Austrálie: studium, práce, cestování ...

Austrálie se stala v posledních 20 letech v Česku a na Slovensku fenoménem. Stovky mladých lidí míří každým rokem do této nádherné destinace. Za dobrodružstvím, za sluníčkem, za vzděláním, za cestováním, za prací, za nádhernou přírodou, mořem, plážemi, pouští, deštnými pralesy, potápěním na Velkém bariérovém útesu ... Austrálie člověka dokáže „uhranout“ a to doslova. Každodenní pohodovost a usměvavost místních Australanů, jejich typické „No worries“, přátelské chování, dobře  fungující ekonomika, možnost spojit studium s prací a vydělat si na své životní náklady, na cestovaní a na další studia... Simply: This is Australia.

Alfa Agency již celých 20 let pomáhá plnit australské sny nejen mladým lidem z Česka a Slovenska. Ti co s námi odcestovali do Austrálie před dvaceti lety, mají již své rodiny, děti ... a mnozí z nich stále žijí v Austrálii. Rudý kontinent jim učaroval natolik, že již nedokázali najít cestu zpět do rodné země. Ti co s námi vycestovali loni, letos ... ti právě sbírají své prvotní australské zkušenosti, studují, pracují, objevují Austrálii a její krásy. Kdoví, kde budou za 5 – 10 let.

Austrálie je země bezpečná, vstřícná k zahraničním návštěvníkům, země s dobře fungující ekonomikou, s bohatými přírodními zdroji, země s velmi kvalitním vzděláním. Austrálie je ale i zemí, jíž se díky silnému ekonomickému boomu nedostává lidských zdrojů v mnoha oborech a profesích. 

A tento stav je i velkou příležitostí pro naše cestovatele – Čechy a Slováky, kteří se rozhodnou vyzkoušet si studijně pracovní pobyt v Austrálii. 
 

Australský vzdělávací systém reprezentují v podstatě tyto tři typy institucí:  střední školy, vyšší odborné školy (označovány jako VET) a univerzity. Vedle nich funguje v oblasti vzdělávání velký počet převážně soukromých jazykových škol, které se specializují na výuku angličtiny pro zahraniční studenty. Zahraniční studenti zpravidla začínají studiem AJ, na něj pak navuzuje studium na odborných školách a univerzitách.

Jazykové školy
Australské jazykové školy jsou zpravidla soukromé vzdělávací instituce, případně jazyková centra univerzit a vyšších odborných škol. Kurzy AJ jsou vstupní bránou pro následné studium na odborných školách a univerzitách. Vybrat si můžete z široké nabídky kurzů od všeobecného zaměření, až po kurzy připravující na konkrétní mezinárodně uznávané zkoušky (IELTS, Cambridge ...). Celkem studenti absolvují min 20h výuky AJ týdně, každý den 4-5h.

Střední školy 
Velmi široká síť veřejných i soukromých středních škol připravuje australské i zahraniční studenty na jejich budoucí studium či povolání. Po složení maturitní zkoušky „The Senior Secondary Certificate“ mohou studenti pokračovat přímo na univerzitě nebo studovat na některé „VET - Vocational Education and Training“ instituci. Více informací získáte v našem katalogu zaměřeném na zahraniční střední školy, na webu a v našich kancelářích. 

 

Vocational Education and Training Institutions (VET) 
Jedná se o instituce přibližně na úrovni našich vyšších odborných škol. Jejich smyslem je připravit studenty na jejich budoucí povolání. Nejrozšířenější sítí veřejných škol jsou tzv. TAFE (Technical and Further Education). Jak již z názvu vyplývá, jde o instituce zaměřené na odbornou přípravu. Většinu studentů na TAFE tvoří Australané. Vedle těchto státních škol existuje v Austrálii vysoký počet soukromých odborných škol (Colleges, Institutes), které plní obdobnou funkci jako TAFE. Mnohdy jsou tyto školy zaměřeny výhradně na výuku zahraničních studentů, které se snaží oslovit zajímavou skladbou předmětů (management, marketing, cestovní ruch, IT, grafický design), intenzitou výuky a zejména příznivou cenou. TAFE i soukromé odborné školy je možno zakončit kvalifikacemi Certificate I–IV, Diploma nebo Advanced Diploma. 

Univerzity
V Austrálii funguje přibližně 40 státních univerzit a relativně velký počet soukromých univerzit. Státní univerzity patří v mnoha oborech ke světové špičce. Alfa Agency zastupuje například The University of Queensland, která patří mezi 8 nejlepších univerzit v Austrálii. 

