého člověka. Do Velké Británie můžete odjet studovat na krátkodobá několikatitýdenní studia, kdy poznáte, jaké je to být studentem na britské střední škole; možností jsou také delší pobyty na trimestr nebo semestr. Určitě nejvíce zkušeností získáte ročním studiem a vydat se do Velké Británie můžete rovnou také na dvouleté akademické studium s přípravou na mezinárodně uznávané zkoušky, které můžou být vaší cestou na britskou vysokou školu.

Vzdělávací systém Anglie

Anglický vzdělávací systém je rozdělen do tří stupňů: základní (do 11 let věku), střední (do 16 let) a další vzdělávání (16+). Povinná školní docházka se vztahuje na školáky od 5 do 16 let. Studium na střední škole je zakončeno zkouškami GCSE (General Certificate of Secondary Education), kterou studenti skládají z různých předmětů. Poté mohou pokračovat přípravou na konkrétní povolání nebo dalším studiem. Další akademické studium probíhá v ročníku 12 a 13 (tzv. Sixth Form). Toto studium je po druhém roce zakončeno zkouškami A-levels, které jsou obdobou naší maturity. Jejich úspěšné splnění je nezbytné pro studium na univerzitách ve Velké Británii. A-levels skládají studenti ze dvou až čtyř předmětů. 

O programu státních středních škol

Ve Velké Británii spolupracujeme s organizacemi i konkrétními středními školami. Studenti většinou studují první rok studia A-levels a volí si předměty dle svých preferencí. Kromě základních tří předmětů budete mít možnost zvolit si také další volitelné kurzy (tzv. enrichment classes), a dle dosavadního studia a znalostí vás může čekat i studium matematicky a angličtiny. 

Život mimo školu

Nedílnou součástí programu je samozřejmě ubytování v hostitelské rodině a stálá dostupnost studentského poradce. Nejen čas strávený ve škole, ale také přirozená komunikace s rodinou, přáteli a dalšími rodilými mluvčími je jedním z největších přínosů pobytu na zahraniční střední škole. Během pobytu na zahraniční střední škole si nejenom zlepšíte svou angličtinu, ale také získáte větší sebevědomí a celkově si rozšíříte obzory.

Vízová povinnost

Při studiu, které nepřesáhne 6 měsíců (tedy vyberete si program na jeden term nebo 1,5 termu), není třeba vízum do Velké Británie řešit. Pokud plánujete studium delší než 6 měsíců, je třeba si o vízum zažádat. 

 

O programech

A-levels (Advanced levels)

jsou státní zkoušky, které britští studenti skládají ve věku 18 let. Jsou v podstatě ekvivalentem české maturity. Diplom A-level je mezinárodně uznávaný a akceptovaný většinou zahraničních univerzit. Příprava na dosažení plného A-level je dvouletá. Typický český student má ve 3. a 4. ročníku střední školy 8–12 různých předmětů. Britští středoškoláci se ve věku 16 až 18 let zaměřují na hlubší studium předmětů, ze kterých maturují, a které chtějí později studovat na univerzitě. V rámci A-levels tak studenti studují tři předměty, ze kterých po dvouletém studiu skládají závěrečnou zkoušku. 

IB Program (International Baccalaureate)

je dvouletý akademický program zakončený mezinárodně uznávanou kvalifikací - diplomem IB. Příprava na IB je o něco náročnější než na A-levels a klade na studenty již při vstupu do programu vyšší požadavky. Nezbytná je velmi dobrá úroveň agnlického jazyka, nadprůměrné výsledky v prvních dvou letech středoškolského studia a vysoká motivace k dalšímu vzdělávání. Student se po dobu dvou let věnuje prohlubování znalostí v šesti předmětech - oblastech. Jedná se o angličtinu, druhý cizí jazyk, matematiku, experimental science (přírodní vědy), social science (společenské vědy) a dramatickou výchovu.

Studium IB je v mnoha ohledech podobné spíše vysokoškolskému modelu výuky. Klade si za cíl nejenom studenty co nejvíce vzdělat v daných předmětech, ale také rozvíjet jejich kritické myšlení a kreativitu. V neposlední řadě je učí "jak se učit", což je předpokladem k úspěchu na kvalitní vysoké škole, na kteoru tito studenti směřují. 

Soukromé střední školy

V rámci britského vzdělávacího systému mají soukromé školy poměrně silnou pozici. Platí to nejenom historicky, ale bezesporu i v současné době. Jednotlivé školy jsou hodně osobité, ale vyznačují se i určitými společnými parametry. Mají zpravidla vysokou akademickou úroveň a často i prestiž a studentům nabízí nadstandardní zázemí jak po stránce personální (vyučující), tak i materiální (budovy školy, sportoviště, ateliéry, apod.) Na všechny tyto okolnosti jsou profesoři i studenti dané školy patřičně hrdí. Možná právě proto pro ně nošení uniformy není nutným zlem, ale v podstatě výzvou, výhodou a atributem sounáležitosti k určité komunitě. Při návštěvě britské soukromé školy na vás dýchne atmosféra vzájemného respektu a tvrdé práce, ale také kreativity a ambice dotáhnout to na kvalitní vysokou školu.

TYPY SOUKROMÝCH ŠKOL

Britské soukromé školy by se daly rozdělit následovně:

 • školy chlapecké, dívčí a smíšené;
 • školy denní (day schools) a internátní (boarding schools);
 • školy mezinárodní s menším počtem britských studentů a školy s většinovým počtem mezinárodních studentů. V naší nabídce máme všechny výše zmíněné typy soukromých středních škol. Informujte se v našich kancelářích.

1. Školy chlapecké, dívčí a smíšené

Většina českých studentů volí školu, která je smíšená, a na kterou tedy dochází chlapci i dívky. Oddělené dívčí a chlapecké školy v České republice v podstatě neexistují, a proto je pro většinu našich studentů představa klasické smíšené školy přijatelnější. Nicméně ryze chlapecká nebo dívčí škola může některým českým studentům lépe vyhovovat.

2. Denní a internátní školy

Při studiu na privátní denní střední škole jsou studenti školou umístěni do místních hostitelských rodin. Studenti tak mají kontakt s místními a mezinárodními studenty a také mohou poznat, jaké je to být členem britské rodiny. Pokud si student vybere internátní školu, bude s ostatními mezinárodními a také britskými studenty žít přímo v areálu školy.

3. Školy britské a mezinárodní

Školy ve Velké Británii se mezi sebou liší i v zastoupení místních a mezinárodních studentů. Na většině škol převažují britští studenti, nicméně existují také mezinárodní školy, kde jsou britští studenti zastoupeni jen z části. Záleží jen na vás, kterou z těchto možností zvolíte.

IRSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM 

Irský vzdělávací systém je považován za jeden z nejrozvinutějších a nejúspěšnějších v Evropě. Školství je v Irsku povinné pro děti od šesti do 16 let. Je rozdělené stejně jako u nás, tedy na základní, střední a vysokoškolské. Střední školy navštěvují studenti ve věku 12–18 let. Samotné střední školství se dělí na dva stupně, tzv. Junior a Senior. První stupeň studia (Junior) trvá tři roky a studenti studují obecné kurikulum s 9–11 předměty. Mezi povinné předměty patří angličtina, matematika, přírodní vědy, historie nebo zeměpis a moderní evropské jazyky. K těmto předmětům se přidává až pět volitelných předmětů. Ve třetím roce se skládá certifikát a následuje studium na druhém stupni (Senior), které trvá 2 roky. Mezi Junior a Senior stupněm se mohou studenti rozhodnout pro tzv. Transition Year. Tento rok je mostem mezi Junior a Senior stupněm a na jeho konci studenty nečekají žádné testy. Mohou se tedy akademicky rozvíjet bez tlaku zkoušek. Studium následného Senior stupně je zaměřené na přípravu na studium na univerzitě a budoucí povolání a je ukončeno obdobou české maturity, tzv. Leaving Certificate. Studenti v Senior stupni studují šest až sedm předmětů. 

O PROGRAMU

Středoškolské studium v  Irsku probíhá na  státních nebo soukromých denních školách s ubytováním v hostitelských rodinách, nicméně není problém zajistit i studium na internátní škole. Při přihlášení do programu mohou studenti uvést svoje preference (včetně preference internátní školy a preference předmětů, která je důležitá, pokud se student chce profilovat určitým směrem); konkrétní umístění provádí organizace v Irsku na základě těchto preferencí a studijního zázemí.

JAZYKOVÝ KURZ

Pokud se chcete před nástupem na střední školu rozmluvit, můžete se vydat na jazykový kurz na některou z jazykových škol v irských městech, které máme v naší nabídce. Inspiraci můžete najít v našem katalogu krátkodobých jazykových kurzů.

Státní a soukromé střední školy

Francie

Tato země je cílem studentů, kteří si váží dobrého vzdělání. I my vám nabízíme možnost strávit trimestr, semestr nebo celý školní rok studiem ve Francii. V naší nabídce najdete státní střední školy po celém území Francie. Pokud se chcete vydat na internátní francouzskou střední školu, i toto je možné. Stačí si jen vybrat z naší nabídky. Umístění je buď u dobrovolnických či placených hostitelských rodin, nebo na internátu školy v případě soukromých škol. Pokud se budete chtít před začátkem školního roku procvičit ve francouzštině, informujte se u nás o nabídce jazykových kurzů ve Francii.

Vzdělávací systém Francie

Školní docházka je ve Francii povinná pro děti od šesti do šestnácti let. Vzdělávání se dělí na základní pro děti ve věku 6–11 let (école), nižší střední pro studenty ve věku 11–15 let (collège) a vyšší střední lyceum (lycée) pro studenty ve věku 15–18 let. Lycea se dělí na všeobecná a technologická trvající tři roky, která jsou zakončená tzv. Baccalauréat zkouškou. Odborná lycea jsou dvouletou přípravou na budoucí povolání. Na všeobecném lyceu studují studenti v prvním ročníku sedm povinných a dva volitelné předměty. Na konci roku si vybírají specializaci a podle toho také předměty, které hodlají v následujících dvou letech studovat. Výuka probíhá od pondělí do pátku, někdy i v sobotu dopoledne. Výuka začíná obvykle v 8:00 a končí odpoledne kolem 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd.

Programy v naší nabídce:

 • Umístění na státní škole v rámci celé Francie u dobrovolnických rodin. Ve Francii můžete studovat po dobu čtyř, šesti či desíti měsíců. V  případě dobrovolnických rodin je umístění po celé Francii, u placených rodin v rámci programu PLUS je možnost zúžení oblasti výběru. Samozřejmostí je lokální koordinátor, se kterým jsou studenti v pravidelném kontaktu.
 • Umístění na soukromé internátní škole (o víkendu a státních svátcích ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách). Tyto školy nabízí různá akademická i sportovní zaměření a rádi Vám pomůžeme s výběrem té pravé. Díky kombinaci ubytování můžete vytěžit z pobytu maximum. Samozřejmostí je lokální koordinátor, se kterým jsou studenti v pravidelném kontaktu.
 • Umístění na soukromé škole s ubytováním v hostitelské rodině. Samozřejmostí je lokální koordinátor, se kterým jsou studenti v pravidelném kontaktu. 
 • Studium na mezinárodní střední škole Notre Dame International School

Státní střední školy

Německo

Spolkovou republiku Německo tvoří 16 spolkových zemí. Patří mezi nejsilnější ekonomiky na světě. Hlavní město Berlín je známé svými širokými bulváry, spoustou zeleně a navzdory své velikosti i určitou relaxovanou atmosférou. Naši studenti však častěji vyhledávají o něco menší města, která nabízí spoustu příležitostí pro smysluplné trávení volného času. Věřte, že v organizovaném a odpovědném přístupu Němců a jejich disciplíně lze po čase najít zalíbení. To platí i pro německý vzdělávací systém.

Vzdělávací systém v Německu

Vzdělání v Německu je řízeno spolkovými vládami, proto se podmínky škol a osnovy v jednotlivých spolkových státech liší. Školní docházka je povinná od 7 do 15 let věku studenta. Po absolvování základní školy (Grundschule) nastupují studenti na Gymnasium (trvá 8–9 let a připravuje studenty pro akademickou dráhu) nebo Gesamtschule (trvá 5–6 let). Poté mohou pokračovat ve studiu na odborných středních školách (Fachoberschule, Berufsschule) nebo přestoupit na Gymnasium. Gymnázium je zakončeno zkouškou „Abitur“, která je obdobou naší maturity. I když v Německu existují i soukromé střední školy, většina německých studentů navštěvuje školy státní. Zařazení do ročníku záleží vždy na škole. studenti mohou být zařazeni do nižšího, než v jakém by byli v ČR. To záleží na počtu ročníků na dané škole, věku studenta, ale i znalosti němčiny. Vyučování v německých školách je rušnější než v těch českých. Od studentů se očekává vypracovávání samostatných projektů, účast v diskuzích a aktivní přístup. Rozvrh vyučování v německých školách je podobný tomu našemu. 

Oblast umístění

Studenty umisťujeme po celém Německu, ve větších i malých městech. Německá města jsou bezpečná a dobře obsloužena městskou hromadnou dopravou. Pokud si student přeje umístit v určité oblasti/městě, je to při včasném přihlášení ve vybraných lokalitách možné, ovšem za příplatek. Více informací získáte u nás v kanceláři.

Státní střední školy - Španělsko

Španělsko ležící na Pyrenejské poloostrově je konstituční monarchií. Přestože se v současné době nachází v nelehké ekonomické situaci, stále patří mezi aktraktivní destinace k návštěvě a zachovává si svou jedinečnou svéraznost a kouzlo. Španělsko je zemí dobrého jídla a pití, tance, pohodových obyvatel a historie plné velkých osobností. Španělština je druhým nejrozšířenějším jazykem na světě (mluví jím cca 400 mil. rodilých mluvčích), a také v České republice je oblíbenou volbou studentů vedle již tradiční angličtiny a němčiny.

Vzdělávací systém

Španělský školní systém lze rozdělit na následující části: základní vzdělání (stupeň 1.–6.), střední vzdělání (stupeň 1.–4.), bakalářské vzdělání (stupeň 1.–2.) a univerzitní vzdělání. Způsob zkoušek se může lišit podle výběru školy. Školní rok na privátních školách začíná začátkem v září, na veřejných v polovině září. Všechny školy používají systém trimestrů – tzn. první trimestr září–prosinec, druhý trimestr leden–březen, třetí trimestr duben–květen/červen. Prázdniny bývají o Vánocích běžně až po dobu 15 dní, o Velikonocích si Španělé dopřávají celý týden volna.

O firmě Alfa Agency s.r.o.

Kdo jsme?

Alfa Agency s.r.o. je mezinárodní společností - agenturou, nabízející komplexní služby v oblasti vzdělávání, práce, cestování a studia v zahraničí. Společnost Alfa Agency vznikla v roce 1996, do roku 2000 fungovala jako fyzická osoba, od roku 2000 jako společnost s ručením omezeným. Během této doby využilo našich služeb již několik tisíc spokojených zákazníků. Kanceláře Alfa Agency naleznete v Praze, Brně, Bratislavě a také v Sydney!

Kdo je tu pro Vás?

Náš tým tvoří mladí lidé, kteří mají se studiem v zahraničí osobní zkušenosti a kteří vždy velmi dobře poradí a ochotně pomohou s výběrem vhodného kurzu, školy, zajištěním ubytování a dopravy, s vyřízením víza. Zastupujeme několik desítek zahraničních jazykových škol a organizací. Tyto zahraniční školy pravidelně navštěvujeme a zároveň sledujeme zpětnou vazbu našich studentů.

Co nabízíme?

Naše agentura nabízí studijní a pracovní programy po celém světě. Jednou z našich nejsilnějších destinací je nicméně Austrálie. Každým rokem “vyšleme“ do této destinace více jak 200 studentů a řadíme se tak k největším, nejsilnějším a dovolíme si tvrdit i nejkvalitnějším agenturám v této oblasti. Úzce spolupracujeme s Australskou ambasádou ve Vídni a pravidelně ji navštěvujeme za účelem vyřízení víz pro naše klienty. V každé pobočce Alfa Agency naleznete vždy někoho z našeho týmu, kdo má s Austrálií osobní cestovatelské a studijní zkušenosti. 

Máme nějaké certifikace?

Veškeré informace o Austrálii, možnostech studia a práce naleznete v našem katalogu a na našem speciálním serveru www.studiumvaustralii.cz, věnovaném pouze Austrálii. Na serveru a katalogu Alfa Agency se také můžete setkat se značkou “Australian Centre for Education“. Jedná se o značku a logo, kterou máme zaregistrovanou v ČR a SR a která má charakterizovat naši specializaci a zaměřenost na Austrálii. Stejný název nese i naše kancelář v Sydney.

Naše společnost se může pyšnit prestižní certifikací English Australia. Členem tohoto programu mohou být pouze agentury, které se Austrálií zabývají dlouhou dobu, vypravili do Austrálie daný počet studentů a celkově dodržují vysokou kvalitu zprostředkování studijních pobytů.

      

Každoročně se také účastníme mezinárodních konferencí, kde se setkáváme se zástupci škol z celého světa, abychom mohli neustále zlepšovat a rozšiřovat naši produktovou paletu. Největší konference zaštituje ICEF, čímž se můžeme pyšnit titulem ICEF Agency a pravidelně se vydáváme na ICEF konference do Berlína, Miami či přímo do Austrálie.

Ani ostatní destinace a programy samozřejmě neopomíjíme. Kompletní výčet produktů naleznete na našich web stránkách www.alfa-agency.cz a také v našich katalozích, které Vám rádi na požádání zašleme!

Věříme, že Vás naše nabídka osloví a že se s Vámi budeme moci podělit o naše bohaté zkušenosti a zkušenosti našich klientů se studijními a pracovními pobyty v zahraničí.

Proč využít našich služeb

 • Naše agentura zastupuje několik desítek zahraničních jazykových škol.
 • Zahraniční školy pravidelně navštěvujeme a zároveň sledujeme zpětnou vazbu našich studentů.
 • Všichni pracovníci Alfa Agency mají s jazykovými kurzy osobní zkušenosti. Poskytnou Vám proto vždy dostatek důležitých a objektivních informací, které potřebujete při výběru vhodného kurzu.
 • Kompletně pro Vás zajistíme jazykový kurz, ubytování, vyzvednutí na letišti, případně další vámi požadované služby.
 • Naše ceny jsou publikovány v původních měnách.
 • Studijní pobyt budete mít smluvně zajištěn s právním subjektem v ČR / SR.
 • Dodržujeme oficiální ceníky škol . S mnohými jsme dokonce dojednali ceny výrazně nižší. Naše náklady hradí školy, které reprezentujeme.
 • Pravidelně připravujeme speciálních slevy a výhodné nabídky.
 • Zdarma pro Vás vyřídíme vízum, pokud jej budete potřebovat.
 • Zajistíme Vám levné studentské letenky, případně autobusovou dopravu.

Pro konkrétní cenovou nabídku nás kontaktujte. 

Cena zahrnuje:

 • umístění a studium na střední škole v USA
 • ubytování v hostitelské rodině po dobu pobytu, stravu
 • vyzvednutí na letišti v místě pobytu hostitelskou rodinou nebo místním koordinátorem
 • podklady pro vyřízení J1 víza (formulář DS 2019, vízové formuláře)
 • školní učebnice pro povinné předměty, informační materiály o programu
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu – pomoc s vyplněním přihlášky, s žádostí o víza
 • informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před odletem
 • podporu místního koordinátora v USA, bezplatnou non-stop help line v USA
 • informační schůzky s lokálním koordinátorem v průběhu pobytu

Cena nezahrnuje:

 • poplatek za výběr regionu/státu, popříletový camp v USA
 • zpáteční letenku do cílové destinace v USA
 • zdravotní pojištění (1 000 USD)
 • vízové poplatky (160 USD) a poplatek SEVIS (220 USD)
 • kapesné (doporučujeme 250–350 USD/měs.)

 

 

 

Pro konkrétní cenovou nabídku nás kontaktujte. 

Cena zpravidla zahrnuje

 • umístění a studium na vybrané střední škole v USA
 • ubytování v hostitelské rodině nebo na internátu školy
 • stravu (polopenze/plná penze)
 • vyzvednutí na letišti
 • vízovou dokumentaci pro studentská víza F1
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu

Cena zpravidla nezahrnuje

 • zpáteční letenku do cílové destinace
 • dodatečné školní poplatky za učebnice, sportovní aktivity, výlety
 • zdravotní pojištění
 • kapesné během pobytu (doporučujeme 250–350 USD/měsíc)

 

 

Z blogu našeho studenta
více na www.exchange-texas.blogspot.cz

Homecoming

How to describe this event in one word? Awesome! But let’s move a little bit backward. What is Homecoming? It is a huge social event in American schools (you have homecoming in a high school and also in a college – and I will of course talk about high school homecoming). The main idea is to “come home” after graduation. So this event is for ex-students who already graduated and want see their old school, meet their former teachers, and very often this is time for some kind of class reunion. The second highlight of homecoming is building school spirit. We had this event after 3 weeks of school so everything was still strange before for me. During this week and after homecoming I have started to feel better about school. I finally know people in my school and know my way around the building. I think that homecoming enhanced school spirit for many new students and made us feel welcome.

Homecoming is celebrated for a week and I already wrote about the activities in my previous article (special dress themes, parade, pep rally) so I’ll move to the Friday (American) football game. This was my absolutely first football game ever so I was pretty excited. When we arrived to the Berry Center, I saw an outstanding facility. This stadium for high school games is simply something amazing. It has two floors and more than 12 000 seats! The design of the stadium is influenced by ancient (I think) architecture with arena seating. We played against Cy-Lakes HS. The crowd came out to enjoy the game and there were between 6-7k people on our side and approximately 500 Cy-Lakes fans. We wanted to win more than Cy-Lakes because it was our homecoming game! You simply can’t lose on your homecoming game!!! The first half ended 17:0 for Mustangs (Cy-Ranch). Each school had performances during half time. Cy-Lakes band and drill team were interesting to watch as they performed on the field. The Cy-Ranch performance was not exciting because their performance included an introduction of all the candidates for homecoming king and queen. In the second half, I walked around the stadium to meet and greet my friends. The Mustangs expanded their lead and won 32:2. After the game I finally learned the basic rules of American Football. I had a good time with Mark (my host-brother) and the other exchange students and their host-siblings.