Školné se na australských univerzitách se většinou pohybuje od 13 000 AUD / rok (soukromé) a od 20 000 AUD / rok (státní). Pro české studenty se zájmem studovat univerzitu je mnohdy výhodnější začít se studiem Diploma na některé z odborných institucí a následně pokračovat na univerzitě. Mnohé univerzity uznávají kredity na základě absolvování těchto kurzů a umožňují studentům postup přímo do 2. ročníku bakalářského studia. Pokud přijíždíte do Austrálie již s vysokoškolským titulem, bude vás jistě zajímat, zda bude váš dosažený titul akceptován australskými univerzitami. Bohužel zde neplatí jasná pravidla a každá univerzita rozhoduje o akceptaci stupně vzdělání individuálně na základě podané přihlášky. Důležitou podmínkou pro přijetí na australskou univerzitu je také odpovídající úroveň angličtiny – IELTS min. 6.5, TOEFL 570.

Věděli jste: Pokud dokončíte v Austrálii titul Bachelor nebo Master nebo Doctor, máte nárok na následné 2leté pracovní povolení v Austrálii bez omezení!

Podmínky pracovního povolení

Držitelé studentských víz mohou v Austrálii v průběhu studia legálně pracovat 40 hodin v rozmezí dvou týdnů a na plný pracovní úvazek v době prázdnin. Pracovní povolení je již součástí studentského víza. Jedinou formalitu, kterou musíte po příjezdu vyřídit, aby jste mohli pracovat, je daňové číslo (Tax File Number). Studenti, kteří se zapsali ke studiu na dobu delší 6 měsíců, se stávají australskými daňovými rezidenty „resident for tax purposes“, na základě čehož budou v průběhu studia platit nižší daně. Všichni studenti také mohou na konci finančního roku (po 30. 6.) nebo při odletu z Austrálie požádat o navrácení daní. K tomu, abyste mohli správně a kompletně vyplnit formulář na daňové vyrovnání, potřebujete potvrzení od zaměstnavatele, ve kterém jsou uvedeny detaily vašeho výdělku a výše odvedených daní. Někteří zaměstnavatelé vám toto potvrzení vydají automaticky při rozvázání pracovního poměru nebo na konci zúčtovacího období, jiní bohužel ne. Doporučujeme si proto tyto záležitosti hlídat, potvrzení se těžko dostává zpětně. Pokud si s podáním daňového přiznání nebudete vědět rady, můžete se obrátit na našeho „australského účetního“ nebo na některou ze specializovaných firem. 

Mzda a druhy studentských prací

Výše minimální mzdy je v Austrálii cca 17,70 AUD na hodinu. Mzdy studentů by se měli pohybovat nad touto hladinu, mnohdy studenti dostávají 20 AUD /h. a více. Záleží na druhu práce, městu, počtu hodin týdně, zkušenostech ... Mezi nejčastější zaměstnání patří práce v restauracích, kavárnách, hotelech, úklidy, práce v supermarketech a podobně. Mnozí studenti ale pracují i na kvalifikovaných postech. Austrálie trpí nedostatkem lidských zrojů zejména technických, technologických, strojírenských profesích. Stejně tak se jí nedostává personálu v sociálních a zdravotních službách, v řemeslných oborech. Pokud máte zkušenosti v těchto oblastech a mluvíte dobře anglicky, pak máte vysokou šanci si najít (dobře placenou) práci i ve svém oboru. 

Studenti si zpravidla zvládnou vyděli v průměru 500 AUD / týden, mnohy i více. 

Nevíš jak na to? Od toho tu jsme a rádi ti poradíme.  Stačí napsat, zavolat - poradíme ti s výběrem města, školy, vytvoříme pro tebe studijní plán, zařídíme víza, letenku ...

Naši specialisté na Austrálii:
Alfa Agency Praha:  Šárka a  Kristýna  Tel: 222 360 511
Alfa Agency Brno:    Pavlína a Aleš      Tel: 511 110 662

Česká i Slovenská republika mají s Austrálií zavedený vízový styk. To znamená, že si před odletem do Austrálie musíte požádat o víza, odpovídající vašemu účelu návštěvy.

Turistické vízum – je možno využít pro krátkodobé studium nepřesahující 3 měsíce nebo pro čistě turistickou návštěvu nepřesahující 12 měsíců.
Studentské vízum – je určeno pro dlouhodobé denní studium delší 3 měsíců. Výhodou studentského víza je automatické udělení pracovního povolení na 40 h v rozmezí dvou týdnů a na plný pracovní úvaze k v době prázdnin.

Vyřízení studentského či turistického víza je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejsložitějších bodů celého přípravného procesu vycestování do Austrálie. Proto vám doporučujeme věnovat přípravě žádosti o vízum maximální pozornost.