Next day (Saturday) was the main day of homecoming. Before the homecoming dance you usually go to the dinner with your date or with a group of friends. Mark and I started the evening at 4pm. We put on suits and Glen drove us to dinner. I met with the group of exchange students and their siblings and Mark went to dinner with his friends. I had dinner at Cypress Grill Station and had a good time with great people. We also took a lot of pictures. (Melanie, our local coordinator, is crazy about taking photos). At 8pm we moved from the restaurant to the school for the Homecoming dance (the main part). Some students left us after dinner but almost everyone from my group was there. After a while our group joined Lauren (another exchange student’s host-sister) with her 3 friends. I also met some friends from school. We danced, took a lot of pictures (especially selfies), and had fun at school till 11pm. I learned what a special social event homecoming is for all of the students. After 11pm we moved to Denny’s and continued our celebration. We had breakfast there. For me calling my midnight meal “breakfast” was a little bit weird.. :D Between 1-2am our group dissolved. I got home after 2am totally tired but excited that I had such a great time! Homecoming was the best event with friends so far :)

Martin Mužík, Texas
Rok na střední škole v USA (J1)

Ahoj Báro,

mám se tu super. Prvních 14 dní bylo těžkých, ale už to začíná být lepší. Ve škole jsem se ztrácela, je obrovská na naše školy v ČR. Je nás na škole 6 výměnných studentů (Německo, Srbsko, Ukrajina, Chile a Itálie). Skamarádila jsem se s klukama z Itálie a Chile, jsou v pohodě a je s nima sranda. Naše rodiny se znají :)
Na tancování s holkama je to dobrý. Už jsem tančila na americkým fotbale, bylo to úžasný! Ta atmosféra, jak všichni fanděj a sejde se tam celá škola! Úžasnej zážitek.
S rodinou jsme byli na výletě v Chicagu a Wisconsinu (táta s bráchou jeli rybařit) a já se Cindy jsme šly spíš na nákupy :D.
Nemůžu uvěřit tomu, že už jsem tady měsíc! Strašně to utíká. Všichni se mě tady sice ptaj na otázky typu jestli máme stejný auta, nebo jestli máme McDonald a myslej si, že jsme Československo, ale už jsem si nějak zvykla jim všechno vysvětlovat :D
Se Cindy se chystáme chodit do fitka cvičit, tak se těšim!
Měj se hezky a posílám pozdrav do ČR! :)))

Jana Linková, Iowa
Rok na střední škole v USA (J1)

Cena zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole v Kanadě
 • ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
 • vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu
 • podporu koordinátora po dobu programu
 • pojištění léčebných výloh

Cena nezahrnuje

 • zpáteční letenku do Kanady
 • veškeré náklady na přepravu během školního roku
 • učebnice a pomůcky, extra uniformu, sportovní vybavení
 • příplatek za speciální stravu
 • kapesné během pobytu – doporučujeme 250–350 CAD/měs.
 • vízové poplatky

Pozn.: Pro studium v Kanadě, které nepřesáhne 6 měsíců, není nutné vízum! Při delších programech ano, nicméně jsme zde pro vás a rádi vám se vším pomůžeme!

Od března 2016 je k vstupu do Kanady potřeba eTA (electronic Travel Authorization) s čímž Vám rádi pomůžeme!

 

 

Cena zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole v provincii Nova Scotia
 • ubytování v hostitelské rodině, vlastní pokoj, plnou penzi
 • vyzvednutí a odvoz na letiště
 • po-příjezdové setkání v Kanadě
 • pojištění léčebných výloh a odpovědnosti
 • podporu místního koordinátora
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu

Cena nezahrnuje

 • zpáteční letenku do Kanady; učebnice a pomůcky na škole
 • kapesné během pobytu (doporučeno 250–350 CAD na měsíc)
 • vízové poplatky
 • příplatek za speciální stravu

Pozn.: Pro studium v Kanadě, které nepřesáhne 6 měsíců, není nutné vízum! Při delších programech ano, nicméně jsme zde pro vás a rádi vám se vším pomůžeme!

Od března 2016 je ke vstupu do Kanady potřeba eTA (electronic Travel Authorization) s čímž Vám rádi pomůžeme!

Cena zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole v Britské Kolumbii dle programu
 • ubytování v host. rodině, vlastní pokoj, plnou penzi
 • vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu
 • podporu koordinátora po dobu programu
 • pojištění léčebných výloh

Cena nezahrnuje

 • zpáteční letenku do Kanady
 • veškeré náklady na přepravu během školního roku
 • náklady na učebnice a školní pomůcky
 • kapesné během pobytu – doporučujeme 250–350 CAD/měs.
 • vízové poplatky

Pozn.: Pro studium v Kanadě, které nepřesáhne 6 měsíců, není nutné vízum! Při delších programech ano, nicméně jsme zde pro vás a rádi vám se vším pomůžeme!

Od března 2016 je k vstupu do Kanady potřeba eTA (electronic Travel Authorization) s čímž Vám rádi pomůžeme!

 

Pro konkrétní cenovou nabídku nás kontaktujte. 

Cena zpravidla zahrnuje

 • umístění a studium na soukromé střední škole v Kanadě
 • ubytování v hostitelské rodině nebo na internátu
 • stravu (polopenzi/plnou penzi)
 • vyzvednutí a odvoz na letiště
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu

Cena zpravidla nezahrnuje

 • zpáteční letenku do Kanady
 • učebnice a pomůcky do školy
 • kapesné během pobytu (doporučeno 250–350 CAD na měsíc)
 • vízové poplatky při pobytu delším než 6 měsíců
 • zdravotní pojištění

 

Úvod

Každý kluk jistě někdy vzal do ruky hokejku. A kdo to myslí s hokejem trochu vážně, začne dříve nebo později pokukovat po kolébce tohoto sportu, po Kanadě. Je jasné, že pro efektivní vyučování je důležitá motivace a pozitivní nálada. Pokud spojíte studium na kanadské střední škole s něčím, co milujete - tedy s HOKEJEM, máte zaručené, že se domů vrátíte nejenom se zajímavým hokejovým „životopisem“, ale také s perfektní angličtinou.

Možnosti

Ve spolupráci s několika partnerskými školami, ať již státními nebo privátními, vám zprostředkujeme pobyt, který skloubí akademickou výuku se sportem. Můžete strávit semestr nebo rok na kanadské střední škole a hokeji se věnovat na úrovni školního nebo lokálního týmu, anebo se zajímat o přijetí na hokejovou akademii.
V rámci některých programů jsme vám rovněž schopni zajistit hokejovou hostitelskou rodinu. Soužití s kanadským „host father“, který sám hokej aktivně hraje, vám pomůže rychle se začlenit mezi místní milovníky hokeje.

 

Ahoj Báro,

má zkušenost s hokejem v Kanadě byla jednou z neocenitelných životních zkušeností. Poznal jsem pravý tvrdý kanadský hokej a přiučil se novým technikám. Dále jsem se spřátelil s hokejistky, se kterými jsem trávil většinu času na ledě a tím si i zdokonaloval angličtinu. Trenéři byli vůči mně shovívaví a tolerovali můj osobní přístup k hokeji. Na zápasy jsem se vždy těšil, protože se vždy sehrál kvalitní zápas a každý soupeř byl rovnocenným. Jen rozhodčí byli občas na obtíž, ale to k tomuto sportu prostě patří.

Honza
Rok na střední škole v Kanadě (Nové Skotsko)


Zdravím Báro,

hrát hokej byla nejlepší část mého pobytu v Kanadě. Hokej je pro mě zvláštní záležitost. Nejenom, že je to možnost potkat nové přátelé, ale také zažít nezapomenutelné momenty, na které budete vzpomínat navždy. Být součástí týmu a reprezentovat školu nese řadu povinností, jako být brzy ráno na tréninku a dojíždět na zápasy, ale jde taky o to poznat jejich zvyky, jako je třeba chodit v den zápasu po škole v obleku... A ačkoliv budete poprvé nervózní, potom zjistíte, že je to skvělý pocit.

Adam 
Semestr na střední škole v Kanadě (Nové Skotsko)

 

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

 

 

 

Ceny pro školní rok 2021/2022

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

 

Ceny pro školní rok 2021/2022

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

 

 

Ceny zahrnují

 • umístění a studium na střední škole v Irsku
 • ubytování v hostitelské rodině, stravu
 • vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
 • informační materiály k programu
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu
 • podporu studentského poradce a tzv. Guardianship po dobu programu
 • pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia

Ceny zpravidla nezahrnují

 • zpáteční letenku
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • veškeré náklady na přepravu během školního roku
 • učebnice a pomůcky, uniformu, sportovní vybavení
 • ubytování během vánočních a velikonočních prázdnin
 • kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 EUR/měsíc)

 

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

 

Cena zpravidla zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole v Německu
 • ubytování v hostitelské rodině
 • stravu – polopenzi, případně plnou penzi
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • vyzvednutí na letišti/nádraží při příjezdu
 • podporu místního koordinátora v Německu
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu
 • pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia

Cena nezahrnuje

 • školní učebnice a fotokopie (cca 50 EUR), školní obědy, školní výlety apod.
 • zpáteční letenku/jízdenku
 • místní dopravu (40 - 80 EUR/měsíc)
 • kapesné během pobytu (doporučujeme cca 250 EUR/měsíc)
 • případný jazykový kurz před začátkem školního roku (podrobnosti u nás v kanceláři)

 

Cena zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole ve Španělsku
 • ubytování v hostitelské rodině po dobu pobytu
 • stravu – polopenzi (případně plnou penzi)
 • účast na orientačním setkání po příletu
 • vyzvednutí na letišti při příletu
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu, zprávy rodičům
 • podporu místního koordinátora ve Španělsku

Cena nezahrnuje

 • zpáteční letenku
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • kapesné během pobytu (doporučujeme 200 EUR/měsíc)
 • náklady na učebnice, školní pomůcky, školní uniformu, je-li vyžadována, případně další poplatky obdobného charakteru
 • možnost studia na soukromých školách – informace v kanceláři
 • garance oblasti – informace v kanceláři

 

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

Stále přemýšlíte nad možností studia na střední škole v zahraničí? Přečtěte si zkušenosti našeho studenta, který tento program zažil na vlastní kůži!

Vážení rodiče, milí studenti,
už jsou to čtyři roky, co jsem odletěl do Colorada na high school program. Rok po návratu ze Spojených států jsem odjel na semestr do Německa a poté na půl roku do jihoamerického Ekvádoru. Byť se jedná o naprosto odlišné kouty světa, jiné světadíly a rozdílné komunity, mají jedno společné: všechny se zasloužily o nezapomenutelný zážitek, který mě formuje po zbytek života, a o autentické nahlédnutí do cizí kultury.

Když se mě přátelé ptají, jaké to vlastně je odcestovat do neznámých končin, odpovídám, že se cítíte jako na nekončící dovolené. Znáte ten pocit, když přiletíte — ať už s rodinou či kamarády — do starobylého města, nebo dojedete do kempu zahraničního národního parku, a vše je pro vás nové? Na jídelníčku figurují neznámá slova, a ani to, co se objeví na talíři, význam slova neobjasní. Místní lidé vám sice nerozumí, ale mile vás pohostí. Potkáváte mladé turisty,
s nimiž se seznámíte a na facebooku udržujete kontakt ještě dlouhá léta. Ze začátku se ztrácíte, ale o to lépe poznáte malebná zákoutí, která v průvodcích nenajdete. Ale přednostně, každý den přináší něco osvěžujícího, něco, co vás okouzlí, něčemu naučí, překvapí vás, inspiruje, pomůže vám překonat své hranice a limity a tím vás navždy obohatí.
A přesně tak se cítíte od okamžiku, kdy se v České Republice odlepíte od země a vyletíte vstříc novým zkušenostem. Nové vjemy se na vás hrnou takovým tempem, že je místy až těžké vše vstřebávat, každý den je něčím zajímavý, výjimečný, osvěžující, a to se může jednat třeba jenom o obyčejný školní den. Tím, že jste ale mimo svoje domovské město, všechny aktivity rázem získávají další rozměr a stávají se nevšedními.
Pokud chcete zažít pocit neustálého objevování, které je ovšem ustáleno zázemím hostitelské rodiny, které vám za semestr tak přirostou k srdci, že budete udržovat kontakt ještě dlouho, určitě vám upřímně doporučuji vycestovat kamkoliv do zahraničí. Ideálně ještě během střední školy či gymnázia: s výjezdem v této době, jeho jedinečností a neuvěřitelným přínosem se totiž stáž v dospělosti vůbec nedá srovnat.
Přeji vám co nejvíce štěstí a odvahy při výběru destinace a pokud byste měli jakékoliv dotazy, co se mé zkušenosti týče, neváhejte mě přes Alfu kontaktovat.

Marek 
Rok na střední škole v USA, semestr na střední škole v Německu, semestr na střední škole v Ekvádoru

       

Proč si vybrat Alfa Agency?

• dvacetiletá zkušenosti se studijními pobyty v zahraničí
• vynikající servis
• spolupráce s prověřenými partnery
• studium v zahraničí na míru

Předběžná přihláška pro studium na střední škole v zahraničí ke stažení zde.

Jednotlivé programy se mohou v detailech trošku lišit, všechny se ale vyznačují následujícími vlastnostmi:

 • vyučování od pondělí do pátku s místními studenty
 • střídání různých předmětů (matematika, jazyk, dějepis, fyzika atd.)
 • o vašem zařazení do příslušného ročníku rozhoduje váš věk, dosavadní studijní výsledky a míra podobnosti zahraničních a tuzemských školních osnov
 • studovat můžete jeden semestr nebo celý školní rok, případně i krátkodobě (dva až tři měsíce)
 • každý student má svého koordinátora – místního zástupce zahraniční organizace, který po celý školní rok dohlíží na studenta i jeho prospěch, pomáhá při řešení každodenních situací a řeší případné problémy
 • student žije jako člen hostitelské rodiny, která mu poskytuje ubytování a stravu (neplatí pro studenty soukromých internátních škol); v některých zemích jsou tyto rodiny dobrovolnické (např. USA, Německo, Francie), v jiných placené
 • studium je zpravidla uznáváno MŠMT jako soustavná příprava na budoucí povolání
 • určeno studentům ve věku 14–19 let
  (viz podmínky jednotlivých zemí)
 • určeno pro studenty se solidní znalostí jazyka dané země

Předběžná přihláška pro studium na střední škole v zahraničí ke stažení zde.

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ PROGRAMU HIGH SCHOOL

Zařízení celého studia zahrnuje několik důležitých kroků, se kterými Vám budeme pomáhat a vše společně vyřídíme.

 1. Předběžná přihláška
  Vyplňte a odešlete nám předběžnou přihlášku, kterou naleznete na našich webových stránkách ZDE. Na základě této přihlášky vás kontaktujeme, předběžně zjistíme, zda splňujete základní kriteria, podáme vám další informace a domluvíme si s vámi osobní schůzku v naší kanceláři.

 2. Osobní pohovor, jazykový test
  V kanceláři Alfa Agency absolvujete krátký rozhovor, kterým zjistíme vaši motivaci a předpoklady ke studiu v zahraničí. Testem ověříme vaše znalosti cizího jazyka. Po zaplacení registračního poplatku do programu ve výši 2 000 Kč/80 EUR vám předáme přihlašovací balíček.

 3. Podpis smlouvy, zálohová faktura
  Po přijetí pečlivě vyplněné přihlášky a dalších dokumentů s vámi podepíšeme smlouvu a vystavíme vám zálohovou fakturu na první splátku programu.

 4. Akceptace do programu
  Vaše přihláška spolu s ostatními dokumenty putuje k zahraniční partnerské organizaci. Ta ji zkontroluje a pokud je vše v pořádku, oficiálně potvrdí vaše přijetí do programu. Od tohoto okamžiku máte garantováno nalezení vhodné hostitelské rodiny i školy.

 5. Doplatek ceny programu
  Zahraniční organizace zašle oficiální dokumentaci k žádosti o víza. Zároveň vám předáme fakturu na doplatek ceny programu.

 6. Vyřízení víza
  Následuje podání žádosti o víza (pokud jsou zapotřebí). S přípravou podkladů pro víza vám samozřejmě pomůžeme. 

 7. Umístění v hostitelské rodině a škole
  Partnerská organizace v zahraničí zašle informace o umístění v hostitelské rodině a škole, začátku školního roku apod. Následně doporučujeme navázat kontakt s rodinou a udržovat jej až do vašeho odjezdu do zahraničí. 

 8. Rezervace letenky
  Rezervujeme vám letenku na letiště, které je nejblíže bydlišti vaší hostitelské rodiny.

 9. Hurá do světa!

Přerušení studia v ČR/SR

Na své současné škole si dohodnete, zda zůstanete studenty své současné školy, nebo zda vám škola přeruší studium. Většina ředitelů místních středních škol již tyto programy zná a studenty v získávání zkušeností v zahraničí podporuje. Vedení školy po vašem návratu ze zahraničí rozhodne, zda budete muset skládat rozdílové zkoušky z předmětů, které jste v cizí zemi neabsolvovali, nebo opakovat ročník.

Sociální dávky, platba zdrav. pojištění v ČR

Ve většině případů je studium na střední škole v cizině považováno za součást soustavné přípravy na budoucí povolání a rodiče tedy mají nárok na sociální dávky spojené s péčí o nezaopatřené dítě, případně o další sociální výhody, které jim zákon přiznává. Zároveň za studenty platí zdravotní pojištění v takovémto případě stát. Rodiče musí nicméně požádat Ministerstvo školství o tzv.: „Rozhodnutí o postavení studia na středních školách v zahraničí na úroveň studia na středních školách v ČR…“.

Postup je následující – na MŠMT studenti či rodiče musí po zahájení studia doložit:

 • Originální potvrzení o studiu vystavené zahraniční SŠ (obsahující datum zahájení studia, předpokládané datum ukončení studia).
 • Učební plán (výčet vyučovacích předmětů a počet vyučovacích hodin týdně).
 • Vyplněnou žádost – „ Žádost o posouzení postavení studia na SŠ v cizině pro sociální účely u účely zdravotního pojištění“
  formulář ke stažení zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/uznavani-kvalifikaci-studium-v-zahranici. 
 • plnou moc

Více detailů: +420 234 811 685studiumvcizine@msmt.cz.
V některých případech, zejména u krátkodobých středoškolských programů, zůstane účastník studentem české střední školy. V tomto případě není nutné žádost podávat, zdravotní a sociální pojištění je za studenta automaticky nadále hrazeno státem zde v ČR.

Maturita v cizině

Zahraniční škola není povinna umožnit studentům složit maturitu či získat jakýkoliv diplom nebo potvrzení o absolutoriu. Pokud vám to však vedení školy umožní a vy v cizině úspěšně ukončíte středoškolské vzdělání a obdržíte diplom, můžete si jej v ČR/SR nechat tzv. „nostrifikovat“ (uznat) Ministerstvem školství. Tento diplom má pak stejnou váhu jako naše maturitní vysvědčení a opravňuje studenta k podání přihlášky na vysokou školu.

Pojištění léčebných výloh do zahraničí

Všem účastníkům studijních pobytů v zahraničí důrazně doporučujeme zařídit si kvalitní úrazové a zdravotní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí. Při studiu na středních školách (High Schools) je pojištění povinné a v některých případech je již zahrnuto v ceně programu. V ostatních případech je třeba si pojištění sjednat.  

Předběžná přihláška pro studium na střední škole v zahraničí ke stažení zde.

 

Při pobytu v zahraničí nabízíme více typů ubytování, jedná se hlavně o hostitelskou rodinu nebo internát.

Ubytování v hostitelských rodinách

Tuto možnost volí naprostá většina našich studentů. Život v hostitelské rodině poskytuje jedinečnou možnost dozvědět se o kultuře dané země přirozenou cestou vše takzvaně z první ruky. Stejně tak přirozené je studium jazyka od hostitelských rodičů a sourozenců, které doplňuje akademické studium ve škole.
Ubytování v hostitelské rodině není podnájmem, ale soužitím s rodinou se vším, co k tomu patří. Rodina vás vnímá jako svého člena a zapojuje vás do svého každodenního života. U rodiny máte svoje zázemí a podílíte se na každodenních aktivitách jako další člen. Studenti si při pobytu v zahraničí často vytváří s rodinou vazby, které přetrvávají po několik let.

                

Ubytování na internátu

Bydlení na studentském internátu je další možností při studiu na zahraniční střední škole. Toto ubytování nabízí jen některé školy například ve Velké Británii, Spojených státech nebo Kanadě. Výhodou je neustálý kontakt s místními i mezinárodními spolužáky. Tímto způsobem často vznikají přátelství na celý život.
Internátní školy mají výborné zázemí pro aktivity po výuce, jako jsou různá sportoviště, bazén, posilovna, ateliér, hudební sál, divadelní scéna pro dramatický kroužek, apod.
Studenti jsou ubytováni v tzv. boarding houses, které jsou rozdělené pro dívky a chlapce; pokoje jsou většinou pro dva až tři studenty. V boarding houses žije i část personálu školy. Tento personál tak studentům nahrazuje lokálního koordinátora, kterého mají k dispozici studenti při ubytování v hostitelských rodinách.

Lokální koordinátor

Lokální koordinátor je pojítkem mezi studentem, školou a hostitelskou rodinou. Žije v dané zemi a se studenty je v kontaktu ještě před jejich odletem do zahraničí. Koordinátoři mají bohaté zkušenosti s výměnnými programy a studentům jsou k dispozici ke konzultacím, sledují průběh jejich studia a pomáhají jim řešit případné problémy. Koordinátoři bydlí poblíž studentů a udržují s nimi pravidelný kontakt. Po příjezdu studentů často pořádají stmelovací aktivity pro mezinárodní studenty, aby se všichni mezi sebou lépe poznali.

Vzdělávací systémy

Země nabízené v tomto katalogu se liší vzdělávacími systémy, které jsou obecně v porovnání s českým školstvím založeny na několika povinných předmětech a velkém výběru z volitelných předmětů. Nejdůležitější informace naleznete vždy u konkrétní destinace.

Předběžná přihláška pro studium na střední škole v zahraničí ke stažení zde.

Co musím splnit pro přijetí do programu?

Hlavní předpokladem je vaše chuť a motivace se programu zúčastnit. Samozřejmostí je také podpora ze strany rodiny. Jazykové předpoklady se liší podle destinace, v některých zemích je vyžadován jazykový test. Obecně se předpokládá komunikativní znalost daného jazyka. Vliv dosavadního prospěchu se liší u jednotlivých programů.

Jakou destinaci pro svoje studium si mám vybrat?

Výběr destinace závisí na vašich představách o studiu v zahraničí. Některé programy jsou více akademicky zaměřené, jiné nabízí výbornou možnost, jak skloubit studium a volnočasové aktivity. Studium v jednotlivých destinacích se také liší v náročnosti. S výběrem vhodné destinace právě pro vás vám velmi rádi pomůžeme.

Můžu si říct o konkrétní místo svého pobytu?

Umístění, např. ve městě či místě, které si student vybere, jsme schopni u většiny programů garantovat. U programu High School v USA si můžete zvolit oblast a partnerská organizace se bude snažit najít
pro vás rodinu právě tam.

Jaké si můžu zvolit ubytování?

Nejčastěji bydlí studenti u hostitelské rodiny, u některých programů je možnost zvolit si ubytování na internátu.

Můžu si svoji hostitelskou rodinu vybrat?