Alfa Agency má s vízovou problematikou bohaté zkušenosti. I vám rádi poradíme s přípravou potřebných dokumentů a následně pro vás vízum kompletně vyřídíme.

Podmínky žádosti o studentské vízum

I když australské imigrační úřady podmínky pro udělení víz pravidelně přehodnocují a upravují, podstata žádosti zůstává již několik let stejná. Žadatel musí vždy ambasádě dokázat, že:
- jeho hlavním cílem návštěvy je studium,
- má pevné zázemí v ČR/SR,
- disponuje dostatkem finančních prostředků na studium a životní náklady.

Podrobné informace o studentských i turistických vízech a aktuální výši vízového poplatku získáte v našich kancelářích.

Naši specialisté na Austrálii:
Alfa Agency Praha:  Šárka a  Kristýna  Tel: 222 360 511
Alfa Agency Brno:    Pavlína a Aleš      Tel: 511 110 662

Nevíš jak na to? Od toho tu jsme a rádi ti poradíme.  Stačí napsat, zavolat - poradíme ti s výběrem města, školy, vytvoříme pro tebe studijní plán, zařídíme víza, letenku ...

Naši specialisté na Austrálii:
Šárka - Alfa Praha         sarka.stufkova@alfa-agency.cz       Tel: 222 360 511
Kristýna - Alfa Praha     kristyna.vavrova@alfa-agency.cz     Tel: 222 360 511
Pavlína - Alfa Brno        pavlina.vlckova@alfa-agency.cz      Tel: 511 110 662
Aleš - Alfa Brno            ales.barta@alfa-agency.cz               Tel: 511 110 662

Australský Sen,

takhle bych nazvala můj příběh.

Když jsem více než před třemi léty ucítila potřebu od základů změnit život, tušila jsem, že odcestovat do jiné země a vyzkoušet si život tam bude to pravé, co potřebuji:-)

Zamilovala jsem se do Austrálie a snila, že právě tam odcestuji.Nevěděla jsem jak se tam dostanu, co mě vlastně čeká, ale byla jsem rozhodnutá, že právě tam chci! Je pravd,a že když náhle ve 33 letech se rozhodnete pro tak obrovskou změnu, která může být i trvalá, tak nejvíce co potřebujete je velká dávka odvahy a jít za tím po čem toužíte.

Začala jsem tedy hledat  cesty jak se dozvědět co nejvíce informací. Právě v tomto okamžiku jsem se dozvěděla o Australských Dnech, které pořádala Alfa Agency, bylo to přesně to, kde jsem věděla, že informace které hledám se dozvím právě tam.

Na Australských Dnech jsem se seznámila s Alešem Bártou  a dostala více než jsem čekala. Nejen informace ale zkušenosti lidí co již v Austrálii studují a žijí a navíc, což mě naprosto překvapilo, jsem vyhrála první cenu - měsíc studia v Austrálii zdarma!

No dokážete si představit jak mi asi bylo:-))))))

Naprosto nadšená jsem doslova odlétala z této akce , vidíc výhru jako naprosto jasné znamení a věděla jsem, že teď už mě nic nezastaví:-)

O veškeré záležitosti s odjezdem a studiem spojené se  s takovou ochotou, přátelskostí a podporou staral Aleš Bárta, kterému chci za vše moc poděkovat. Protože se rozhodli odcestovat i moji přátelé (mimochodem mezi nimi byla i rodina s dětmi), tak vše zařídit pro sedm lidí nebylo jistě snadné. Aleš s námi vše fantasticky zvládl a 8.1 2012 parta nadšenců odlétala do západní Austrálie města Perth.

Žiji a studuji tu stále a jsem Austrálií a lidmi tady čím dál více okouzlená. Netvrdím že začátky jsou snadné, ale to myslím nikde, vím ale, že kdo opravdu chce, dobrou práci si najde a ubytování na místě dle svých představ také.Vše je o vašem přístupu a o tom, co chcete. Mohu to posoudit ze zkušeností svých i přátel.

Austrálie mi změnila život. Když totiž člověk vystoupí ze své kultury a podívá se na svět jinak, zjistí, že může žít jinak.

Našla jsem tu sama sebe a cítím se tu svobodná a sama sebou.

Doporučuji tuhle zkušenost každému.

S Alešem  jsem ve spojení i nadále a stále mi pomáhá řešit věci, které potřebuji.Vážím si našeho přátelství a vždy obdivuji s jakou profesionalitou a lehkostí zařídí vše, co je třeba.