Umístění do hostitelské rodiny probíhá na základě vaší přihlášky, doporučujeme tedy uvést o sobě a o svých zájmech co nejvíce podrobností.

Kdy se dozvím informace o hostitelské rodině?

Čím dříve podáte přihlášku, tím více času má partnerská organizace na hledání vhodné hostitelské rodiny. Podrobnosti o rodině se můžete zpravidla dozvědět nejdříve tři měsíce, nejpozději však dva týdny před odjezdem.

Jak se dostanu z letiště ke své rodině?

Studenty středních škol na letišti vyzvedává hostitelská rodina nebo lokální koordinátor partnerské organizace, případně nasmlouvaná společnost. 

Co když se mi hostitelská rodina nebude zamlouvat?

Těžko můžete říct, že se vám rodina nelíbí ještě před tím, než se s ní osobně seznámíte. Pokud však vznesete závažné a oprávněné námitky během vašeho pobytu, vynasnaží se vám partnerská organizace najít rodinu jinou.

Co když budu mít s hostitelskou rodinou neshody?

I to se stává. V tomto případě kontaktujte svého lokálního koordinátora nebo studijního poradce a ten vám problémy pomůže vyřešit. Většinou se jedná o drobná nedorozumění. Pokud jsou neshody s rodinou závažnější nebo dlouhodobé, rozhodne o dalším postupu přímo vedení partnerské organizace.

Jaké předměty budu v zahraničí studovat?

Většinu předmětů, které budete studovat, si vyberete sami. Nabídka je opravdu široká a zvolit si můžete i ne úplně tradiční předměty. Studovat tak můžete třeba design, uměleckou fotografii, politické vědy, apod.

Jak se začlením do své nové školy?

Školy jsou zvyklé na přítomnost zahraničních studentů a jsou na ně dobře připravené. Nemusíte se tedy ničeho obávat. U mnoha programů začnete svoje studium popříjezdovým setkáním, kde se seznámíte s ostatními mezinárodními studenty a místními koordinátory. Většinu vašich spolužáků budou nicméně tvořit místní studenti a tím, že neexistují mateřské třídy, budete mít skvělou příležitost se v krátkém čase potkat a spřátelit se spoustou z nich.

Můžu v zahraničí řídit motorové vozidlo?

Ne, pokud jste účastníkem programu High School. A to i pokud jste držitelem řidičského průkazu v ČR/SR. Z bezpečnostních důvodů.

Může mě v zahraničí navštívit moje rodina?

Nejvhodnější čas pro návštěvu vaší rodiny je po ukončení vašeho studia. S rodinou tak můžete procestovat vaši hostitelskou zemi a ukončit tak svoji zkušenost s těmi, kdo vám váš pobyt umožnili.

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí.

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

 

 

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

 

Státní střední školy

Belgie je zemí zasazenou mezi Německo, Francii, Nizozemí, Lucembursko a Severní moře. Brusel jako sídlo evropské komunity vytváří ideální podmínky pro přijímání návštěvníků z různých zemí světa. Belgičané jsou velmi příjemní a tolerantní a mají velký smysl pro humor. Součástí Belgie je samozřejmě skvělá čokoláda a wafle, nicméně kromě toho na váš čeká také země se zajímavou kulturní historií i přítomností. 

Vzdělávací systém Belgie

Belgický vzdělávací systém patří k nejpropracovanějším ve světě a klade na studenty vysoké nároky. Školní týden probíhá od pondělí do pátku a předměty, které můžete očekávat, jsou holandština/francouzština (podle hlavního jazyka, který si vyberete), matematika, biologie, zeměpis, fyzika, historie, tělocvik, cizí jazyky a volitelné kurzy (např. ekonomie, třetí cizí jazyk, apod.) Školní rok probíhá jako u nás, tedy od září do června. 

 

                                                                     

Studium na americké státní škole s důrazem na umělecké nadání je dostupné 15 -18-ti letým studentům, kteří chtějí poznat studium v rušném velkoměstě. Jedná se o výběrový program, který začíná skype pohovorem s americkou stranou a končí minimálně 5 měsíčním pobytem v Californii. Studium je určeno všem studentům, kteří si chtějí rozšířit své umělecké dovednosti v tanci, hudbě, herectví, výtvarném umění, u filmu, skatu a mnoho dalších odvětví!

Je důležité, aby si student po celou dobu studia udržoval nejhůře trojky a aktivně se zapojoval do školního a kulturního dění. Výběr školních předmětů je na studentovi, s tím, že 4 předměty musí být akademické a minimálně 2 jsou volitelné. Pro maximální podporu anglického jazyka jsou pro mezinárodní studenty k dipsozici také speciální kurzy angličtiny navíc. 

Program je vhodný pro umělecky nadané studenty, kteří se chtějí dále tímto směrem rozvíjet a poznávat Los Angeles. Pokud hledáte spojení studia umění a života ve velkoměstě plném celebrit, L.A. vaše požadavky splní na jedničku!  Školy se nachází v Severním Hollywoodu - čtvrti NoHo Art District, kde je umístěno přes 20 divadel, nespočet profesionálních tanečních studií, galerií, nahrávacích studií a samozřejmě obchůdků. 

Po dobu studia je student ubytován v hostitelské rodině, která je pečlivě vybíraná. Většina z nich je zcestovalá a dobře ví, jaké to je trávit čas mimo svůj rodný domov a od první chvíle zapojí svého nového člena do jejich pravé americké atmosféry. 

 

 

 

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

Tento středoškolský program Vám umožní poznat nádhernou temperamentní zemi s bohatou historií a kulturou a zároveň si zdokonalit španělštinu, jeden z nejpoužívanějších jazyků světa!

Naše partnerská organizace ve Španělsku je spolehlivý sympatický partner, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Nejvíce se nám líbí, že pro své studenty žijí a jejich obrovské nadšení pro jejich program je nakažlivé! Moc rádi posíláme své klienty právě do Španělska, kde víme, že rozumí hlavním přínosům studia v zahraničí a o studenty se báječně postarají!

Španělsko má velmi kvalitní vzdělávací systém. Do programu jsou akceptováni i studenti bez předchozí znalosti španělštiny a díky dlouhodobým zkušenostem jsou naši partneři schopni se o ně postarat a jazyk je naučit. Ten kdo si přijede španělštinu zdokonalit má jedinečnou příležitost se k jazyku dozvědět i něco o původní španělské kultuře, pozoruhodném mísení katolicismu a historických vlivů maurů a islámu, nádherném umění, které odsud pochází i třeba o fotbale, který tady opravdu umí hrát!

Španělského programu se lze účastnit na školní rok či semestr, ale také pouze na měsíc či trimestr! Můžete tak zažít střední školu v zahraničí a nepřijít tak o učivo ve své domovské škole. Čím déle ale zůstanete, tím líp se samozřejmě rozmluvíte, tím více zajímavých lidí potkáte a tím více zážitků nastřádáte!

 

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

Internátní školy neboli Boarding Schools jsou velmi oblíbenou variantou studentů, kteří chtějí strávit svůj středoškolský pobyt mezi ostatními studenty a bydlet přímo v kampusu školy. Mezinárodním studentům je umožněno semestrální, roční či víceleté studium i s možností zakončení maturitou. Tyto školy mají vždy velmi vysokou úroveň vzdělání a většina absolventů pak pokračuje na prestižních amerických univerzitách.

 

Pro konkrétní nabídku nás kontaktujte. 

Rakousko

Rakousko je země vyhlášená pro svou barvitou přírodu, ať už se vydáte na nádherné pohoří Alp s nesčetnými možnostmi pro lyžování nebo se uchýlíte ke krystalovým jezerům k odpočinku v letním obodobí. A kdo se věnuje hudebnímu umění, Salzburg je jedním z nejpopulárnějších míst pro milovníky klasické hudby. Na své si přijdou jak příznivci velkých měst, tak malebných vesniček se všudypřítomnou starší architekturou a romantickým nádechem v místních uličkách.
 

Studium na střední škole v Rakousku

Systém školství v Rakousku je odlišný od našeho českého, základní škola zde trvá 5 let, poté jdou studenti rovnou na osmileté studium na Gymnasium. Kromě všeobecného gymnázia si žáci mohou již zvolit svoji specializaci, a to od hudebního, sportovního, přes vědecké, ekonomické až po pedagogicky zaměřené studium. Stejně jako u nás je i rakouská střední škola ukončena maturitní zkouškou (Abitur), poté pokračují studenti velmi často na univerzitu. V Rakousku se na středních školách nenosí žádná uniforma a většina škol je státních. Většina mezinárodních studentů je umístěna do 5., 6. nebo 7. ročníků gymnázia, a to v závislosti na jejich úrovni německého jazyka. Navíc školy také nabízí extra jazykové kurzy pro co nejrychlejší aklimatizaci. Studenti během svého programu absolvují cca 10 předmětů, včetně dvou cizích jazyků (angličtiny a dalšího volitelného). V rámci školní výuky je také možno se zapojit do nejrůznějších sportovních nebo hudebních aktivit dle Vašich představ. 

 

Ubytování v Rakousku

Studenti bydlí v hostitelských rodinách, které jsou dobrovolnické. Povaha rakouských sousedů je velmi vřelá, vždy vás přivítají do své rodiny s nadšením ukázat vám svou zemi, představit vám svoji kulturu a zapojit vás do svého každodenního života. Rakušané jsou známí svým nadšením pro cestování, výlety do přírody a objevováním nových měst. Většina z nich bydlí v menších komunitách blízko větších měst a studenti dojíždí do školy místní hromadnou dopravou. Umístění do rodiny probíhá na základě zpracované přihlášky s ohledem na akademické požadavky a také zájmy studenta. Student tak může být umístěn kdekoliv na území Rakouska, lze si zažádat o preferenci určité lokality, kdy však nelze garantovat vyhovění, vše záleží na momentální dostupnosti a také profilu studenta.

 

Tato internátní škola založena v roce 1926 se nachází ve státě Connecticut, v blízké dostupnosti k úchvatnému New Yorku a oslnivému Bostonu. Jedná se o menší rodinou školu o celkovém počtu cca 400 studentů, která má ke svým studentům zcela individuální   

a profesionální přístup. Škole je pro dívky i chlapce a nabízí ročníky 9 - 12. Mezinárodní studenti jsou ze 40 zemí světa. V rámci svého studia si můžete vybrat nejen vysoce akademické Honor a AP předměty, na výběr máte až 100 volitelných předmětů! Takto si každý student sestaví svůj studijní program sám a bude se věnovat jen tomu, co ho doopravdy baví a kam se hodlá ubírat ve své budoucnosti. Kromě toho je k dispozici 40 různých debatních klubů a volnočasových aktivit včetně možnosti zapojit se do jednoho ze 40 atletických týmů.

Ubytování školy je rozděleno do několika menších rezidencí, všechny velmi moderně vybaveny s veškerým zázemím, které studenti potřebují k životu. Studentům jsou k dipsozici domečky ve stylu typické americké vysokoškolské koleje, útulná vilka viktoriánského typu či velmi autentická podoba Bílého domu!

Škola nabízí možnosti pro studenty i co se týče sportů a oblasti umění. 

Pro bližší představu o studiu na škole se podívejte na následující VIDEA

Studium v Marianapolis

Sportovní život v Marianapolis

Studentský život v Marianapolis

 

Ceny na vyžádání v kanceláři.

Státní střední školy v Itálii

Hory, pláže, moře, sníh, památky, jídlo, přátelští lidé, nádherná krajina... Prostě Itálie! Učaruje vám napoprvé, napodruhé ještě víc, a napotřetí už se nebudete chtít vrátit zpět :-). 

Pokud vás láká jižní Evropa a chcete zažít něco neobvyklého ve svém studentském životě a učíte se alespoň jeden rok italštinu, můžete s námi odjet na střední školu právě do Itálie a studovat tak v nádherné zemi, užívat si výborné jídlo, nasávat staletí historie, a poznat blíže život italských rodin!

Školní den probíhá od cca 8.30 do jedné nebo dvou hodin odpoledne od pondělí do pátku, ale nenechejte se překvapit ani výukou v sobotu dopoledne. Budete studovat mimo jiné italštinu, matematiku, přírodní vědy, cizí jazyk, zeměpis, dějepis... tedy podobné předměty jako u nás. 

Hostitelské rodiny jsou dobrovolnické a umístění probíhá po celém území Itálie. Pokud byste chtěli svůj osud lehce ovlivnit, je možné při brzkém zápisu zvolit výběr regionu. Nicméně místa jsou limitovaná, takže není na co čekat!

Součástí programu je také popříletové setkání v Římě, takže pokud vám toto nádherné město zatím unikalo, je nejvyšší čas toho využít, naskočit na letadlo a hurá do Itálie!

 

Cena zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole v Itálii
 • ubytování v dobrovolnické hostitelské rodině
 • strava u hostitelské rodiny
 • vyzvednutí na letišti 
 • informační materiály o programu
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu

Cena nezahrnuje

 • zpáteční letenku do Itálie
 • náklady na cestování z/do školy
 • školní pomůcky a učebnice
 • zdravotní pojištění
 • popříletové setkání v Římě
 • školní obědy
 • kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 EUR/měsíc + 300 EUR na počáteční výdaje)
 • výběr regionu

 

Chcete zažít úplně jiný styl výuky v rámci tradičních boarding schools? Nabídka soukromých internátních škol je opravdu velmi široká. Záleží, zda se chcete akademicky profilovat určitým směrem nebo vás baví nějaký specifický sport.

V každém případě vám pomůžeme najít školu, která bude splňovat všechny vaše požadavky!

A jaké školy máme například v nabídce?

Umělecky orientované školy

 

Sportovně orientované školy

 

Neváhejte se na nás obrátit a společně začneme přeměňovat vaše sny ve skutečnost!

 

 

V rámci F1 programu je možné vybírat z opravdu velmi široké nabídky škol a lze tak vybrat školu, která bude maximálně vyhovovat vašim požadavkům a zájmům.

Řekněte nám, o co konkrétně máte zájem a co má vaše studium v zahraničí splnit, a společně vybereme školu, která pro vás bude ta pravá. 

 

Nova Scotia Locations Reel from Our work on Vimeo.

 

Více videí na kanále vimeo: https://vimeo.com/novascotiaisp. 

Avondale College vyniká vysokou úrovní vzdělání, a řadí se tak mezi největší a nejkvalitnější střední školy na Novém Zélandu. Akademický úspěch studentů je  pro Avondale College klíčový a je podporován sportovními, společenskými  a kulturními  událostmi. Studenti se pravidelně umisťují na předních příčkách v mezinárodních soutěžích v oborech jako je IT, biologie či zeměpis. Škola se nachází nedaleko samotného centra Aucklandu a v posledních letech prošla velmi nákladnou rekonstrukcí, a může se tak chlubit nádherným moderním areálem, který nabízí veškeré možné vybavení pro studenty. Studenti jsou povinni nosit uniformu, což doplňuje a zvyšuje celkový zážitek ze studia v zahraničí.

Nabídka vyučovacích předmětů

Studenti si mohou vybrat z široké nabídky předmětů, tak aby to nejvíce odpovídalo jejich zájmům a akademickému zaměření. Počet předmětů závisí na ročníku studia, základem vždy bývá angličtina a matematika. Mohou si vybírat předměty z přírodních věd (biologie, chemie, fyzika, lidská biologie...), umění (tanec, drama, hudba, kresba, fotografování..), technologie (móda, IT, food technology, hospitality, catering, digitální média, automotive engineering...) ale i společenské vědy (historie, psychologie, cestovní ruch) a jazyky (francouzština, latina, japonština, španělština, maori).

Velký důraz se také klade na sportovní vyžití studentů, v rámci školy je řada sportovních klubu, které dosahují velkých úspěchů. Studenti si mohou vybírat jak z klasických sportů (např. atletika, basketbal, golf, tenis), tak i z těch u nás méně obvyklých (curling, rugby, triatlon, ultimate frisbee, yachting, parkur, lacrosse, kilikiti).

Mezinárodní studenti

Mezinárodní studenti jsou zapisovány do ročníků 9 až 13. Z celkového počtu 2 600 studentů na Avondale College je zhruba 150 mezinárodních. Škola vždy klade velký důraz na to, aby mezinárodní studenti byli z vyváženého národnostního mixu, díky čemuž studenti získají přátele opravdu z celého světa. V současné době na škole naleznete studenty z Itálie, Ruska, Německa, Číny, Vietnamu, Japonska či z Mexika.

Znalost angličtiny

Studenti by měli ovládat angličtinu na komunikativní úrovni, aby byli schopni studovat v cizím jazyce. Z našich zkušeností se ovšem na místě studenti vždy tzv. "rozmluví" a nemají žádný problém. Před začátkem školního roku je možné zlepšit jazykové schopnosti na jazykové škole, kterou vám rádi na přání pomůžeme vybrat.

Naše hodnocení

Avondale College je opravdu velmi kvalitní škola, která klade velký důraz na akademickou stránku vzdělání. Studenti navíc využívají velmi moderní a luxusně vybavený areál, který nabízí veškeré zázemí pro výuku, sporty a další volnočasové aktivity. Atraktivní je také poloha v blízkosti centra Aucklandu.

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

 

Jako všechny novozélandské školy, tak i Mount Maunganui College klade velký důraz na kvalitu vzdělání. Škola se navíc nachází v nádherném, klidném a bezpečném prostředí v blízkosti oceánu. Tato poloha proto vybízí k vyzkoušení neobvyklých aktivit jako je surfing, plachtění, kite-surfing nebo potápění. Samozřejmostí je pestrá škála předmětů a volnočasových aktivit, ze kterých si mohou studenti vybírat.

 

 

Nabídka vyučovacích předmětů

Studenti si mohou vybírat z široké nabídky předmětů, tak aby byl jejich zážitek a přínos ze zahraničního pobytu co největší. Základem většinou bývá angličtina, matematika a v závislosti na ročníku další volitelné předměty. Mohou si vybírat jak klasické předměty jako biologie, historie, chemie, fyzika ale i pro nás více neobvyklé jako počítačová grafika, účetnictví, digitální film, food technology, tanec, drama či kresba.

Samozřejmostí je pestrá nabídka sportovních aktivit, ze kterých si každý vybere něco zajímavého. Naleznete zde např. atletiku, badminton, cricket, cyklistiku, ale i rugby, squash nebo vodní pólo.

Mezinárodní studenti

Mezinárodní studenti jsou zapisovány do ročníků 9 až 13. Na škole celkem studuje 1 350 studentů a z toho je zhruba 60 mezinárodních. Škola vždy dbá na to, aby byl národnostní mix vyrovnaný a žádné národnosti extrémně nepřevládaly. 

Znalost angličtiny

Studenti by měli ovládat angličtinu na komunikativní úrovni, aby byli schopni studovat v cizím jazyce. Z našich zkušeností se ovšem na místě studenti vždy tzv. "rozmluví" a nemají žádný problém. Před začátkem školního roku je možné zlepšit jazykové schopnosti na jazykové škole, kterou vám rádi na přání pomůžeme vybrat.

Naše hodnocení

Vysoká kvalita vzdělání je u Mount Maunganui College samozřejmostí. Škola se odlišuje svojí velmi atraktivní přímořskou polohou, která je ideální k tomu, aby studenti vyzkoušeli aktivity, které nejsou v České republice tak obvyklé. 

Brockenhurst College je velmi prestižní britská střední škola, která se pyšní bezkonkureční polohou v srdci nádherného New Forest National Park v hrabství Hampshire. Škola má více jak stoletou historii a nabízí mnoho A Level kurzů a kurzů vyššího vzdělání. Na škole studuje okolo 3 000 studentů, z čehož je 5 % mezinárodních. Brockenhurst College je tak ideální volbou, pokud chcete zažít pravou atmosféru britské college. Studenti se také každoročně dostávají na nejlepší světové univerzity. Škola Vám navíc zajistí pro pohodlnou dopravu lístek na veřejnou dopravu po celou dobu studia (kromě prvního informačního týdne), studenti většinou jezdí do školy od hostitelské rodiny místním autobusem nebo vlakem. 

Nabídka vyučovacích předmětů

Brockenhurst College nabízí kromě klasických akademických předmětů i celou řadu odborných předmětů, ze kterých si mohou studenti vybírat dle jejich zájmů či budoucího kariérního zaměření. Volitelných předmětů nabízí škola více jak 50, jedná se např. o účetnictví, archeologii, business, počítačové vědy, ekonomiku, geologii, filmová studia, media studies, filozofii či technologii textilu. Z této široké nabídky si tak rozhodně vybere každý. Student si zvolí 3 akademické předměty + 2 volitelné předměty (tzv. enrichment classes), a podle odstudovaných let angličtinu a matematiku. Zaměstnanci školy jsou studentům neustále k dispozici a snaží se sestavit studijní plán ušitý přímo na míru, tak aby byl akademický přínos pro studenta co největší. Od prvního dne má student přiděleného tutora, který studenta podporuje a sleduje jeho akademický progress. Každé dva týdny absolvují studenti tutorials s mezinárodními koordinátory. Rodiče také mají k dispozici portál, na kterém mohou najít informace o výsledcích svých dětí a mohou se školou přímo komunikovat. Taktéž je jim k dispozici slovensky hovořící koordinátor, který je součástí mezinárodního týmu školy.

Umístění a vybavení školy

Umístění v srdci New Forest National Park nabízí jak živá města tak i nádherný britský venkov s volně se pohybujícími koňmi a osly. Brockenhurst College se nachází v 36-akrovém areálu, který zaručuje přátelské a především bezpečné prostředí. Kampus má veškeré moderní vybavení - od sportovního centra, technologického centra až po Hard Brock Café.

Ubytování

Mezinárodní studenti jsou umisťování do hostitelských rodin, kde mají jedinečnou příležitost zažít britskou atmosféru. Všechny rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně kontrolovány, tak aby splňovaly vysoké britské standardy. Studenti mají vždy jednolůžkové pokoje, polopenzi (plnou penzi o víkendech), internetové připojení a stávají se plnohodnotnými členy rodiny. 

Naše hodnocení

Brockenhurst College může Alfa Agency jednoznačně doporučit. Se školou udržujeme dlouhodobě přátelské vztahy. O studenty je výborně postaráno, mají k dispozici velmi moderní areál školy, je kladen velký důraz na výběr hostitelských rodin. Třešničkou na dortu je poloha v nádherném prostředí, kde je možné navštívit řadu měst ale i podniknout výlety do přírody.

 

Pro milovníky španělštiny, kteří chtějí zažít něco naprosto nového a vzrušujícího, je Argentina skvělou volbou. Střední školy mají různé zaměření - ekonomie, biologie, humanitní vědy a umění. Přátelství je pro Argentince velmi důležité, a proto od 8. ročníku studia jsou ve třídách se stejnými spolužáky. Ve výuce je také podporována spolupráce a týmové projekty. Školní den začíná v 7.45 a končí ve 13 hodin, dvakrát týdně je navíc odpolední výuka. Školní rok trvá od konce února do poloviny prosince.