Jestli přemýšlíte o tom někam vycestovat neváhejte, najdete cenné zkušenosti, nové přátelé a svěží vítr do života:-)

Všechny zdravím a přeji odvahu a sílu všem cestovatelům:-)

Markéta, Studium na jazykové škole Kaplan v Perthu a následně odborný kurz Sport and Fitness

Do začátku nového australského života, pomáháme studentům najít a zprostředkovat ubytování v blízkosti školy. Většinou sjednáváme ubytování na 4 - 8 týdnů. Studenti jsou ubytovaní v hostitelských rodinách, přímo u Australanů. To samosebou přináší celou řádku výhod, například:

  • naprosté ponoření do anglického prostředí a s tím spojené jazykové zlepšení,
  • seznámení se s místními a jejich zvyklotsmi a tradicemi,
  • zisk osobních "tipů a triků" - jak se pobybovat po městě, jakou MHD využít, kde se vaří nejlahodnější jídlo,..,
  • finančně úspornější forma bydlení,
  • možnost poznat destinaci z trochu jiné stránky, než jenom jako turista,
  • v mnoha případech i zisk druhé rodiny,
  • nezapomenutelné zážitky.

Po inspiraci se můžete podívat na video.

Jakmile se v Austrálii studenti aklimatizují, můžou si bydlení v rodině prodloužit anebo si s novými kamárády najít vlastní sdílené ubytování. Ke hledání vlastního ubytování doporučujeme použít například tyto weby:

Australské Dny 2019 aneb jak si splnit můj australský sen?

BRNO | Út 14.5. 15:00 - 18:00 | kancelář Alfa Agency, Nám. Svobody 12, 3. patro, Brno

Milí příznivci cestování, 
rádi bychom vás tímto pozvali na již 14. ročník Australských dnů, věnovaných studiu, práci a cestování (a nejenom těmto oblastem) v Austrálii. Setkání pořádáme ve spolupráci s vybranými australskými vzdělávacími institucemi, každoročně pod záštitou Australského honorárního konzula. Pokud se tedy chystáte do Austrálie, ať již za studiem nebo jste jen cestovatelští fandové a nadšenci, potom je tato unikátní akce pro vás skvělou příležitostí, jak se o zemi „DOWN UNDER“ dozvědět co nejvíce.

Proč navštívit Australské Dny:
• Potkáš se s lidmi, kteří mají s cestami do Austrálie dlouholeté zkušenosti.
• Dozvíš se detaily a podmínky víz, na která můžeš vycestovat
• Budeš moci vyzpovídat bývalé "australské" studenty.
• Vyzkoušíš si hru na hudební nástroj australských domorodců DIDGERIDOO.
• Získáš zajímavé slevy a akční nabídky od australských škol.
• A třeba to budeš ty, kdo si odnese jednu z mnoha zajímavých výher.

Vezmi i své kamarády, těšíme se na vás :)

Vstup ZDARMA

STAY TUNED! Sledujte událost na Facebooku.

Pro více info kontaktujte Pavlínu v naší brněnské kanceláře:
pavlina.vlckova@alfa-agency.cz +420 608 561 888

 

 


Seznam nabízených pracovních programů podle země

Odborná stáž - Internship v Austrálii

Proč neabsolvovat odbornou praxi v Austrálii? Získejte mezinárodní profesní zkušenost v oboru, který jste vystudovali či studujete ve své rodné zemi! Nejen, že získate neocenitelnou pracovní zkušenost, ale také vypilujete vaši angličtinu.

Přejít na podrobné informace o Odborná stáž - Internship v AustráliiStudy & Work Austrálie

Study & Work Austrálie je program, který umožňuje vyzkoušet si život u protinožců. Austrálie nabízí zahraničním studentům kvalitní vzdělávání na vysoké úrovni. Jako držitelé studentských víz můžete během studia legálně pracovat na poloviční úvazek během školy, a na plný úvazek během prázdnin.

Přejít na podrobné informace o Study & Work AustrálieWork and Holiday Australia

Work and Holiday visa (subclass 462) - nová víza pro mlůadé čechy! Program, spuštěn od 1.3.2018, který umožňuje občanům ČR vycestovat do Austrálie, kde mohou cestovat a pracovat. Vízum je udělováno na 12 měsíců.

Přejít na podrobné informace o Work and Holiday AustraliaWork & Travel Austrálie

VizitOz zajištuje různé pracovní (placené i neplacené) programy po celé Austrálii již od roku 1991. Jedná se zejména o práci na farmách, případně v jiných oborech (včetně hotelových resortů, restaurací) v méně osídlených oblastech, kde se nedostává „australské“ pracovní síly.

Přejít na podrobné informace o Work & Travel Austrálie