Partnerská organizace navíc pořádá řadu výletů během letních prázdnin. Před nástupem do programu také doporučujeme využít čtyřdenního orientačního programu, který zahrnuje jak hodiny španělštiny, tak i workshopy a kulturní aktivity.

Ubytování je během programu zajištěno v dobrovolnických rodinách. Z 90 % mají tyto hostitelské rodiny také teenagery, kteří zpravidla navštěvují stejnou střední školu jako mezinárodní student. Studenti tak mají skvělou příležitost začlenit se přímo do chodu rodiny a stát se jedním z členů. 

Státní střední školy v Albertě

V Albertě spolupracujeme s několika školskými distrikty, z nichž každý nabízí pro studenty něco specifického. 

Red Deer Public Schools se nachází ve městě Red Deer, které je třetí největší v provincii. Svým obyvatelům nabízí veškeré zázemí a služby. Městem protéká Red Deer River, která vybízí k různým sportovním aktivitám. 

Red Deer District byl prvním regionem, který získal ocenění Excellence in Education, která značí vysokou úroveň výuky. Motten distriktu je, aby studenti osobnostně rostli, a rostla tak jejich nezávislost. Cílem programu také je, aby studenti porozuměli kanadské kultuře, rodinám a našli přátele na celý život.V rámci testování studentů PISA (Program for International Student Assessment) dosahují studenti této provincie excelentních výsledků a jejich skóre patří mezi celosvětově nejvyšší. 

Studenti jsou ubytováni u místních hostitelských rodin. 

 

Ke svému studiu si mohou studenti vybrat také distrikt Golden Hills School Division, který nabízí studium na třech středních školách. Unikátem tohoto programu v rámci kanadských státních středních škol je možnost ubytování na internátu. 

 

Pro milovníky přírody a zimních sportů je jako stvořený distrikt Canadian Rockies Public Schools se dvěma středními školami v městečkách Banff a Canmore. Pokud chcete poznat život v kanadských horách a mít možnost věnovat se zimním sportům, určitě neváhejte, tento program stojí za to!

 

 

 

Notre Dame International High School je soukromá americká střední škola, která byla založena nedaleko Paříže v roce 2010. Tato škola je ideální volbou pro ty, kteří chtějí poznat Francii, francouzskou kulturu a jazyk, zároveň však studovat americký program v angličtině. Na škole potkáte studenty z celého světa s různými osobními i akademickými cíli. Škola využívá ve výuce mezinárodní curriculum, které se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení a komunikačních dovedností. Notrde Dame International je ideální volbou pro ambiciozní studenty, kteří následně dokáží využít akademické a kulturní znalosti k rozvoji analytického, kritického a technického myšlení.

K základnímu americkému curriculu škola nabízí i francouzské rozšíření, které se zaměřuje na na francouzský jazyk a kulturu. Během prázdnin a víkendů škola pořádá řadu výletů, aby studenti poznali to nejkrásnější z Francie. Studenti jsou umisťováni do francouzských hostitelských rodin, nebo mohou bydlet na internátu školy. 

Na škole studuje zhruba 3 000 studentů, o které se stará více jak 230 zaměstnanců. Celý kampus využívá nádherný komplex, který nabízí vše, co by studenti mohli potřebovat. Každý rok škola navíc investuje nemalé částky do ještě většího zmodernizování zázemí školy. 

Studenti mají každý den 6 vyučovacích hodin, a to od 8.35 do 16.30. Mimo vyučování si mohou vybrat z řady volnočasových aktivit, ať už to je badminton, divadlo, sbor, dobrovolnictví či Model UN Club. 

Tuto školu můžeme jednoznačně doporučit. Jedná se o velmi kvalitní školu, která dbá na individuálním přístupu. Ke každému studentovi je přistupováno individuálně, tak aby byl jeho potenciál využit na maximum. Výhodou je také poloha nedaleko Paříže v moderním a luxusně vybaveném areálu.

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

 

Cena zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole ve městě Red Deer v Albertě
 • ubytování v hostitelské rodině, vlastní pokoj, plnou penzi
 • vyzvednutí a odvoz na letiště (v dané dny/časy)
 • pojištění léčebných výloh 
 • podporu místního koordinátora
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu

Cena nezahrnuje

 • zpáteční letenku do Kanady; učebnice a pomůcky na škole
 • kapesné během pobytu (doporučeno 250–350 CAD na měsíc)
 • speciální stravu
 • vízové poplatky

Pozn.: Pro studium v Kanadě, které nepřesáhne 6 měsíců, není nutné vízum! Při delších programech ano, nicméně jsme zde pro vás a rádi vám se vším pomůžeme!

Od března 2016 je ke vstupu do Kanady potřeba eTA (electronic Travel Authorization) s čímž Vám rádi pomůžeme!

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

Ceny pro školní rok 2021/2022

Cena zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole v Belgii
 • ubytování v hostitelské rodině, stravu
 • vyzvednutí na letišti
 • informační materiály o programu
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu
 • informační schůzku a školení pro studenty po příletu do Belgie

Cena nezahrnuje

 • zpáteční letenku/jízdenku do místa hostitelské rodiny
 • náklady na cestování z/do školy
 • školní pomůcky a učebnice
 • zdravotní pojištění
 • orientation v Bruselu
 • kapesné během pobytu (doporučujeme cca 250 EUR/měsíc + 300 EUR na počáteční výdaje)

 

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

 

Provincie Quebéc

V rámci provincie spolupracujeme s distriktem Eastern Townships, který se nachází v blízkosti dvou velkých měst Montréal a Québec a nabízí studium v bezpečném prostředí proslulém výrobou javorového sirupu a s úžasnou přírodou plnou hor a jezer všude kolem,
včetně blízké dostupnosti k Niagarským vodopádům. Oblast je velmi dobře známá svým individuálním přístupem ke studentům, místní obyvatelé jsou velmi vřelí k mezinárodním studentům a bilingvní hostitelské rodiny nabízí ideální spojení studia anglického a francouzského jazyka.

Střední školy v Quebécu

Na středních školách v distriktu každoročně studuje kolem 120 mezinárodních studentů zejména z Asie, Latinské Ameriky, ale také Německa či států jižní Evropy. Všechny školy jsou velmi dobře vybaveny včetně tělocvičen a laboratoří, v rámci předmětů nabízí nespočet sportovních, kulturních a uměleckých klubů. Školy disponují svými pečlivě vybranými hostitelskými rodinami.

 

 

Cena zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole v provincii Québec
 • ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
 • vyzvednutí a odvoz na letiště
 • po-příjezdové setkání v Kanadě
 • pojištění léčebných výloh a odpovědnosti
 • podporu místního koordinátora
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu

Cena nezahrnuje

 • zpáteční letenku do Kanady; učebnice a pomůcky na škole
 • kapesné během pobytu (doporučeno 250–350 CAD na měsíc)
 • vízové poplatky

Pozn.: Pro studium v Kanadě, které nepřesáhne 6 měsíců, není nutné vízum! Při delších programech ano, nicméně jsme zde pro vás a rádi vám se vším pomůžeme!

Od března 2016 je ke vstupu do Kanady potřeba eTA (electronic Travel Authorization) s čímž Vám rádi pomůžeme!

Manitoba leži uprostřed Kanady mezi provinciemi Saskatchewan a Ontario. Okouzlí vás přátelskou atmosférou, ať už se vydáte kamkoliv. Můžete si zde užít kanadskou faunu i floru a stát se opravdovou součástí místní komunity. 

Hlavním městem provincie je Winnipeg a vy můžete studovat právě v tomto městě na jedné ze středních škol. Program je vhodný pro studenty, kteří hledají pro své studium větší město s veškerým zázemím. 

 

Cena zahrnuje

 • umístění a studium na střední škole v provincii Manitoba
 • ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
 • vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
 • asistenci Alfa Agency při realizaci programu
 • podporu koordinátora po dobu programu
 • pojištění léčebných výloh

Cena nezahrnuje

 • zpáteční letenku do Kanady
 • veškeré náklady na přepravu během školního roku
 • učebnice a pomůcky, extra uniformu, sportovní vybavení
 • kapesné během pobytu – doporučujeme 250–350 CAD/měs.
 • vízové poplatky

Pozn.: Pro studium v Kanadě, které nepřesáhne 6 měsíců, není nutné vízum! Při delších programech ano, nicméně jsme zde pro vás a rádi vám se vším pomůžeme!

Od března 2016 je k vstupu do Kanady potřeba eTA (electronic Travel Authorization) s čímž Vám rádi pomůžeme!

 

 

Kde nás najdete?

Alfa Agency Praha

Work Lounge: Forum Karlín

Pernerova 51, Karlín, 186 00, Praha 8

E: praha@alfaagency.cz 

T: 777 778 990

Alfa Agency Brno

Nám Svobody 12,

602 00 Brno

E: brno@alfaagency.cz

T: 777 778 992

Otvírací doba

Alfa Agency Praha

Schůzku si prosím sjednejte

telefonicky předem.

 

Otvírací doba

Alfa Agency Brno

Schůzku si prosím sjednejte

telefonicky předem.

 

Sobota (sjednané telefonicky předem.)

 

Alfa Agency Praha

Alfa Agency Brno

Zaujal vás některý z našich programů? Stačí vyplnit nezávazný online formulář a my se Vám ozveme!

 

Služby v oblasti STUDIA V ZAHRANIČÍ provozuje společnost Alfa Agency s.r.o. | Sídlo: Nám. Svobody 77/12, 602 00 Brno IČO: 25598376 DIČ: CZ25598376  | Společnost je zapsána do OR KOS v Brně, oddíl C, vložka 36942. Jednatel: Ing Aleš Bárta
Zásady ochrany osobních údajů Alfa Agency s.r.o. jsou k nalezení zde

Přemýšlíte o aktivní letní dovoléné? Rádi byste vyslali své děti na jazykový pobyt do zahraničí, ale cítíte, že na to možná nejsou věkem dost vyzrálé? Nebo přemýšlíte i Vy (rodiče) o letním jazykovém kurzu sami pro sebe? Proč to nespojit a nevyjet na společnou rodinnou jazykovou dovolenou?

Právě pro Vás jsme pro nadcházející letní sezonu připravili řadu rodinných jazykových pobytů v zahraničí. Pobyty jsou určeny pro rodiče a děti ve věku od 4 do 18 let.

Jazyková výuka:

Děti mají na zahraniční škole připravenou každodenní jazykovou výuku a řadu organizovaných sociálních a sportovních aktivit. Rodiče mohou absolvovat jazykovou výuku také nebo mohou "pouze" dovolenkovat a objevovat krásy dané lokality, třeba na Maltě.

Ubytování:

Rodiny s dětmi jsou ubytováni společně, buď v hostitelských rodinách, školních residencích nebo hotelu. Záleží na preferenci každé rodiny. Součástí je strava formou plné penze, polopenze, případně snídaně - zase dle volby účastníků pobytu.

Dostupné destinace: Malta, Anglie, Skotsko, Irsko, Německo, Francie, Španělsko ...

Délka pobytu: 1 týden a více 

Ceny od: 8 750 Kč / týd.

Vybrané pobyty naleznete na:  www.alfaagency.cz/juniori (prakticky všechny naše školy, které pořádají pobyty pro juniory, nabízí i rodinné pobyty)

Z naší nabídky doporučujeme tyto školy: Gateway Malta   ESE Malta   GV Malta   English Sunny School  Kypr  CES Velká Británie

Pro více informací kontaktujte:
Pavlínu Vlčkovou Tel.: +420 608 561 888 Email: pavlina.vlckova@alfa-agency.cz

Katalog rodinných a junior pobytů ke stáhnutí

Dobry den, tak jsem tu uz skoro mesic a nemohlo by to byt lepsi (tedy mohlo, kdybych neměla sadru). Rodina je skvela, pratelska a citim se tu opravdu dobre. Skola je hodne jina nez v Cesku, ale to se dalo ocekavat. Libi se mi v ni, ucitele jsou pratelsti - lide celkove maji uplne jiny pristup, nez v Evrope. Uceni je jednoduche, zvolila jsem si 6 predmetu. Po 14 dnech jsem dva menila, hudebku a matematiku, kvuli naplni a obtížnosti, ale nemeli problem se zmenou a vysli vstric, takze ted uz jsem spokojena se vsemi. Krome anglictiny, ta nebyla volitelna, je jen pro internationals a je moc jednoducha. Snad se to postupne zlepsi, ale zatim se v ni naucim nejmene anglicky ze vsech predmetu. Je tu tedy uplne jiny system uceni, ale je to zajimave, i kdyz se v tom jeste uplne nevyznam. I co se tyce nabidky sportu a celkovemu motivovani studentu k zapojovani se do aktivit. Lide ve skole, kteří maji na starosti mezinarodni studenty, jsou vsichni mili a nemaji problem poradit. Skola pro nas ma pripravene vylety a poskytla nam nabidky na Jizni ostrov a kdyz jsem se bavila se studenty z jinych skol, tak tento program je opravdu dobry. A jako bonus je to tady vazne krasne, mam to 2 min. na plaz a rodina se me snazi brat na vylety, abych toho videla co nejvic. Tak ted uz jen aby mi konecne sundali sadru, abych mohla surfovat a delat vsechny ty fun things (chtela bych se napr. prihlasit na rugby) a bude to perfektni! Mejte se hezky!

Viktorka, Mt. Maunganui College

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Alfa Agency s.r.o. (IČ 25598376)

1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu, nákupu, vstupu do soutěže a / nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a / nebo číslo kreditní karty.
Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

 • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
 • Poskytování personalizovaného obsahu reklamní
 • Zlepšení našich stránek
 • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
 • Kontakt prostřednictvím e-mailu
 • Správu soutěže, propagace nebo průzkum
   

3. E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.
Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.
Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. VpnMentor také chrání vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.
Používáme cookies?
Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

6. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení .

7. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

 

Pro zaměstnance České spořitelny, a jejich rodinné
příslušníky, připravila Alfa Agency exkluzivní nabídku
zvýhodněných pobytů a také zajímavou soutěž
o věcné ceny.

ČEHO MŮŽETE VYUŽÍT/CO MŮŽETE ZÍSKAT:
Sleva pro zaměstnance ČS ve výši 5% ze školného
• Možnost použít financování Benefit+
• Rodinné pobyty již od 8 750 Kč / týden  

PRO 3 VÝHERCE NAŠÍ MINI-ANKETY
3.000 Kč dárkový poukaz a „anglický“ dárkový koš

Slosování proběhne v termínech 15. 4., 30. 4. a 15. 5. 2018.
O vítězích budeme informovat emailem.

 

 

 

• RODINNÉ POBYTY
• SEMESTR/ROK NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ
• JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ PRO MLÁDEŽ
• JAZYKOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ PRO DOSPĚLÉ

Alfa Agency s.r.o. je společností, která se již více
jak 20 let specializuje na jazykové a studijní pobyty
v zahraničí! V jejich nabídce naleznete letní jazykové
pobyty v zahraničí pro děti a mládež a dospělé,
rodinné jazykové pobyty, studium na středních školách
v zahraničí, studijně-pracovní pobyty, odborné stáže...
Zkrátka vše, co se týká zahraničního vzdělávání.

Máte zájem o některý ze zahraničních pobytů pro Vás, Vaše děti nebo známé? Rádi Vám poskytneme více info:
E studium@alfa-agency.cz  T +420 608 561 888

 

 

 

Potom je pro Vás studium na soukromé internátní střední škole v USA tou pravou volbou!

Internátní neboli „Boarding“ schools jsou elitou amerického středoškolského vzdělávacího systému! Studentům nabízí velmi kvalitní vzdělání, individuální přístup, optimální velikost studijních skupin, široký výběr předmětů, nadstandardní vybavení školních kampusů, jedinečné zázemí pro sport a umělecké obory, důraz na osobní rozvoj a leadership studentů! Absolventi soukromých internátních škol mají ideální předpoklady k přijetí na přední (nejen) americké univerzity!

Rádi byste dostali více informací o studiu na internátní škole v USA?

Zeptejte se více prostřednictvím jednoduchého formuláře (nezabere Vám to déle jak 2 minuty)

nebo nás kontaktujte přímo:
Pavlína Vlčková
+420 608 561 888
pavlina.vlckova@alfa-agency.cz

Proč studovat na internátní škole v USA?

Kvalitní a prestižní vzdělání
Délka studia: semestr, rok nebo více let
Skvěle a moderně vybavené školní kampusy
Získáš spousty nových kamarádů
Možnost získání americké maturity
Výběr konkrétní školy a lokality, dle Vašich zájmů a preferencí
Vynikající zázemí pro sporty a umělecké obory
Odlišný systém vzdělávání: podporuje osobní rozvoj a kreativitu studentů
Široký výběr předmětů
Brána ke studiu na předních (nejen) amerických univerzitách
Široké spektrum mimoškolních aktivit, zejména sportů
Ubytování v rámci kampusu s ostatními studenty

Měli byste vědět

Co musím splňovat
 • Věk: 12–18 let
 • Znalost AJ: komunikativní úroveň
 • Dobré studijní výsledky
Školní rok / uzávěrka přihlášek
 • Školní rok probíhá v USA podobně jako u nás, tedy od září do června
 • Uzávěrka přihlášek: konec dubna, některé školy přijímají i po tomto termínu
Vybírat si můžete
 • Z více než 100 internátních škol
 • Školy ze všech oblastí USA, včetně Floridy, Kalifornie, New Yorku ...
 • Školy zaměřené všeobecně, akademicky, sportovně nebo třeba umělecky
Jak na to
Krok 1: Kontaktujte nás

Domluvíme si s Vámi osobní schůzku.

Krok 2: Osobní schůzka

Ujasnění si vašich představ. Jazykový test.

Krok 3: Nabídka

Dle Vašich preferencí pro Vás připravíme nabídku několika vhodných internátních škol.

Krok 4: Přijímací proces

Začínáme s přijímacím procesem na Vámi vybranou internátní školu.

Krok 5: Akceptace na školu

Americká škola potvrdí akceptaci studenta. Finišujeme formality, platbu škole, víza, letenku ...

Krok 6: Odlet, nástup na střední v USA

Odlétáte do USA a začínáte svůj rok na americké střední škole!

nebo nás kontaktujte přímo:
Pavlína Vlčková
+420 608 561 888
pavlina.vlckova@alfa-agency.cz

Příběhy našich studentů

Ahoj,

jmenuji se Kristýna a ráda bych Vám předala svoji zkušenost, kterou jsem získala v Americe.

Do Ameriky jsem odletěla studovat na střední školu a musím říct, že to byla jedna z nejlepších věcí, jakou jsem v životě udělala. Školy v Americe fungují úplně jinak než u nás v ČR. Studenti mají možnost si vybrat předměty, které je zajímají, to znamená, že se školy se těší a chodí do ní rádi. A to se také odráží na charakteru Američanů. Nikdy v životě jsem nepoznala tak pozitivní a upřímné lidi jako v Texasu. Co se mi na střední škole v USA líbilo nejvíc byl přístup učitelů k žákům a ke studiu. Učitelé byli ochotní, usměvaví a upřímní.

Získala jsem spoustu kamarádů a přátel a tyto vztahy vydrží na celý život. Také jsem měla možnost poznat americkou kulturu a způsob života. Prožila jsem neskutečné zážitky, na které nikdy nezapomenu. Chci také zmínit, že mě Amerika úplně změnila. Pokud totiž vyrazíte a uděláte ten krok, je to k nezaplacení. Uvědomila jsem si spoustu věcí a začala jsem se starat sama o sebe.

Nikdy bych za nic nevyměnila tento rok!

Kristýna M., Studium na střední v USA

 

 Turné po českých a slovenských gymnáziích

   

Co je High School Roadshow?

 • turné po českých a slovenských gymnáziích s více než 14letou tradicí
 • v roce 2019 v termínu od 16. 9. do 25. 10. 2019
 • přednáška přímo na vaší škole pro vaše studenty v rámci vyučování v předem stanovený den a hodinu
 • představení možností studia v zahraničí (jazykové kurzy, krátkodobé středoškolské studium, možnosti po maturitě)
 • představení zahraničních destinací (Kanada, USA, Nový Zéland, Austrálie, Velká Británie, Irsko, Španělsko, Německo, Belgie, Rakousko a další)

 

Pro koho jsou přednášky určené?

 • pro studenty ve věku 15 - 18 let (studenty prvnich a druhých, příp. třetích ročníků čtyřletého studia a paralelních tříd víceletého studia) 

 

Jak přednáška na vaší škole probíhá?

 • přednášky jsou většinou v délce 45 minut (jedna vyučovací hodina)
 • cca 5 - 10 minut přestavení Alfa Agency se shrnutím možností zahraničního studia
 • cca 30 minut představení zahraničního programu v anglickém jazyce (může se jednat o konkrétní školu v zahraničí, typ programu, školský distrikt, apod.) 
 • prostor pro dotazy, losování drobných cen pro studenty

 

Co je potřeba pro domluvení přednášky udělat?

Kontaktuje Janu Richterovou (E: jana.richterova@alfa-agency.cz, T: 774 493 222) pro domluvení konkrétního termínu přednášky na vaší škole.

 

 

Zpětné vazby:

I have participated in the Alfa Agency Road Show for two years now as an overseas partner. It is such a great opportunity to be able to get into the schools and give future potentials students an idea of what their exchange year could be like. Alfa Agency does a great job visiting a wide variety of schools and they keep the presentations upbeat and interesting for the students, often including a former participant to show a real life experience. As an overseas partner, it is interesting to really see what future students are curious about and have questions about and to see the spark when a student truly is interested and inspired by the idea of going abroad. 

Stephanie Nosek, J1 High School Program Manager, Greenheart Exchange, USA

 

Dear Alfa Agency Team, I would like to say a special thank you for all the roadshows that I attended whilst I was working at Long Bay College. I have many fond memories of my few years of coming and joining you on the Roadshow. I always found the roadshow very well organised and it was a great opportunity for me to meet with Czech high school students in a friendly, yet informative way. I especially enjoyed the presentations that we gave in Czech schools and being able to interact with the students really helped me get the message across in terms of giving them information not only on the school I was representing but also about life in New Zealand. I wish you all the best with future roadshows, keep in touch and one day I hope to return to visit you all.

Kind regards,

Julie Haskell, Acting Director University of Auckland English Language Academy

 

.....we are so happy to welcome the High School Roadshow in our school. Every year our students meet some guests from Canada, Australia or New Zealand and they can get futher information about some possibilities to study abroad. They really enjoy the programme which is prepared by Alfa Agency and especially they like to complete the quiz and win something nice. Every year someone decides to go abroad and study there. We have wonderfull experience with Nova Scotia or New Zealand this year. We are looking forward to meeting new friends in this autumn!

Mgr. Zuzana Kreuzziegerová Gymnázium nad Štolou, Praha

 

 

 

Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku. 

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

Sledujte náš Instagram, kde najdete spoustu zážitků našich studentů v zahraničí. 

Další země

Obecné informace